Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija - Tenders

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Gedimino pr. 17
LT-01505 Vilnius
Lithuania
Org number: 188620589

No results

Title Department Published
Ukrainos nacionalinio transliuotojo UA:PBC radijo programų retransliacijų vidutinėmis bangomis Ukrainos teritorijoje paslaugas; K3 2023 8/9/2023
Ištekliai, reikalingi geležinkelio kelių remontui , Ketvirtis: IV , Kiekis: 10/27/2017
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams Kauno ir Jonavos rajonuose (Kauno tarptautinio oro uosto saugumo užtikrinimui ir inžinerinės infrastruktūros priež… , Ketvirtis: IV , Kiekis: 1,00 vnt 10/27/2017
Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas – Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano koregavimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 1,00 vnt 10/27/2017
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kauna… , Ketvirtis: IV , Kiekis: 1,00 vnt 10/27/2017
Reidinės boninės užtvaros , Ketvirtis: IV , Kiekis: 10/27/2017
Naftos dispergentai , Ketvirtis: IV , Kiekis: 500,00 kg 10/27/2017
Ištekliai saugiai laivybai užtikrinti uostų prieigose ir akvatorijoje , Ketvirtis: IV , Kiekis: 10/27/2017
Ištekliai krantinių atstatymui , Ketvirtis: IV , Kiekis: 10/27/2017
Lenkijos nacionalinės televizijos programos (-ų) retransliavimo skaitmeninės antžeminės televizijos tinklu Pietryčių Lietuvos regiono (Vilniaus, Šalči… , Ketvirtis: IV , Kiekis: 10/27/2017
valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, 2017 – 2018 metų finansinio audito paslaugų pirkimas , Ketvirtis: IV , Kiekis: 4,00 vnt 12/15/2017
ES fondų investicijų darnaus judumo srityje viešinimo interneto portaluose ir socialiniuose tinkluose paslauga , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: Pagal.poreikį Eur 3/2/2018
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai projekto parengimo ir įgyvendinimo paslaugos , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 5,00 Eur 3/2/2018
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams Kauno ir Jonavos rajonuose projekto parengimo ir įgyvendinimo paslaugos , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 2,00 Eur 3/2/2018
Finansinio audito paslaugos , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 4,00 Eur 3/2/2018
Pastatų priežiūros paslaugos , Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 4,00 Eur 4/3/2018
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams vietinės reikšmės automobilių kelių statybai ir rekonstrukcijai projekto parengimo ir įgyvendinimo paslaugos, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 6/14/2018
Mažos vertės pirkimo, atliekamo skelbiamos apklausos būdu, skirto kompiuterio tinklo komutatoriams įsigyti, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 6/15/2018
Geležinkelių įmonės (vežėjo), teikiančios viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas, sąnaudų nustatymo ir tinkamumo kompensuoti pris…, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 9/24/2018
Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 10/22/2018
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo ir įgyvendinimo paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 10/23/2018
Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugos 1/29/2019
Programinės įrangos (Fortinet įrangos) licencijų naujinimas 1/29/2019
Lietuvos susisiekimo plėtros iki 2050 metų strategijos projekto parengimo ir su tuo susijusios ekspertinės konsultavimo paslaugos; K1;K2 1/29/2019
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimas ir įgyvendinimas; K1;K2;K3 1/29/2019
Projekto „Rail Baltica" geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia ruožo modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas ir PAV; K2;K3 2/25/2019
Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas; K2;K3 2/25/2019
Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas; K2;K3 2/25/2019
Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano parengimas ir poveikio aplinkai vertinimas; K2;K3 2/25/2019
VĮ „Oro navigacija“ finansinių ataskaitų audito paslaugos; K3 6/18/2019
VĮ Lietuvos oro uostų finansinių ataskaitų audito paslaugos; K3 6/18/2019
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos finansinių ataskaitų audito paslaugos; K3 6/18/2019
Išankstinio ES fondų investicijų į skaitmeninio junglumo gerinimo veiklą 2021-2027 m. finansavimo laikotarpiu vertinimo paslaugos; K3 6/18/2019
VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos finansinių ataskaitų audito paslaugos; K4 6/18/2019

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00