Limbažu novada pašvaldība - Tenders

Limbažu novada pašvaldība
Rīgas iela 16
LV-4001 Limbaži
Latvia
Org number: 90009114631

Title Department Published
Iepirkuma plāni: Logu piegāde un uzstādīšana Limbažu novada pašvaldības pārvaldēm, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Umurgas pamatskolas sporta zāles pieguļošo telpu atjaunošanas un Limbažu stadiona seguma atjaunošana, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Par Limbažu novada pašvaldības transporta līdzekļu apdrošināšanu, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestādēm, 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Limbažu novada asfaltbetona ielu seguma remontdarbi, 2020, marts, 42000 Eur - 135000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Ievu ielas Limbažos posmā no Jaunatnes ielas līdz Jūras ielai pārbūves, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana vasaras sezonā, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Limbažu novada pašvaldības transporta līdzekļu remontdarbi, 2020, aprīlis, 42000 Eur - 135000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu sniegšana jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā, 2020, aprīlis, 10000 Eur - 42000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Par būvdarbu veikšanu Limbažu novada pašvaldības iestādēs, 2020, maijs, 42000 Eur - 135000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana Limbažu novada pašvaldībai, 2020, maijs, 10000 Eur - 42000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Limbažu novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā, 2020, jūlijs, 42000 Eur - 135000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde, 2020, augusts, 42000 Eur - 135000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Kokskaidu granulu piegāde, 2020, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Zemes ierīcības projektu izstrāde zemes vienības sadalīšanai, zemes vienību robežzīmju apsekošana dabā un atjaunošana, zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un robežu plā…, 2020, septembris, 10000 Eur - 42000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Nekustamo īpašumu apdrošināšana, 2020, augusts, 10000 Eur - 42000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Medikamentu piegāde sociālās aprūpes centram “Pērle”, 2020, jūlijs, 10000 Eur - 42000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Kancelejas preču piegāde Limbažu novada pašvaldībai, tās struktūrvienībām un iestādēm, 2020, oktobris, 10000 Eur - 42000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Transporta pakalpojumu sniegšanai Limbažu novada pašvaldības Lādezera pamatskolas skolēnu pārvadāšanai, 2020, novembris, 42000 Eur - 135000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Puķu stādu piegāde Limbažu novada pašvaldībai, 2020, decembris, 10000 Eur - 42000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Pirmsskolas izglītības iestādes "Aģupīte" iekšējās elektroapgādes pārbūve Limbažu nov., Skultes pag., "Mandegās", 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Autoceļa “Birznieki – Draužas” posmā no 0,0 km - 0,5 km seguma atjaunošana un remonts, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Telpu vienkāršota atjaunošana Ulda Sproģa ielā 9, Umurgā, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Limbažu novada pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšana, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Zivju resursu pavairošana un atražošana, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Sporta manēžas pārbūve Parka ielā 36, Limbažos, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Pārtikas produktu piegāde Limbažu novada speciālai pamatskolai, 2020, februāris, 42000 Eur - 135000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Sporta manēžas pārbūves būvuzraudzība, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Mežistrādes pakalpojumu sniegšana Limbažu novada pašvaldībai, 2020, februāris, 10000 Eur - 42000 Eur 2/10/2020
Iepirkuma plāni: Bīriņu pils kapeņu resturācija pieejamības nodrošināšanai būvdarbi, 2020, marts, 10000 Eur - 42000 Eur 2/11/2020
(LNP 2020/11) Sporta manēžas pārbūve Parka ielā 36, Limbažos 3/10/2020

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00