Latvijas valsts meži AS - Tender

Latvijas valsts meži AS
Vaiņodes iela 1
1111 Rīga
Latvia
Org number: 40003466281

Title Closing date
(AS LVM SS 2019/330_Ak) Eco vaska iegāde (grozījumi) 11/7/2019
Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2020. - 2023. gadā, slēdzot vispārīgo vienošano 11/22/2019
(AS LVM MS RP 2019/302_Ak) Apaļo kokmateriālu un enerģētisko šķeldu tilpuma uzmērīšanas, kvalitātes noteikšanas un citu saistīto pakalpojumu sniegšana 2020.gadā 11/1/2019
(LVM MI 2019/332_Ak) Meža meliorācijas sistēmas “Lokmane” pārbūve LVM Vidusdaugavas reģionā 10/24/2019
(LVM M MI 2019/336_B) Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Kumbuļu” ierīkošana un uzturēšana 10/23/2019
(LVM MI 2019/335_Ak) Meža meliorācijas sistēmas “Serēnu masīvs” atjaunošanas būvdarbi LVM Zemgales reģionā. 10/31/2019
(AS LVM MI 2019/306_Ak) Meža infrastruktūras objekta "Ječupes tilts" pārbūve LVM Dienvidkurzemes reģionā (grozījumi) 10/25/2019
(LVM M MI 2019/323_Ak) Meža meliorācijas sistēmas "Purmaļu masīvs" atjaunošanas būvdarbi LVM Ziemeļlatgales reģionā (grozījumi) 10/28/2019
(LVM M MI 2019/334_B) Meža infrastruktūras objekta "Žīda tilts" atjaunošana LVM Ziemeļlatgales reģionā 10/23/2019
(AS LVM RM 2019/337_P) Lopbarības graudu piegāde Rietumu medību reģionam 10/21/2019
(AS LVM ZDZ_ 2019/319_I) Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšana kūdras atradnei “Skudru purvs” 10/28/2019
(AS LVM SS 2019/341_I) Būvprojekta izstrāde piecu siltumnīcu izbūvei 10/29/2019
(AS LVM KV 2019/339_Ak) Personāla vadības sistēmas uzturēšanas un pilnveidošanas pakalpojumu nodrošināšana 11/21/2019
Mašinizētas meža stādīšanas un augsnes gatavošanas, veidojot pacilas, pakalpojumu sniegšana Ziemeļlatgales reģionā 2020. – 2022. gadā 11/21/2019

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

21 01 88 00
Mercell Holding AS | Grensesvingen 6, 0663 OSLO, Norway