Rammeavtaler for prosjekterende ARK, LARK, RIB, RIV, RIE for kongelige eiendommer i Oslo

Information

17 - Contract notice for contracts in the field of defence and security
Restricted procedure
10/11/2022 12:52 PM (GMT+02:00)
10/28/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

STATSBYGG STATSBYGG
Janne Woltmann Janne Woltmann
Biskop Gunnerus' gate 6
Postboks 232 Sentrum

0103 OSLO
Norway
971278374

Closing date has passed.

Short description

Statsbyggs avdeling Eiendomsutvikling og forvaltning ved Kultur- og departementssektor (EKULT) ønsker å inngå rammeavtaler for prosjekterende – ARK, LARK, RIB, RIV og RIE – for kongelige eiendommer i Oslo. I denne forbindelse skal det gjennomføres en kvalifisering av deltakere som kan være interessert å inngi tilbud på:

1. Arkitekt (ARK)
2. Landskapsarkitekt (LARK)
3. Rådgivende ingeniør bygg (RIB)
4. Rådgivende ingeniør VVS (RIV)
5. Rådgivende ingeniør elektro (RIE)

Det skal inngås én avtale med én leverandør for hvert fag, totalt 5 delkontrakter. Det er anledning til å gi tilbud på ett eller flere fag. Forespørslene vil bli evaluert separat, og det kan ikke gis forespørsler som forutsetter kvalifisering for flere fag.

Det vil bli invitert minimum 5 leverandører til å inngi tilbud, forutsatt at det finnes et tilstrekkelig antall kvalifiserte leverandører. 

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00