Latvijas Lauksaimniecības universitāte - Tenders

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lielā iela 2, Jelgava
LV-3001 Jelgava
Latvia
Org number: 90000041898

Title Department Published
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu nodrošināšana vietējai un starptautiskai neregulārai pasažieru pārvadāšanai LLU vajadzībām, 2019, aprīlis, 42000 Eur - 144000 Eur 4/1/2019
Iepirkuma plāni: Stažēšanās pakalpojums LLU akadēmiskajām personālam projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/014 „LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” ietvaros, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 4/29/2019
Iepirkuma plāni: Ziedputekšņu paraugu analīzes LLU AAZI vajadzībām projekta S347 ietvaros, 2019, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 5/2/2019
Iepirkuma plāni: Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu uzturēšana, tīrīšana un apkalpošana, 2019, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 144000 Eur 5/2/2019
Iepirkuma plāni: Dažādu humāno un veterināro zāļu, medicīnas preču un reaģentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām, 2019, maijs, 144000 Eur 5/2/2019
Iepirkuma plāni: Apses, bērza un papeles finieru bionoturības noteikšana LLU pētniecības programmas projekta P5 īstenošanai, 2019, maijs, 42000 Eur - 144000 Eur 5/7/2019
Iepirkuma plāni: Augkopības, dārzkopības un puķkopības produkcijas piegāde LLU vajadzībām, 2019, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 5/7/2019
Iepirkuma plāni: Mājsaimniecības piederumu piegāde LLU vajadzībām, 2019, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 7/1/2019
Iepirkuma plāni: Sanitāro mezglu aprīkojuma un maināmo higiēnas preču nodrošinājums LLU objektos, 2019, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 7/15/2019
Iepirkuma plāni: Artroskopijas instrumentu komplekta iegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros, 2019, 4. ceturksnis, 144000 Eur 9/30/2019
Iepirkuma plāni: Firmas „SHARP” ražoto kopētāju apkope un uzturēšana LLU, 2019, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 10/21/2019
Iepirkuma plāni: Ķīmisko reaģentu, indikatoru, fiksanālu, laboratorijas trauku un piederumu piegāde LLU vajadzībām studiju un zinātniskam darbam, 2020, janvāris, 144000 Eur 1/2/2020
Iepirkuma plāni: Grunts sablīvējuma mērītāja piegāde LAD3 projekta ietvaros, 2020, janvāris, 10000 Eur - 42000 Eur 1/16/2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu komplekta iegāde Meža fakultātes auditoriju aprīkošanai, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 1/21/2020
Iepirkuma plāni: Elektromateriālu piegāde LLU vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 1/27/2020
Iepirkuma plāni: Iekārtu komplekta robotu programmēšanai piegāde ITF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 1/29/2020
Iepirkuma plāni: Mikroskopu piegāde LLU Veterinārmedicīnas fakultātes vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 1/30/2020
Iepirkuma plāni: Dažādu saimniecības preču piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/6/2020
Iepirkuma plāni: Molekulār-ģenētisko analīžu veikšana LLU vajadzībām projekta R 124 ietvaros, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Molekulār-ģenētisko analīžu veikšana LLU vajadzībām projekta R 124 ietvaros, 2020, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/11/2020
Iepirkuma plāni: Stažēšanās pakalpojums LLU akadēmiskajam personālam studiju virzienā Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna projekta Nr…, 2020, 1. ceturksnis 2/18/2020
Iepirkuma plāni: Stažēšanās pakalpojums LLU akadēmiskajam personālam studiju virzienā Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības projekta Nr. 8.2.2.0/18…, 2020, 1. ceturksnis 2/18/2020
Iepirkuma plāni: Barības piedevu zirgiem piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/24/2020
(726948) Dažādu analīžu un laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumu nodrošināšana LBTU vajadzībām; (20 000 Eur) 2/20/2023
(Papildināts) Iepirkuma plāni: Dabasgāzes piegāde Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes vajadzībām;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 2/20/2023
Iepirkuma plāni: LBTU esošās kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 2/24/2023
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumi LBTU esošās kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūvei;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 2/24/2023
Iepirkuma plāni: Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašumā esošo ēku un iekārtu apdrošināšana;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 2/27/2023
Iepirkuma plāni: Suvenīru un reprezentatīvo materiālu piegāde un apdruka LBTU tēla popularizēšanas veicināšanai;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 2/27/2023
Iepirkuma plāni: Lauksaimniecības tehnikas rezerves daļu iegāde LBTU Zemkopības institūta vajadzībām;2023, marts - 2023, marts 3/1/2023
(728627) Laboratorijas materiālu, trauku, instrumentu, reaģentu un barotņu piegāde LBTU laboratoriju darbības nodrošināšanai; (12 000 Eur) 3/3/2023
(729108) Ūdeņu ķīmiskā sastāva analīzes pētniecisko darbu īstenošanai LBTU vajadzībām; (85 000 Eur) 3/9/2023
(730239) Augu aizsardzības līdzekļu iegāde LBTU LF MPS „Pēterlauki” vajadzībām; (70 000 Eur) 3/16/2023
Iepirkuma plāni: Minerālmēslu iegāde LBTU LF MPS „Pēterlauki” vajadzībām;2023, aprīlis - 2023, aprīlis 3/20/2023
Iepirkuma plāni: Konsultāciju sniegšana par ūdeņraža tehnoloģisko risinājumu izmantošanu jaunos produktos LBTU vajadzībām;2023, marts - 2023, marts 3/22/2023
(730935) Minerālmēslu iegāde LBTU LF MPS „Pēterlauki” vajadzībām; (100 000 Eur) 3/22/2023
(731446) Vienreizlietojamu, sterilu medicīnas preču piegāde Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām; (52 000 Eur) 3/27/2023
Iepirkuma plāni: LBTU ESAF mācību korpusa ārējās elektroapgādes tīklu daļējas pārbūves būvdarbi;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/28/2023
Iepirkuma plāni: LBTU Sporta centra dušu telpu remonts;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 3/28/2023
(731872) Pārtikas produktu mitruma analizatora piegāde projekta ES32 ietvaros; (865 Eur) 3/30/2023
Iepirkuma plāni: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes īpašumā esošo ēku un iekārtu apdrošināšana;2023, aprīlis - 2023, aprīlis 4/5/2023
Iepirkuma plāni: Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LBTU Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 4/6/2023
Iepirkuma plāni: Konditorejas izstrādājumu piegāde LBTU vajadzībām;2023, aprīlis - 2023, aprīlis 4/13/2023
Iepirkuma plāni: Dažādu pārtikas preču piegāde LBTU struktūrvienību studiju procesa nodrošināšanai;2023, aprīlis - 2023, aprīlis 4/13/2023
(733537) Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LBTU Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām; (20 000 Eur) 4/13/2023
(733658) Dabasgāzes piegāde Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes vajadzībām; (500 000 Eur) 4/14/2023
(734979) Vakuuma kutera piegāde projekta EJZF5 ietvaros; (70 000 Eur) 4/23/2023
Iepirkuma plāni: Sadzīves elektrotehnikas piegāde LBTU mācību un zinātniskā procesa nodrošināšanai;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 4/25/2023
(734165) LBTU Tehniskās fakultātes apkures sistēmas projektēšana 4/26/2023
Iepirkuma plāni: Laboratorijas mēbeļu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 4/27/2023
Iepirkuma plāni: Holšteinas govs dzemdību palīdzības, tesmeņa izmeklēšanas/piena paraugu iegūšanas simulatora ar teļu modeļiem dvīņu dzemdību simulācijai piegāde VMF studentu apmācību vajadzībām;2023, maijs - 2023, maijs 4/27/2023
(736150) LBTU piederošo ēku demontāžas un teritorijas sakārtošanas projekta izstrāde 4/28/2023
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu nodrošināšana neregulārai pasažieru pārvadāšanai LBTU vajadzībām;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 4/28/2023
(736402) Sadzīves elektrotehnikas piegāde LBTU mācību un zinātniskā procesa nodrošināšanai; (40 000 Eur) 5/2/2023
(736557) Transporta pakalpojumu nodrošināšana neregulārai pasažieru pārvadāšanai LBTU vajadzībām; (160 000 Eur) 5/2/2023
(736352) Laboratorijas mēbeļu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros 5/2/2023
Iepirkuma plāni: LBTU Veterinārās klīnikas un MF Kokapstrādes katedras UATS, vienotās piekļuves un drošības sistēmas projektu izstrāde;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 5/3/2023
(736969) LBTU Veterinārās klīnikas un MF Kokapstrādes katedras UATS, vienotās piekļuves un drošības sistēmas projektu izstrāde 5/8/2023
Iepirkuma plāni: Laboratorijas iekārtu piegāde VMF PVHI un projekta EUROLEGUME ZV-83 vajadzībām;2023, 3. ceturksnis - 2023, 3. ceturksnis 5/15/2023
Iepirkuma plāni: Augu aizsardzības līdzekļu, minerālmēslu un kaļķojamā materiāla iegāde LBTU Zemkopības institūta vajadzībām;2023, jūnijs - 2023, jūnijs 5/15/2023
(738075) Augu aizsardzības līdzekļu, minerālmēslu un kaļķojamā materiāla iegāde LBTU Zemkopības institūta vajadzībām; (50 000 Eur) 5/17/2023
(737990) Laboratorijas iekārtu piegāde VMF PVHI un projekta EUROLEGUME ZV-83 vajadzībām; (8 800 Eur) 5/17/2023
Iepirkuma plāni: Zivju gaļas analītiskās iekārtas piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 5/22/2023
Iepirkuma plāni: Laboratoriju darba galdu un skapju piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 5/22/2023
Iepirkuma plāni: Zivju un to produktu iepakošanas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 5/22/2023
Iepirkuma plāni: Zivju un to produktu sagatavošanas un apstrādes iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 5/22/2023
Iepirkuma plāni: Miltu izstrādājumu gatavošanas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 5/22/2023
Iepirkuma plāni: Profesionālās indukcijas plīts piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 5/22/2023
Iepirkuma plāni: Dažādu svaru piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 5/22/2023
Iepirkuma plāni: Saldēšanas un atlaidināšanas tehnoloģiska procesa pielietojuma iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 5/24/2023
Iepirkuma plāni: Paraugu sagatavošanas laboratorijas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 5/24/2023
(739188) Laboratoriju darba galdu un skapju piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros 5/24/2023
(739201) Zivju un to produktu iepakošanas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (80 000 Eur) 5/24/2023
(739258) Miltu izstrādājumu gatavošanas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (11 100 Eur) 5/24/2023
(739185) Zivju gaļas analītiskās iekārtas piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (80 000 Eur) 5/24/2023
(739248) Zivju un to produktu sagatavošanas un apstrādes iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (7 500 Eur) 5/24/2023
(739262) Profesionālās indukcijas plīts piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (5 000 Eur) 5/24/2023
(739267) Dažādu svaru piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (4 900 Eur) 5/24/2023
(739417) Profesionālo veļas mazgājamo mašīnu un veļas žāvētāju iegāde LBTU 8. un 9. studentu viesnīcas vajadzībām 5/26/2023
(739613) Saldēšanas un atlaidināšanas tehnoloģiska procesa pielietojuma iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (14 000 Eur) 5/26/2023
(739626) Paraugu sagatavošanas laboratorijas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (16 000 Eur) 5/26/2023
Iepirkuma plāni: Reaģentu piegāde veterinārajam hematoloģijas analizatoram Exigo eos, Boule Diagnostics Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām;2023, jūnijs - 2023, jūnijs 5/26/2023
Iepirkuma plāni: Produktu sagatavošanas vai gatavošanas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 5/29/2023
Iepirkuma plāni: Analītisko iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 5/29/2023
Iepirkuma plāni: Dezinfekcijas barjeras piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 5/29/2023
Iepirkuma plāni: Maltu produktu sagatavošanas vai gatavošanas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros;2023, 2. ceturksnis - 2023, 2. ceturksnis 5/29/2023
(740129) Maltu produktu sagatavošanas vai gatavošanas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (8 000 Eur) 6/1/2023
(740101) Analītisko iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (15 000 Eur) 6/1/2023
(740114) Dezinfekcijas barjeras piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (6 500 Eur) 6/1/2023
(740307) Produktu sagatavošanas vai gatavošanas iekārtu piegāde LBTU Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centram projekta EJZF5 ietvaros; (12 000 Eur) 6/1/2023
(740078) Reaģentu piegāde veterinārajam hematoloģijas analizatoram Exigo eos, Boule Diagnostics Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām; (10 000 Eur) 6/2/2023
Iepirkuma plāni: Reaģentu un to komplektu un vienreizlietojamu laboratorijas trauku un materiālu piegāde LBTU zinātniskās darbības nodrošināšanai;2023, jūlijs - 2023, jūlijs 6/5/2023
Iepirkuma plāni: Vertikāla lejupejoša vienvirziena (lamināra) gaisa plūsmas skapja piegāde LBTU LF vajadzībām;2023, jūlijs - 2023, jūlijs 6/5/2023
Iepirkuma plāni: Poligrāfisko materiālu izgatavošana un piegāde Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām, 2020, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/24/2020
Iepirkuma plāni: Pneimatiskās graudaugu sējmašīnas piegāde MPS “Pēterlauki” darbības nodrošināšanai, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/31/2020
Iepirkuma plāni: Dažādu šķirņu jaunlopu gaļas ķīmiskā sastāva analīzes projekta Z20 ietvaros, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/31/2020
Iepirkuma plāni: Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentu un mācībspēku dienasgrāmatas izgatavošana un piegāde LLU vajadzībām, 2020, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 5/29/2020
Iepirkuma plāni: IT rezerves daļas un piederumi LLU pārraudzībā esošo iekārtu uzturēšanai darba kārtībā, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 7/2/2020
Iepirkuma plāni: Laboratorijas aprīkojuma piegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros, 2020, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 7/6/2020
Iepirkuma plāni: Autotransporta līdzekļu tehniskā apkope, remonts un diagnostika, 2020, 3. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 7/7/2020
Iepirkuma plāni: Bibliotēkas fondu papildināšana ar drukātajām grāmatām, 2020, 4. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 7/16/2020
Iepirkuma plāni: Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi projekta LAD33 un LAD37 ietvaros, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 10/27/2020
Iepirkuma plāni: Auto transporta līdzekļu tehniskā apkope, remonts un diagnostika LLU Zemkopības institūta vajadzībām, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 10/27/2020
Iepirkuma plāni: Aprīkojums augsnes un lopbarības paraugu noņemšanai LAD16 projekta vajadzībām, 2020, 4. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 10/28/2020
Iepirkuma plāni: Mēbeļu komplekta iegāde Meža fakultātes auditoriju aprīkošanai, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 10/30/2020
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi LLU vajadzībām, 2021, 1. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 1/13/2021
Iepirkuma plāni: Drenu noteces mēriekārtas ar aprīkojumu piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 1/15/2021
Iepirkuma plāni: LLU ESAF ēkas fasādes vienkāršotas atjaunošanas 1.etapa būvdarbi, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 1/28/2021
Iepirkuma plāni: Degvielas piegāde LLU Zemkopības institūta Skrīveros saimnieciskās darbības nodrošināšanai, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 1/29/2021
Iepirkuma plāni: Tulkošanas, rediģēšanas un korektūras pakalpojumu nodrošināšana LLU vajadzībām, 2021, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 1/29/2021
Iepirkuma plāni: Asins un urīna paraugu laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi LLU Veterinārās klīnikas vajadzībām, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/10/2021
Iepirkuma plāni: Aprīkojuma piegāde Vides un būvzinātņu fakultātes vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros, 2021, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 2/12/2021
Iepirkuma plāni: Laboratorijas mēbeles LLU BZL Viedo tehnoloģiju nodaļai ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros, 2021, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/18/2021
Iepirkuma plāni: Automātiskā vertikālā autoklāva piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 4/15/2021
Iepirkuma plāni: Vakuuma iekoncentrētāja ar rotoru iegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 4/15/2021
Iepirkuma plāni: Papildaprīkojums reometra MCR302 (Anton Paar, GmbH., Austrija) uzlabošanai LAD6 projekta ietvaros, 2021, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 4/19/2021
Iepirkuma plāni: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā projekta realizācija ESAF ēkā, Svētes ielā 18, Jelgavā, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 4/28/2021
Iepirkuma plāni: Laboratorijas papildaprīkojuma piegāde LLU Biotehnoloģiju zinātniskai laboratorijai ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros, 2021, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 5/27/2021
Iepirkuma plāni: Apmācību pakalpojums LLU studiju programmu direktoriem projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/009 ietvaros, 2021, 4. ceturksnis 11/24/2021
Iepirkuma plāni: Rezerves daļu iegāde ultrasonogrāfijas iekārtai GE LOGIQ R8 Veterinārmedicīnas fakultātes vajadzībām, 2022, janvāris 1/4/2022
Iepirkuma plāni: LLU TF mācību korpusa vienstāva daļas pārseguma siju pastiprināšana, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 1/5/2022
Iepirkuma plāni: VMF Pārtikas un vides higiēnas mācību un pētniecības laboratoriju bloka būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības nodrošināšana, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 1/5/2022
Iepirkuma plāni: LLU 2.dienesta viesnīcas telpu grupas vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes izmaiņu veikšana un autoruzraudzības pakalpojums, 2022, 1. ceturksnis 1/5/2022
Iepirkuma plāni: Graudkopības produkcijas pieņemšanas pakalpojumi Latvijas Lauksaimniecības universitātes vajadzībām, 2022, janvāris, 42000 Eur - 135000 Eur 1/10/2022
Iepirkuma plāni: Minerālvielu analīzes pienā (mātes) projekta Z53 ietvaros, 2022, 1. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 1/28/2022
Iepirkuma plāni: Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi LLU vajadzībām, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 3/30/2022
Iepirkuma plāni: Autonoma elektriskā mikrotīkla moduļa izstrāde, uzstādīšana un uzturēšana projekta K83 īstenošanai, 2022, 2. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 3/30/2022
Iepirkuma plāni: Herbicīdu, fungicīdu un regulatoru, izmēģinājumus kviešu sējumos, vērtējot vides ietekmes faktorus, vadoties pēc LLU “Agrihorts” izstrādātās metodikas projektā S420, 2022, 2. ceturksnis, 10000 Eur - 42000 Eur 4/25/2022
Iepirkuma plāni: LLU ESAF mācību korpusa divstāvu piebūvju nojaukšana Svētes ielā 18, Jelgavā, 2022, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 5/24/2022
Iepirkuma plāni: Svaigpiena un piena paraugu testēšana LLU zinātniskās darbības un projektu īstenošanai, 2022, jūnijs, 42000 Eur - 135000 Eur 6/2/2022
Iepirkuma plāni: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana LLU studentu viesnīcas vajadzībām, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 7/20/2022
Iepirkuma plāni: Augu aizsardzības līdzekļu un minerālmēslu iegāde LLU Zemkopības institūta vajadzībām, 2022, jūlijs, 42000 Eur - 135000 Eur 7/21/2022
Iepirkuma plāni: Degvielas piegāde LLU transporta darbības nodrošināšanai, 2022, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 8/5/2022
Iepirkuma plāni: LLU ESAF mācību korpusa pagrabstāva pastiprināšanas būvdarbi, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 8/9/2022
Iepirkuma plāni: Zivju apstrādes biotehnoloģiju studiju un pētniecības centra izbūve, P.Lejiņa ielā 2, Jelgavā, projekta EJZF5 ietvaros, 2022, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 9/6/2022
Iepirkuma plāni: Saules paneļu sistēmas izbūve uz LLU PTF ēkas jumta Rīgas ielā 22A, Jelgavā, 2022, septembris, 42000 Eur - 135000 Eur 9/6/2022
Iepirkuma plāni: Autotransporta līdzekļu tehniskā apkope, remonts un diagnostika, 2022, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 9/7/2022
Iepirkuma plāni: Reģistrētu veterināro zāļu piegāde Universitātes veterinārās klīnikas vajadzībām, 2022, 3. ceturksnis, 42000 Eur - 135000 Eur 9/20/2022
Iepirkuma plāni: Laboratoriskās izmeklēšanas pakalpojumi Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām, 2022, oktobris, 42000 Eur - 135000 Eur 10/4/2022
Iepirkuma plāni: Saules paneļu sistēmas izbūve uz LBTU PTF ēkas jumta Rīgas ielā 22A, Jelgavā, 2022, oktobris, 42000 Eur - 135000 Eur 10/4/2022
Iepirkuma plāni: Pētījuma veikšana EJZF4 projekta ietvaros, 2022, oktobris, 42000 Eur - 135000 Eur 10/11/2022
(723853) Nātrija hialuronāta (Natrii hyaluronas) piegāde Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām; (7 000 Eur) 1/27/2023
(724168) Multiparametru testa viedkartes piegāde veterinārajam asins gāzu analizatoram Epoc, Epocal Inc. Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām; (10 000 Eur) 1/30/2023
(724583) Laboratorijas inkubatora piegāde LAD 52 projekta ietvaros; (30 000 Eur) 2/2/2023
(724664) Laboratorijas materiālu un piederumu piegāde LAD 52 projekta ietvaros; (9 000 Eur) 2/6/2023
(724906) Reģistrētu veterināro zāļu piegāde Universitātes Veterinārās klīnikas vajadzībām; (22 000 Eur) 2/8/2023
Iepirkuma plāni: Ledusskapju iegāde LBTU 2. un 7. studentu viesnīcas vajadzībām;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 2/16/2023
Iepirkuma plāni: Dažādu gāzu un to maisījumu piegāde LBTU vajadzībām;2023, 1. ceturksnis - 2023, 1. ceturksnis 2/16/2023

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00