Renovering af eksisterende mellempumpestation RD - Offentlig licitation

Information

103 - Construction tasks
7/3/2024 12:40 PM (GMT+02:00)
8/22/2024 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

BIOFOS A/S BIOFOS A/S
Marianne Dauding Mie Søgaard
Refshalevej 250
1432 København K
Denmark
25601920

Short description

Denne tilbudsindhentning vedrører: Hovedentreprisekontrakt vedr. Renovering af eksisterende mellempumpestation RD.

Mellempumpestationen el-anlæg på Renseanlæg Damhusåen er overordnet set moden for ombygning / renovering – som omfatter udskiftning af eksisterende eltavler, nye frekvensomformere, ny elforsyning fra transformer, udskiftning af afspærringsventiler, etablering af trykmålere på trykafgange fra pumperne, ny belysning, ny netværksforbindelse samt afledte arbejder i relation til elinstallationer (herunder adskillelse af føringsveje for den eksisterende elinstallation i fremtidigt maskine- og bygningsinstallationer).

I forbindelse med renoveringen udskiftes eksisterende transformer med en ny.

Renoveringen af pumpestationerne omfatter primært udskiftning af el-tavler og adskillelse of føringsveje, samt sekundært tiltag, forberedes elforsyning for udskiftning af pumper i en nær fremtid.

Opgaverne er mere detaljeret beskrevet i Bilag 4 – Kravspecifikation bestående af byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelser, tegninger, udbudskontrolplan og bilag til dokumenter.

Der vil blive indgået kontrakt med 1 entreprenør.

BIOFOS har ikke fundet det hensigtsmæssige at opdele opgaven som følge af dens karakter, herunder for at lette styringen, hvorfor den udbydes som en hovedentreprise.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Bilag 3c - Aftale om udførelse af varmt arbejde.pdf 42 KB
Bilag 3c - BIOFOS_Sikkert arbejdsmiljø for eksternesamarbejdspartnere_2023_DK.pdf 23.29 MB
Bilag 3d - Information til eksterne samarbejdspartnere om sikkert og sundt arbejde.pdf 138 KB
Bilag 6 - AB 18 BIOFOS.pdf 374 KB
Bilag 7a - Arbejdsklausul og lærlinge-_elev-_praktikantklausul.pdf 65 KB
Bilag 7b - Entreprenørens overholdelse af aftalens arbejdsklausul og lærlinge-_elev-_praktikantklausul.docx 607 KB
Bilag 8a - Underleverandørerklæring.docx 599 KB
Bilag 8b - Støtteerklæring.docx 600 KB
Bilag 8c - Konsortieerklæring.docx 602 KB
Entreprisekontrakt (AB18) UDKAST.pdf 305 KB
Skabelon for fremsendelse af spørgsmål.docx 599 KB
Bilag 2 - Hovedtidsplan.zip 676 KB
Bilag 3a - Plan for sikkerhed og sundhed (PSS), med tilhørende bilag.zip 512 KB
Bilag 4 - Kravspecifikation.zip 300.86 MB
Bilag 5 - Dokument- og tegningsliste.zip 216 KB
Bilag 10a - Tilbudsliste (TBL).zip 1.53 MB
Bilag 10b - Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG).zip 858 KB
Bilag 4 - Kravspecifikation - Tegninger.zip 63.95 MB
Udbudsbrev - offentlig licitation af 03-07-2024.pdf 238 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00