Varėnos rajono savivaldybės administracija - Tenders

Varėnos rajono savivaldybės administracija
Vytauto g.12,
LT-65410 Varėna
Lithuania
Org number: 188773873
Company description

Varėnos Rajono Savivaldybės Administracija, kaip perkančioji organizacija, viešina informacija apie savo pirkimus, planuojamus pirkimus ir sudarytas sutartis. Sekite nuorodą, norėdami plačiau susipažinti, kokie yra skelbiami Varėnos Rajono Savivaldybės Administracijos Viešieji PirkimaiTitle Department Published
Mokslo paskirties pastato Vytauto g. 29, Varėnos m., rekonstravimo projekto rangos darbų techninė priežiūra , Ketvirtis: K3, Kiekis: 14.080,00 Eur 3/21/2018
Projekto „Matuizų kaimo viešosios infrastuktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugos , Ketvirtis: K3, Kiekis: 5.097,00 Eur 3/21/2018
Varėnos rajono savivaldybės teikiamų paslaugų optimizavimo ir Piliečių chartijos parengimo paslaugos , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 53.016,53 Eur 3/21/2018
Biuro baldai , Ketvirtis: K3, Kiekis: 2.109,17 Eur 3/21/2018
Kompiuterinė įranga ir reikmenys , Ketvirtis: K1;K2;K3;K4, Kiekis: 20.000,00 Eur 3/21/2018
Socialinių kortelių aptarnavimo paslaugų teikimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 600.000,00 Eur 3/21/2018
"Problemų žemėlapio" pritaikymo Varėnos rajono savivaldybei paslaugos , Ketvirtis: K3, Kiekis: 7.876,28 Eur 3/21/2018
Projekto „Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastuktūros atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ statybos darbų techninės priežiūros pas… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 5.659,00 Eur 3/21/2018
Projekto „Pastato esančio Pušelės g. 11, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r., atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ statybos darbų techni… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 2.100,00 Eur 3/21/2018
Projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas)“ griovimo darbų techninės priežiūros paslaugos , Ketvirtis: K2, Kiekis: 2.180,00 Eur 3/21/2018
Projekto „Pastato esančio Pušelės g. 11, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r., atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ ekspertizės paslaugos , Ketvirtis: K1, Kiekis: 2.219,00 Eur 3/21/2018
Projekto „Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J.Basanavičiaus g. 38, Varėnoje, modernizavimas“ ekspertizės paslaugos , Ketvirtis: K3, Kiekis: 1.647,00 Eur 3/21/2018
Projekto „Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J.Basanavičiaus g. 38, Varėnoje, modernizavimas“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugos , Ketvirtis: K4, Kiekis: 3.295,00 Eur 3/21/2018
Įranga Varėnos globos namams (projektas "Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje") , Ketvirtis: K4, Kiekis: 8.465,00 Eur 3/21/2018
Statinių kadastrinių matavimų paslaugos, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 6/12/2018
Bibliotekos veiklai reikalinga įranga (serveris), Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 6/12/2018
Varėnos m. Ąžuolų, Ramiosios, Viržių, Zervynų ir Žiūrų gatvių statybos darbai, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 6/12/2018
Senosios Varėnos k. Varėnės, Sakų. Paparčių gatvių statybos darbai., Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 0 Eur 6/12/2018
Perlojos kaimo Perliaus g. kapitalinio remonto projekto parengimo paslaugos ir kapitalinio remonto darbai, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 6/12/2018
Varėnos miesto kraštotvarkos projekto ir konsultavimosi su visuomene procedūros- visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programos parengimo pa…, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 6/12/2018
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastato kapitalinio remonto ir statybos sklypo tvarkymo techninės priežiūros paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 6/13/2018
Įranga bibliotekai, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 6/13/2018
Dainų slėnio (Alytaus g. 2C), Varėnos m. infrastruktūros atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams ekspertizės paslaugos, Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 6/13/2018
Varėnos rajono savivaldybės administracijos naudojamos Bendros finansų valdymo ir mokesčių apskaitos sistemos licencijų palaikymo, naudotojų aptarnavi…, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 6/15/2018
Bibliotekos veiklai skirtų baldų komplekto pirkimas (su pristatymu ir montavimu)., Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 6/28/2018
Rangos darbai pagal projektą „D2 ir D3 kategorijos Liepų g. ir poilsio infrastruktūros įrengimo Dargužių k., Valkininkų sen., Varėnos r. sav. supapras…, Ketvirtis: K3, Kiekis: 333.000,00 Eur 7/24/2018
Projekto „Mokslo paskirties pastato paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims), Z. Voronecko g. 2, Varėnos m., …, Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 7/25/2018
Projekto „Mokslo paskirties pastato paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims), Z. Voronecko g. 2, Varėnos m., …, Ketvirtis: K3, Kiekis: 0 Eur 7/25/2018
Mokslo paskirties pastato Seinų g. 10, Merkinė, Varėnos r. kapitalinio remonto ir jo aplinkos sutvarkymo darbai, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 7/25/2018
rangos darbai pagal techninį projektą, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 0 Eur 7/26/2018
Projekto „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“ vaikų lopšelio-darželio pastatų griovimo projekto parengimo ir gri…, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 78.900,00 Eur 8/1/2018
Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengimo, žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimo ir topografinių nuotraukų parengimo paslaugos, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 24.200,00 Eur 9/10/2018
Susisiekimo komunikacijų (A. Ryliškio, Mokyklos ir Stadiono gatvių) Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav. statybos rangos darbai, Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 398.912,00 Eur 10/15/2018
Varėnos rajono Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimo darbai., Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 280.000,00 Eur 10/17/2018
susisiekimo komunikacijų statinių projektų parengimo ir statinių projektų vykdymo priežiūros paslaugos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 20.000,00 Eur 11/7/2018
susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties Malūno ir Kalno g., Rudnios k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., statinio projekto parengimo ir statinio p…, Ketvirtis: K4, Kiekis: 15.000,00 Eur 11/7/2018
Susisiekimo komunikacijų (A. Ryliškio, Mokyklos ir Stadiono gatvių) Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav. statybos rangos darbai., Ketvirtis: K1, Kiekis: ,00 Eur 1/15/2019
Kitos paskirties inžinerinių statinių (rekreacinė zona prie Varėnės upės), Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., statybos rangos darbai, Ketvirtis: K1, Kiekis: ,00 Eur 1/16/2019
Kultūros paskirties pastato Kalno g. 2., Matuizų k., Varėnos r. sav., kapitalinio remonto ir jo aplinkos sutvarkymo darbai, Ketvirtis: K1, Kiekis: ,00 Eur 1/16/2019
darbai pagal supaprastintą statybos projektą (automobilių stovėjimo aikštelės); 75 845,51EUR 1/25/2019
Varėnos miesto ir Senosios Varėnos kaimo asfaltuotų vietinių kelių ir gatvių bei jų sudėtinių dalių (šaligatvių) paprastojo remonto darbai; 280 000EUR; K1;K2 2/22/2019
Planuojama įsigyti rangos darbus pagal projektą „Mokslo paskirties pastato Seinų g. 10, Merkinė, Varėnos r. kapitalinio remonto ir jo aplinkos sutvarkymo darbai“; 392 268EUR; K1;K2;K3 2/27/2019
mokslo paskirties pastato (Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio) Dzūkų g. 11, Varėnos m., Varėnos r. sav., kapitalinio remonto darbai; 270 000EUR; K2;K3 3/7/2019
Žemės sklypo, adresu J. Basanavičiaus g.58, statybos projekto ekspertizės paslaugos (projektas „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“); 120EUR; K2;K3 3/15/2019
Varėnos miesto kraštovaizdžio tvarkymo darbų techninė priežiūros paslaugos; 2 758EUR; K3 3/15/2019
Barčių k. Pavasario g. ruožo nuo Ramunių iki Rožių g, kapitalinio remonto aprašo ekspertizės paslaugos; 530EUR; K2 3/15/2019
Varėnos miesto kraštovaizdžio tvarkymo darbai; 246 256EUR; K3 3/15/2019
Projekto „Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos laisvų patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms įrengti“ rangos darbai; 399 929EUR; K2;K3;K4 3/15/2019
Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ kapitalinio remonto rangos darbų techninės priežiūros paslaugos; 3 484EUR; K2;K3;K4 3/15/2019
Įrangos pirkimas VšĮ Varėnos ligoninei , Ketvirtis: II , Kiekis: 6/14/2017
Eismo saugumo priemonių priežiūra ir remontas, naujų eismo saugumo priemonių įrengimas Varėnos rajone , Ketvirtis: II , Kiekis: 75.000,00 Eur 6/27/2017
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus pastato V. Krėvės-Mickevičiaus g. 3, Subartonys, Varėnos raj. kapitalinio remonto ir statybos sklypo … , Ketvirtis: IV , Kiekis: 11/15/2017
Varėnos rajono savivaldybės vietinių kelių priežiūros ir remonto darbai , Ketvirtis: IV , Kiekis: 11/20/2017
Įranga bibliotekai , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 53.150,00 Eur 3/21/2018
Įranga kultūros centrui , Ketvirtis: K2, Kiekis: 94.100,00 Eur 3/21/2018
Baldai Kultūros centrui , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 11.120,00 Eur 3/21/2018
Baldai Varėnos globos namams , Ketvirtis: K4, Kiekis: 3.107,00 Eur 3/21/2018
Projekto "Varėnos "Pasako" vaikų lopšelio darželio pastato modernizavimo rangos darbai , Ketvirtis: K4, Kiekis: 311.075,00 Eur 3/21/2018
Projekto Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos laisvų patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms įrangti rangos darbai" , Ketvirtis: K4, Kiekis: 184.129,00 Eur 3/21/2018
Projekto "Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams" rangos darbai , Ketvirtis: K3, Kiekis: 262.859,00 Eur 3/21/2018
Projekto "Susisiek. Komunikac. (keliai), sporto paskirties ir kitos paskirties inžiner.statinių J. Basnavičiaus g.2A ir J. Basanavičiaus g. Varėnos m"… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 600.000,00 Eur 3/21/2018
Susisiekimo komunikacijų, kitos paskirties inžinerinių statinių Kalno g., Matuizų k., Matuizų sen., Varėnos r.sav.rekonstravimo ir statybos darbai , Ketvirtis: K2, Kiekis: 168.470,00 Eur 3/21/2018
Kultūros paskirties pastato (bendruomenės namai), Kalno g.2, Matuizų k., Varėnos r. kaptialinio remonto ir aplinkos sutvarkymo darbai , Ketvirtis: K2, Kiekis: 599.897,00 Eur 3/21/2018
Kitos paskirties inžinerinių statinių (rekreacinė zona prie Varėnos upės), Senosios Varėnos k., Varėnos sen., "rangos darbai , Ketvirtis: K2, Kiekis: 105.106,00 Eur 3/21/2018
Kitos paskirties inžinerinių statinių A. Ryliškio g.14, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r.sav.rangos darbai , Ketvirtis: K1, Kiekis: 160.631,00 Eur 3/21/2018
Susisiekimo komunikacijų, A. Ryliškio, Stadiono g.) Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r.sav.rekonstravimo darbai , Ketvirtis: K2, Kiekis: 195.470,00 Eur 3/21/2018
Projekto "Pastato, esančio Pušelės g.11, Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r. atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams" rangos darbai , Ketvirtis: K2, Kiekis: 436.667,00 Eur 3/21/2018
Projekto "Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g.38, Varėnoje, modernizavimas" rangos darbai , Ketvirtis: K3, Kiekis: 294.173,00 Eur 3/21/2018
Projekto "Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (II etapas)" bešeimininkių apleistų pastatų ir griovimo projektų parengimo i… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 208.075,00 Eur 3/21/2018
Mokslo paskirties pastato Vytauto g.29, Varėnos m. rekonstravimo projekto rangos darbai , Ketvirtis: K2, Kiekis: 935.730,00 Eur 3/21/2018
Dainų slėnio (Alytaus g.2 C), Varėnos m.infrastruktūros atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams rangos darbai , Ketvirtis: K4, Kiekis: 491.450,00 Eur 3/21/2018
V.Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus pastato V. Krėvės g.3, Subartonys, Varėnos r. rangos darbai , Ketvirtis: K3, Kiekis: 167.770,00 Eur 3/21/2018
Susisiekimo komunikacijų (A. Ryliškio, Mokyklos ir Stadiono gatvių) Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav. statybos rangos darbai; 398 912EUR; K1;K2 3/15/2019
Kompiuteriai; 7 500EUR 3/15/2019
Daugiafunkciai spausdintuvai, skaneriai; 2 400EUR; K1;K2;K3;K4 3/15/2019
Gyvenamojo namo, Vytauto 19A, Varėna, griovimo darbų techninės priežiūros paslaugos; 400EUR; K2 3/15/2019
Kitos paskirties inžinerinių statinių (rekreacinė zona prie Varėnės upės), Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., rangos darbai; 115 160EUR; K1;K2 3/15/2019
Varėnos rajono Vazgirdonių kaimo Klevų gatvės įrengimo darbų techninės priežiūros paslaugos; 2 500EUR; K1 3/15/2019
Projekto „Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas“ rangos darbai; 258 000EUR; K2;K3;K4 3/15/2019
Statinio dalies (dalinės) ekspertizės paslaugos; 4 000EUR; K1;K2 3/15/2019
Varėnos miesto ir Senosios Varėnos kaimo asfaltuotų vietinių kelių ir gatvių bei jų sudėtinių dalių (šaligatvių) paprastojo remonto darbai.; 280 000EUR; K1;K2 3/15/2019
Žemės sklypo, adresu J. Basanavičiaus g.58, statybos rangos darbų techninės priežiūros paslaugos (projektas „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“); 1 173EUR; K4 3/15/2019
Administracinės paskirties pastato keitimo į mokslo paskirties (moksleivių kūrybos centro) pastatą, J. Basanavičiaus g. 38, Varėnos m., Varėnos r., sav., kapitalinio remonto darbai; 326 000EUR; K2 3/15/2019
Matuizų k. Statybininkų ir Dzūkų g. statybos darbai; 740 000EUR; K2 3/15/2019
Projekto „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ projekto parengimo ir rangos darbai; 391 388EUR; K3;K4 3/15/2019
V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus veiklai reikalingi baldai; 32 052EUR; K4 3/15/2019
Administracinės paskirties pastato keitimo į mokslo paskirties pastatą, J. Basanavičiaus g. 38, Varėnos m., Varėnos r., sav., kapitalinio remonto darbų techninės priežiūros paslaugos; 3 294EUR; K2 3/15/2019
Senosios Varėnos k. Stadiono ir Ryliškio gatvių statybos darbų techninės priežiūros paslaugos; 2 308EUR; K2 3/15/2019
Kitos paskirties inžinerinių statinių (rekreacinė zona prie Varėnės upės), Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., statybos rangos darbų techninė priežiūra; 1 152EUR; K2 3/15/2019
Griovimo darbų techninės priežiūros paslaugos; 2 082EUR; K2 3/15/2019
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastato kapitalinio remonto ir statybos sklypo tvarkymo techninės priežiūros paslaugos; 2 063EUR; K2;K3;K4 3/15/2019
Valkininkų mstl. Miškininkų g. (ValVal7) ir vietinės reikšmės kelio Nr. Val49v Valkininkai-Paklėštarė rekonstrukcijos supaprastintas projekto bendrosios ekspertizės paslaugos; 2 115EUR; K4 3/15/2019
Kompiuterinė įranga ir reikmenys (projektas mobili biblioteka); 963EUR; K2 3/15/2019
Varėnos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių kadastrinių matavimų paslaugos; 750 000EUR; K1;K2 3/15/2019
Varėnos miesto ir Senosios Varėnos kaimo želdinių priežiūra; 150 000EUR; K1;K2 3/15/2019
Pastatų, esančių adresu Aušros g.17, Varėna, griovimo darbų techninės priežiūros paslaugos (projektas „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“); 602EUR; K2;K3;K4 3/15/2019
Elektros energija gatvių ir teritorijų apšvietimo objektams , Ketvirtis: K1, Kiekis: 40.000,00 Eur 3/21/2018
Pastato Spenglos g. 4, Naujųjų Valkininkų k., kapitalinio remonto darbai , Ketvirtis: K1, Kiekis: 100.000,00 Eur 3/21/2018
Varėnos rajono kelių ir gatvių asfalto dangų (ištisinio) taisymo ir asfaltuotų vietinių kelių ir gatvių bei jų sudėtinių dalių (lietaus šulinių ir šal… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 450.000,00 Eur 3/21/2018
Dviračių tako, vedančio link Varėnos miesto kapinių, įrengimo darbai , Ketvirtis: K1, Kiekis: 120.000,00 Eur 3/21/2018
Senosios Varėnos Varėnės, Sakų, Paparčių gatvių asfaltavimas , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 180.000,00 Eur 3/21/2018
Varėnos m. Ąžuolų, Ramiosios, Viržių, Zervynų, Žiūrų g. asfaltavimas , Ketvirtis: K1, Kiekis: 320.000,00 Eur 3/21/2018
Varėnos rajono gatvių asfaltavimo darbai , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 600.000,00 Eur 3/21/2018
Pastato griovimo darbai (su techniniu projektu) , Ketvirtis: K1, Kiekis: 75.000,00 Eur 3/21/2018
Varėnos miesto ir Senosios Varėnos kaimo susisiekimo komunikacijų priežiūra ir remontas , Ketvirtis: K2, Kiekis: 300.000,00 Eur 3/21/2018
Varėnos miesto ir Senosios Varėnos kaimo želdinių priežiūra , Ketvirtis: K2, Kiekis: 150.000,00 Eur 3/21/2018
Infrastruktūros objektų priežiūra , Ketvirtis: K2, Kiekis: 100.000,00 Eur 3/21/2018
Projekto "Susisiek. Komunikac. (keliai), sporto paskirties ir kitos paskirties inžiner.statinių J. Basnavičiaus g.2A ir J. Basanavičiaus g. Varėnos m"… , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 1.464,00 Eur 3/21/2018
Proj. "Mokslo paskirties pastato, Voronecko g.Varėna paprastojo remonto aprašo, keičiant paskirtį iš moklso į gyvenamosios paskirties" techninė prieži… , Ketvirtis: K2, Kiekis: 1.709,00 Eur 3/21/2018
Vaikų lopšelio darželio Pasaka kapitalinio remonto projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 19.000,00 Eur 3/21/2018
Vaikų lopšelio darželio "Pasaka" kapitalinio remonto rangos darbų techninės priežiūro paslaugos , Ketvirtis: K4, Kiekis: 3.484,00 Eur 3/21/2018
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastato kapitalinio remonto ir statybos sklypo tvarkymo projekto ekspertizės paslaugos , Ketvirtis: K3;K4, Kiekis: 1.032,00 Eur 3/21/2018
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastato kapitalinio remonto ir statybos sklypo tvarkymo techninės priežiūros paslaugos , Ketvirtis: K4, Kiekis: 2.063,00 Eur 3/21/2018
Projekto „Teritorijų prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ remonto aprašo parengimo pas… , Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 9.500,00 Eur 3/21/2018
Projekto „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“ griovimo aprašų parengimo paslaugos , Ketvirtis: K4, Kiekis: 2.000,00 Eur 3/21/2018
Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato, esančio J. Basanavičiaus g. 38, Varėnos m., projektinių pasiūlymų, techninės užduoties ir statinio technini… , Ketvirtis: K1, Kiekis: 9.900,00 Eur 3/21/2018
Dainų slėnio (Alytaus g. 2C), Varėnos m. infrastruktūros atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams projektavimo paslaugos , Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 23.965,00 Eur 3/21/2018
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus pastato V. Krėvės g. 3, Subartonys, Varėnos raj., kapitalinio remonto ir statybos sklypo tvarkymo pro… , Ketvirtis: K1, Kiekis: 910,00 Eur 3/21/2018
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus pastato V. Krėvės g. 3, Subartonys, Varėnos raj. techninė priežiūra , Ketvirtis: K3, Kiekis: 1.880,00 Eur 3/21/2018
Dainų slėnio (Alytaus g. 2C), Varėnos m. infrastruktūros atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams ekspertizės paslaugos , Ketvirtis: K3, Kiekis: 1.835,00 Eur 3/21/2018
Matuizų k. Statybininkų ir Dzūkų g. statybos darbų techninės priežiūros paslaugos; 8 000EUR; K2 3/15/2019
Memorialo Dainavos apygardos partizanams atminti tvarkybos darbų techninis projektas ir Koplyčios ir jos prieigų sutvarkymo darbai.; 100 000EUR; K1;K2;K3;K4 3/15/2019
Merkinės mstl. gatvių asfaltavimo darbų projektavimo paslaugos; 84 000EUR; K3 3/15/2019
Susisiekimo komunikacijų Liepų gatvės Krivilių k. ir vietinės reikšmės kelio Vyd-48v Melekonys-Kriviliai Vydenių sen., Varėnos r. sav. paprastojo remonto darbų techninės priežiūros paslaugos; 700EUR; K1 3/15/2019
Susisiekimo komunikacijų projektų bendroji ekspertizė; 2 500EUR; K3 3/15/2019
Barčių k. Pavasario g. ruožo nuo Ramunių iki Rožių g, kapitalinio remonto darbų techninės priežiūros paslaugos; 1 060EUR; K2 3/15/2019
Darbai pagal supaprastintą statybos projektą (Tvenkinio g.); 75 845EUR; K1 3/15/2019
Daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikato ir atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano parengimo paslaugos; 580EUR; K1;K2 3/15/2019
Valkininkų mstl. Miškininkų g. (ValVal7) ir vietinės reikšmės kelio Nr. Val49v Valkininkai-Paklėštarė rekonstrukcijos supaprastinto projekto parengimo paslaugos; (Vertė: 21 755 eur); K2 4/11/2019
Pašalpų, kompensacijų ir kitų socialinių išmokų išmokėjimo Varėnos miesto ir rajono teritorijoje gyvenantiems asmenims pašto skyriuje ar asmens namuose paslaugos; (Vertė: 74 380 eur); K2 4/17/2019
Globos namų veiklai skirtų baldų komplekto pirkimas (su pristatymu ir montavimu); (Vertė: 3 099 eur); K2;K3 5/9/2019
Globos namų veiklai skirtos įrangos komplektas (su pristatymu ir montavimu); (Vertė: 8 464 eur); K2;K3 5/9/2019
Vaikų žaidimo aikštelės įrengimo projektavimo paslaugos.; (Vertė: 2 370 eur); K3;K4 7/12/2019
Privažiavimo prie daugiabučių gyvenamųjų pastatų paprastojo remonto aprašų parengimas.; (Vertė: 7 438 eur); K3;K4 7/12/2019
Varėnos rajono vietinės reikšmės kelių pagrindų sustiprinimo darbai; (Vertė: 100 000 eur); 2019-07-24 7/19/2019
Asbesto turinčių gaminių surinkimo Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, transportavimo ir šalinimo paslaugos; (Vertė: 55 000 eur); K3;K4 7/19/2019
Varėnos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų remonto darbai; (Vertė: 90 000 eur); K3;K4 7/23/2019
Varėnos r. savivaldybės valdomų Varėnos miesto miškų priežiūros ir tvarkymo paslaugos; (Vertė: 84 700 eur); 2019-07-26 7/25/2019
Vietinės reikšmės kelio Mer-87v Kelias į apžvalgos bokštą kapitalinio remonto darbai; (Vertė: 40 000 eur); 2019-07-26 7/29/2019
Transporto nuomos paslaugos; (Vertė: 45 000 eur); K3;K4 7/29/2019
Mobiliosios aplikacijos sukūrimo paslaugos; (Vertė: 19 008 eur); K3 8/19/2019

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00