Latvijas Lauksaimniecības universitāte - Tenders

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lielā iela 2, Jelgava
LV-3001 Jelgava
Latvia
Org number: 90000041898

Title Closing date
Ģeodēzisko instrumentu un aprīkojuma piegāde LLU Vides un būvzinātņu fakultātes vajadzībām (papildināts) 11/19/2019
Ģeodēzisko instrumentu un aprīkojuma piegāde LLU Vides un būvzinātņu fakultātes vajadzībām 11/19/2019
Mikroskopu piegāde LLU Veterinārmedicīnas fakultātes vajadzībām 11/21/2019
Binokulāro mikroskopu piegāde LF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros (papildināts) 11/25/2019
Binokulāro mikroskopu piegāde LF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros 11/25/2019
Konfokālās mikroskopijas sistēmas piegāde VTZPC vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros 11/25/2019
Elektronisko komponenšu prototipēšanas iekārtas komplekta piegāde ERAF projekta Nr.1.1.1.417I003 ietvaros (papildināts) 11/26/2019
Elektronisko komponenšu prototipēšanas iekārtas komplekta piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.417I003 ietvaros 11/26/2019
Analītiska rakstura iekārtu piegāde būvmateriālu laboratorijai ERAF projekta Nr.1.1.1.417I003 ietvaros (papildināts) 11/29/2019
Analītiska rakstura iekārtu piegāde būvmateriālu laboratorijai ERAF projekta Nr. 1.1.1.417I003 ietvaros 11/29/2019
Specializēto mācību pakalpojums LLU akadēmiskajam personālam projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/014 „LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” ietvaros (papildināts) 11/26/2019
(LLU 2019/154/mi) Dažādu izejvielu piegāde PTF Vaučera Nr.14 (VP-L-2019/11) izstrādes vajadzībām 11/15/2019
(LLU 2019/153/mi) Materiālu un iekārtu noma ERAF projekta Nr. 1.1.1.1./18/A/168 (ER30) ietvaros 11/15/2019
Mašīnu elementu apmācības komplekta piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros (papildināts) 12/9/2019
Bibliotēkas drošības sistēmas un aprīkojuma piegāde Fundamentālajai bibliotēkai ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros (papildināts) 12/9/2019
(LLU 2019/33-B/STEM) Telpu grupas kosmētiskais remonts LLU galvenā korpusa Rietumu daļā ERAF projekta Nr.8.1.1.0/17/I/001 ietvaros 12/4/2019
(LLU 2019/156/mi) Auditora pakalpojums ERASMUS+ projekta „Higher Education for Central Asia Food Systems and Standards" (Nr.574005-EPP-1-2016-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP) izvērtēšanai 11/25/2019
Bibliotēkas drošības sistēmas un aprīkojuma piegāde Fundamentālajai bibliotēkai ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros 12/9/2019
Mašīnu elementu apmācības komplekta piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros 12/9/2019

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway