C04789 - Guard House and Flight Line Building - 200111

Information

eForm N16CN Norwegian national Contract or concession notice
Open national
6/12/2024 9:11 AM (GMT+02:00)
8/7/2024 10:00 AM (GMT+02:00)
7/2/2024 8:00 AM (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Hanne Thomassen Hanne Thomassen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Short description

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge et kombinert vaktlokale og bygg med fasiliteter for vedlikeholdspersonell ved Ørland flystasjon for NAEW&C Force ved FOL Ørland. Bygget skal bygges som et passivhus.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
00-V-300-20-001 VVS Plan 00 Bunnledning.pdf 701 KB
0T-V-300-20-001 VVS Plan 0T.pdf 297 KB
01-V-300-20-001 VVS Plan 01.pdf 3.42 MB
02-V-300-20-001 VVS Plan 02.pdf 425 KB
162110xxxx 02 A 70 01 - Vertikalsnitt - 2 x vindu med lydsplitt i vaktrom.pdf 216 KB
162110xxxx FL A 20 01 - Plan 01_02.pdf 592 KB
162110xxxx FL A 30 01 - Himlingsplan 01_02.pdf 124 KB
162110xxxx FL A 30 02 - Gulv- og veggbehandling.pdf 159 KB
162110xxxx FL A 60 01 - Fasader.pdf 497 KB
162110xxxxFLExxx2001 - Basisinstallasjon og fordelinger.pdf 1.25 MB
200111 Nytt vaktlokale - Miljøoppfølgingsplan (MOP).xlsx 91 KB
231101_Guard house_ARK.dwg 7.74 MB
240206_Guard house.ifc 29.14 MB
brannskisse guard house.pdf 214 KB
Del I - Innbydelse.pdf 438 KB
Del I - Prisskjema.xlsx 24 KB
Del I - Vedlegg 1-5.docx 33 KB
Del II - Kontraktsbestemmelser NS 8407.docx 552 KB
Del III-A Oppdraget NS 8407.pdf 383 KB
Del III-B Ytre miljø NS 8407.pdf 81 KB
Del III-B1 SHA NS8407.pdf 221 KB
Del III-C1 FDVU-dokumentasjon NS8407.pdf 343 KB
Del III-C2 Plan for systematisk ferdigstillelse NS8407.pdf 500 KB
Del III-C3 BIM-manual NS8401-8405-8407.pdf 553 KB
Del III-C4 Gjennomføringsplan for BIM og digital samhandling NS8407.pdf 374 KB
Del III-D Administrative bestemmelser 200111 Flight Line.pdf 841 KB
Del III-E1 Funksjonsbeskrivelse.pdf 392 KB
Del III-E2 Prosjekteringskrav for bygg og anlegg i Forsvarsbygg NS8407.pdf 1.05 MB
Notat brann guard house.pdf 256 KB
RTB spesifikasjon 200111.pdf 186 KB
Solstrømvelgeren.pdf 345 KB
Tabell referanseprosjekter.xlsx 24 KB
Vedlegg - Materialer og utslippsfaktorer.xlsx 91 KB
Vedlegg til Del III-C1 Krav til innmåling.pdf 466 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00