Anskaffelse av drivstofftank - Værøy

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
10/13/2022 9:05 AM (GMT+02:00)
10/10/2022 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Rikke Bentzon Rikke Bentzon
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Tender is cancelled

Short description

Forsvarsbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud på levering av ny drivstofftank til Værøy. Arbeidet omfatter også å grave opp gammel tank som er i bruk per i dag, hvorpå den blir skiftet ut med ny tank, inkl. grave- og monteringsarbeid.

Leverandøren er ansvarlig for frakt/transport av alt materiell og utstyr, inklusiv ny og gammel tank til og fra arbeidslokasjon på Værøy. Oppdraget må være sluttført innen 10.03.2023, som innebærer arbeid på vintertid.

Det forutsettes at leverandøren har nødvendige sertifikater og tillatelser for å kunne gjennomføre oppdraget, som spesifisert i del III. Om nødvendig kan leverandøren fremlegge dokumentasjon fra underleverandør slik at de i fellesskap oppfyller kravet. I et slikt tilfelle skal signert forpliktelseserklæring fra underleverandør vedlegges tilbudet.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00