Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija - Tenders

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
S. Nėries g. 1
LT-70147 Vilkaviškis
Lithuania
Org number: 188774441
Company description
Vilkaviškio Rajono Savivaldybės Administracija, kaip perkančioji organizacija, viešina informacija apie savo pirkimus, planuojamus pirkimus ir sudarytas sutartis. Sekite nuorodą, norėdami plačiau susipažinti, kokie yra skelbiami Vilkaviškio Rajono Savivaldybės Administracijos Viešieji PirkimaiTitle Department Published
Projekto "Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas prieigų sutvarkymas" rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro sutvarkymas" rangos darbų pi… , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Vilkaviškio miesto sodo tarp Šeimenos upelio Vytauto g., Rimgaudo g., J. Basanavičiaus g. sutvarkymas modernizavimas bei plėtra" rangos darb… , Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas vilkaviškio rajono savivaldybėje” rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projektas "Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilkaviškio rajone" rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Vilkaviškio rajono švietimo įstaigų maisto tvarkymo, pagalbinių ir sanitarinių patalpų remonto darbų pirkimas , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos teritorijoje esančios aikštelės ir kelio remonto darbų pirkimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Socialinių būstų remonto darbų pirkimas , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir remonto darbai , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių statinių projektų ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių statinių statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių projektavimo paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ rangos darbų pirkimas, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 6/13/2018
Projekto "Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Kybartuose pritaikant juos bendruomenės poreikiams" 2 gatvių ir 3 viešųjų ervi…, Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 6/13/2018
Projekto "Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Kybartuose pritaikant juos bendruomenės poreikiams" 2 gatvių ir 3 viešųjų ervi…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 6/13/2018
Topografinės archyvinės medžiagos (planšetų) skenavimas, susiejant juos su LKS-94 koordinačių sistemą, Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 6/13/2018
Mokinių maitinimo paslaugų pirkimas, Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 6/18/2018
Elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių diegimo paslaugos, Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 6/18/2018
Vilkaviškio m. M. Valančiaus g. ruožo VK8019 nuo Vytauto g. iki Šeimenos upės kapitalinio remonto darbų pirkimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 6/28/2018
Projekto „Bendrabučio pertvarkymo į gyvenamąjį pastatą, suformuojant butus, pakeičiant patalpų ir pastato paskirtį S.Nėries g. 42,Vilkaviškyje“ statin…, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 6/29/2018
Projekto„Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Vištyčio sen., Vilkaviškio r. sav. Vištyčio regioniniame parke supaprastintos statybo…, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 6/29/2018
Pirties administravimo, priežiūros ir eksploatavimo paslaugų pirkimąas, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 6/29/2018
Vilkaviškio miesto sen., Kranto g., VK8064 (unikalus Nr. 4400-4780-5929), kapitalinio remonto aprašo parengimo ir kapitalinio remonto darbai, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 7/23/2018
Vilkaviškio miesto sen., B. Sruogos g., VK8047 (unikalus Nr. 4400-4423-9429), kapitalinio remonto aprašo parengimo ir kapitalinio remonto darbai, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 7/23/2018
Vilkaviškio miesto sen., Draugystės g., VK8052 (unikalus Nr. 4400-1795-9047), kapitalinio remonto aprašo parengimo ir kapitalinio remonto darbai, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 7/23/2018
Kybartų sen., Kybartai Kaštonų g., VK7160, kapitalinio remonto aprašo parengimo ir kapitalinio remonto darbai, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 7/23/2018
Pilviškių sen., Pilviškių mstl., Birutės g., VK7744, kapitalinio remonto darbai, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 7/23/2018
„Bendrabučio pertvarkymo į gyvenamąjį pastatą, pakeičiant patalpų ir pastato paskirtį S. Nėries g. 42, Vilkaviškyje, statinio statybos techninės priež…, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 7/23/2018
Projekto "Viešosios infrastruktūros tvarkymas Gražiškių miestelyje" darbų pirkimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 7/23/2018
VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO DARBŲ GYVENVIETĖSE, ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 7/26/2018
Projekto „Sporto salės Vilkaviškyje, Vienybės g. 63A, Vilkaviškis“ darbų pirkimas, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 9/3/2018
Projekto „Vilkaviškio pradinės mokyklos pastato (Un. Nr. 3993-6000-6011) Maironio g. 21, Vilkaviškis cokolio ir pamatų šiltinimo paprastojo remonto ap…, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 9/14/2018
Vilkaviškio m. Medžiotojų g. VK8074 dalies apšvietimo tinklų rekonstravimo projektavimo paslaugų pirkimas, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 9/14/2018
Konsultavimo ir administravimo, įgyvendinant projektus „Pėsčiųjų takų įrengimas Vištyčio ir Gižų seniūnijose“, „Alksnyno gatvės Ramoniškių kaime sutva…, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 9/14/2018
Projekto „Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimo Vilkaviškio rajone“ darbų pirkimas, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 9/25/2018
„Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ supaprastintos statybos projekto parengimas ir statin…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 10/11/2018
Vilkaviškio rajone valstybei nuosavybės teise priklausančiai dėl liūčių pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti remontas, įskaitant projektavim…, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 1/8/2019
Projekto „Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves“ rangos darbų pirkimas; 157 599EUR; K1;K2;K3 2/21/2019
Projekto „Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves“ rangos darbų pirkimas; K1;K2;K3;K4 3/14/2019
Birutės g. VK7744, esančios Pilviškiuose, Vilkaviškio r., kapitalinio remonto darbai ir valstybinės reikšmės kelio Nr. 137 paprastojo remonto darbai, įrengiant nuovažą kelio 1,68 km kairėje pusėje; K1;K2;K3;K4 3/14/2019
Projekto „Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves“ rangos darbų pirkimas; K1;K2;K3;K4 3/14/2019
Socialinių išmokų pristatymas į namus socialinių išmokų gavėjams; K1;K2;K3;K4 3/14/2019
Žalumynų g., Bartninkų mstl., Vilkaviškio r. sav. kapitalinio remonto aprašo - supaprastinto projekto bendrosios ekspertizės paslaugos; K1;K2;K3;K4 3/14/2019
Šiaurės g. ruožo tarp Vienybės g. ir Pilviškių g. Vilkaviškio mieste naujos statybos techninio darbo projekto parengimas; K1;K2;K3;K4 3/14/2019
„Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro pastato, esančio Vytauto g. 26, energinio efektyvumo didinimas“ projektavimo paslaugos; K1;K2;K3;K4 3/14/2019
Tarybų ir Eitkūnų gatvių vieno supaprastinto rekonstravimo projekto ir 3 viešųjų erdvių trijų supaprastintos statybos projektų parengimo paslaugos; K1;K2;K3;K4 3/14/2019
Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro sutvarkymo techninių projektų parengimo paslaugų pirkimas; K1;K2;K3;K4 3/14/2019
Projekto „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje“ rangos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas; K1;K2;K3;K4 3/14/2019
Sporto salės statybos rangos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas; K1;K2;K3;K4 3/14/2019
Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei atliekoms; K1;K2;K3;K4 3/14/2019
Elektros energijos pirkimas; K1;K2;K3;K4 3/14/2019
Kuras; K1;K2;K3;K4 3/14/2019
Projekto "Kraštovaizdžio apsaugos priemonių įgyvendinimas Vilkaviškio rajone" techninės priežiūros paslaugų pirkimas; K1;K2;K3;K4 3/15/2019
Vilkaviškio miesto viešojo tualeto įrengimas pastate (unikalus Nr. 3999-6000-3024), pakeičiant pastato paskirtį rangos darbų techninės priežiūros pirkimas; K2 6/5/2019
Paviršinių nuotekų surinkimo tinklų Vilkaviškio m. Gimtinės g. VK8015 statybos techninio projekto parengimas; K2 6/5/2019
Žvejų g. VK8091, esančios Vilkaviškio mieste, kapitalinio remonto aprašo parengimas ir rangos darbai pagal parengtą kapitalinio remonto aprašą; K2 6/5/2019
Pasienio gatvės VK7201 Kybartų mieste, Vilkaviškio rajono savivaldybėje, kapitalinio remonto darbų techninės priežiūros paslaugos; K2 6/5/2019
Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remonto darbų techninės priežiūros paslaugos; K2 6/5/2019
Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui“ 3 objektų rangos darbų pirkimas; K2 6/5/2019
Projekto „Vilkaviškio miesto sodo tarp Šeimenos upelio, Vytauto g., Rimgaudo g., J. Basanavičiaus g. sutvarkymas, modernizavimas bei plėtra“ techninio projekto ekspertizės paslaugų pirkimas; K2 6/5/2019
Vilkaviškio miesto bendrojo plano pakeitimas. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos parengimas; K2;K3;K4 6/5/2019
Keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Vilkaviškio rajone paslaugos pirkimas; K2 6/5/2019
Vilkaviškio miesto pirties eksploatavimo ir administravimo paslaugų pirkimas; K1;K2;K3 6/21/2019
V. Pietario g. ir Nepriklausomybės g. Vilkaviškio mieste paprastojo remonto (šviesoforinių perėjų įrengimas šių gatvių sankryžoje) techninio darbo projekto parengimas; K2 6/21/2019
„Alksnyno gatvės Ramoniškių kaime sutvarkymas“ techninės priežiūros paslaugų pirkimas; K1;K2 6/21/2019
Pirties administravimo, priežiūros ir eksploatavimo paslaugų pirkimas; (Vertė: 100 000 eur); K2;K3 6/27/2019
Vilkaviškio miesto bendrojo plano pakeitimo paslaugų pirkimas; (Vertė: 1 eur); K2;K3;K4 7/10/2019
Alyvų g. VK7382, unikalus Nr. 4400-1802—6369, esančios Gudelių k., Šeimenos sen., 1 Vilkaviškio r. sav. kapitalinio remonto aprašo parengimo paslaugos; K3 7/23/2019
Projekto „Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves“ statybos techninės priežiūros pirkimas; K3 7/23/2019
Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui“ 4 objektų rangos darbų pirkimas; K3 7/23/2019
Vilkaviškio S. Nėries pagrindinės m-klos, Neklausomybės g.58, pastato modernizavimas (I darbų etapas–aktų salės (patalpos Nr. 2-2) remontas, II darbų etapas–patalpų pritaikymas žmonėms su negalia); K2;K3 7/23/2019
Mokslo paskirties pastato, Pilviškių „Santakos“ vaikų darželio (un. nr. 4400-0954-5875), Mokyklos g. 5, Pilviškiai, kapitalinio remonto statybos darbai; K3 7/24/2019
Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ rangos darbų pirkimas (viešųjų erdvių, esančių Gedimino g. ir Vilniaus g., Virbalyje sutvarkymo darbai); K3 7/24/2019
Privažiuojamojo kelio VK7855 prie Miestlaukio gyvenvietės, Kybartų sen. Vilkaviškio r. sav. kapitalinio remonto aprašo parengimo ir šio kelio kapitalinio remonto darbų pirkimas; (Vertė: 1 eur); K2;K3 8/14/2019
Vilkaviškio miesto Janonio, Kęstučio, Maironio, Rūtų gatvių oro linijų iškėlimo techninio projekto pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 4.000,00 Eur 5/19/2017
Vilkaviškio m. Žalumynų kvartalo gatvių rekonstravimo techninio darbo projekto vykdymo priežiūra , Ketvirtis: II , Kiekis: 9.504,00 Eur 5/19/2017
Vilkaviškio miesto Kęstučio ir Maironio gatvių dalių rekonstrukcijos projekto ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 2.230,00 Eur 5/19/2017
Vilkaviškio miesto Janonio gatvės dalies rekonstrukcijos projekto ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 1.008,00 Eur 5/19/2017
Vilkaviškio miesto Vilniaus gatvės dalies rekonstrukcijos projekto ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 1.216,00 Eur 5/19/2017
Dvaro gatvės Paežerių kaime Šeimenos seniūnijoje rekonstravimo projekto ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 541,00 Eur 5/19/2017
Vilkaviškio miesto Birutės gatvės rekonstravimo projekto ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 541,00 Eur 5/19/2017
Vilkaviškio ,,Ąžuolo“ progimnazijos J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. sporto salės tarpaukštinės perdagos kapitalinio remont… , Ketvirtis: II , Kiekis: 2.331,00 Eur 5/19/2017
Buities prekių seniūnijoms pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 5.537,00 Eur 5/19/2017
Kybartų miesto stadiono J. Basanavičiaus g. 92A, Kybartai, Vilkaviškio r. sav. rekonstravimo techninio projekto ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 5.785,00 Eur 5/19/2017
Statinio (Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos pastato, Vienybės g. 52 Vilkaviškis) statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas , Ketvirtis: II , Kiekis: 1.706,00 Eur 5/19/2017
Dvaro gatvės Paežerių kaime, Šeimenos seniūnijoje rekonstravimo techninės priežiūros paslaugos pirkimas , Ketvirtis: II;III , Kiekis: 1.077,00 Eur 8/30/2017
Vilkaviškio rajono Gižų sen. Gižų k. Suvalkijos g. (VK7547) kapitalinio remonto supaprastinto techninio projekto parengimas , Ketvirtis: III , Kiekis: 992,00 Eur 8/30/2017
Vilkaviškio „Ažuolo“ progimnazijos J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. sporto salės tarpaukštinės perdangos kapitalinio remont… , Ketvirtis: III , Kiekis: 248,00 Eur 8/30/2017
Vilkaviškio r. sav., Klausučių sen., Sūduvos k., bendruomenės namų pastato kapitalinio remonto projekto parengimas , Ketvirtis: III , Kiekis: 3.189,00 Eur 8/30/2017
Trijų pėsčiųjų takų ir privažiuojamojo kelio naujos statybos supaprastintos statybos projektų parengimas , Ketvirtis: III , Kiekis: 9.563,00 Eur 8/30/2017
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. sporto salės tarpaukštinės perdangos kapitalinio remont… , Ketvirtis: III , Kiekis: 413,00 Eur 8/30/2017
Pastato S. Nėries g. 42, Vilkaviškyje, modernizavimo ir patalpų remonto techninių darbo projektų parengimo / koregavimo, statinio projekto vykdymo pri… , Ketvirtis: III , Kiekis: 756.701,00 Eur 8/30/2017
Vilkaviškio miesto Vilniaus gatvės dalies rekonstravimo darbų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 234.390,00 Eur 9/26/2017
Vilkaviškio miesto Janonio gatvės dalies rekonstravimo darbų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 194.458,00 Eur 9/26/2017
Vilkaviškio miesto Maironio ir Kęstučio gatvių dalių rekonstravimo darbų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 433.587,00 Eur 9/26/2017
Vilkaviškio „Ažuolo“ progimnazijos J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav. sporto salės tarpaukštinės perdangos kapitalinio remont… , Ketvirtis: III , Kiekis: 248,00 Eur 9/26/2017
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos pastato adresu Nepriklausomybės g 58, Vilkaviškis, modernizavimas , Ketvirtis: III , Kiekis: 132.231,00 Eur 9/26/2017
Vilkaviškio r. sav. Gižų sen., Gižų k., Suvalkijos g. VK7547 kapitalinio remonto aprašo ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: III , Kiekis: 87,00 Eur 9/26/2017
Mokslo paskirties pastato – mokyklos – bendrabučio Vilkaviškio r. sav., Vilkaviškio m., Nepriklausomybės g. 56 rekonstravimo techninio projekto ir pro… , Ketvirtis: III , Kiekis: 16.529,00 Eur 9/26/2017
Dalies patalpų, esančių pastate adresu J. Basanavičiaus g. 82, Kybartų m., Vilkaviškio r. sav., administracinės paskirties keitimo į gyvenamąją (butų)… , Ketvirtis: III , Kiekis: 827,00 Eur 9/26/2017
Vilkaviškio r. sav., Vištyčio sen., Vištyčio mstl., Taikos g. dalies nuo Taikos g. 11 iki Taikos g. 37 apšvietimo tinklų rekonstravimo techninio darbo… , Ketvirtis: III , Kiekis: 704,00 Eur 9/26/2017
Vilkaviškio rajono vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalinio remonto techninės priežiūros paslaugų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 875,00 Eur 10/31/2017
Vilkaviškio r. sav. Gražiškių sen., Gražiškių k., Širvintos g. VK7241 ir Vilkaviškio r. sav. Pajevonio sen. Trilaukio k., Sodų g. VK1211 ir Pušų g. VK… , Ketvirtis: IV , Kiekis: 331,00 Eur 10/31/2017
Vilkaviškio r. sav. Vištyčio sen., Vištyčio mstl., Taikos g. dalies nuo Taikos g. 11 iki Taikos g. 37 apšvietimo tinklų rekonstravimo techninio darbo … , Ketvirtis: IV , Kiekis: 331,00 Eur 10/31/2017
Vilkaviškio r. sav. Kybartų mstl., Aušros g. (VK7187) kapitalinio remonto aprašo ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 372,00 Eur 10/31/2017
Vilkaviškio rajono savivaldybės Virbalio sen. kelio VK1013 ruožo Šeštiniai-Mažučiai kapitalinio remonto aprašo ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 1.198,00 Eur 12/12/2017
Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų mstl. Pievų g. VK7210 kapitalinio remonto aprašo ekspertizės paslaugų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 537,00 Eur 12/12/2017
Pašto paslaugų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 3.388,00 Eur 12/12/2017
Elektros energijos pirkimas , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Vilkaviškio miesto bendrojo plano pakeitimas , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Vilkaviškio rajono vandens tiekimo buitinių bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas , Ketvirtis: K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Topografinės archyvinės medžiagos (planšetų) skenavimas, susiejant juos su LKS-94 koordinačių sistemą , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Judriojo (mobilaus) ryšio paslauga , Ketvirtis: K1, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Vilkaviškio miesto naujo riboženklio projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K1, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštės prieigų viešųjų erdvių kompleksinio sutvarkymas" statybos techninio projekto parengimas ir proje… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Teritorijos tarp Vilkaviškio kultūros centro, Vilkaviškio autobusų stoties, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro sutvarkymas" techninio proje… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas prieigų sutvarkymas" techninio projekto ir projekto… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Vilkaviškio miesto sodo tarp Šeimenos upelio Vytauto g., Rimgaudo g., J. Basanavičiaus g. sutvarkymas modernizavimas bei plėtra" techninio p… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui“ naujos statybos keturių techninių darbo … , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Pilviškių "Santakos " gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato modernizavimas"techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros pas… , Ketvirtis: K1, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Kybartuose pritaikant juos bendruomenės poreikiams" gatvių ir viešųjų ervių te… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Dvaro kiaulidės restauravimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas vilkaviškio rajono savivaldybėje” techninio projekto rengimo ir projekto vykdymo priežiūro… , Ketvirtis: K1, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui“ statybos statinio statybos techninės pri… , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Kybartuose pritaikant juos bendruomenės poreikiams" 2 gatvių ir 3 viešųjų ervi… , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštės prieigų viešųjų erdvių kompleksinio sutvarkymas" statybos statinio statybos techninės priežiūros… , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Vilkaviškio miesto rekreacinės teritorijos prie Šeimenos upės sukūrimas ir kompleksiškas prieigų sutvarkymas"statybos statinio statybos tech… , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Vilkaviškio miesto sodo tarp Šeimenos upelio Vytauto g., Rimgaudo g., J. Basanavičiaus g. sutvarkymas modernizavimas bei plėtra" statinio st… , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Vilkaviškio rajone" projektų statybos statinio statybos techninės priežiūros paslaugų p… , Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Gatvių sutvarkymo darbai Bajorų, Keturkaimio, Gudkaimio kaimuose" darbų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Žalumynų, Aguonų, Lauko gatvių Didžiųjų Šelvių kaime sutvarkymas" darbų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Gatvių sutvarkymo darbai Vilkupių, Lauckaimio, Švitrūnų kaimuose" darbų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Pėsčiųjų takų įrengimas Bartninkų ir Pajevonio seniūnijose" darbų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Alksnyno gatvės Ramoniškių kaime sutvarkymas" darbų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Pėsčiųjų takų įrengimas Vištyčio ir Gižų seniūnijose" darbų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Vilkaviškio miesto naujo riboženklio įrengimo pirkimas , Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas Vilkaviškio rajone" rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Pilviškių "Santakos " gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato modernizavimas" rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
„Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“  supaprastintos statybos projektų parengimas, vykdy… , Ketvirtis: K1, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Pilviškių miestelyje, pritaikant renginiams, fizinio aktyvumo didinimui“ rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Visuomeninės paskirties pastato ir viešųjų erdvių sutvarkymas Kybartuose pritaikant juos bendruomenės poreikiams" 2 gatvių ir 3 viešųjų ervi… , Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018
Projekto "Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštės prieigų viešųjų erdvių kompleksinio sutvarkymas" rangos darbų pirkimas , Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 4/3/2018

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00