Bergen kommune - Tender

Bergen kommune
Postboks 7700
5020 BERGEN
Norway
Org number: 964338531
Company description

Kunngjøringer og avtaler i Bergen Kommune

Bergen kommune benytter seg av Mercell sitt konkurranse- og kontraktsadministrasjonsverktøy. På denne siden vil du finne pågående kunngjøringer og rammeavtaler for Bergen kommune


Title Department Closing date
EØS 005-2017 Dynamisk innkjøpsordning - persontransport til skoler i Bergen kommune 2/26/2025
EØS 014-2017 Dynamisk innkjøpsordning for vekter, alarm- og sikkerhetstjenester for Bergen kommune og samarbeidsparter 3/15/2029
EØS 064-2017 DPS konsulenttjenester 1/15/2038
EØS 065-2017 Dynamisk innkjøpsordning for AV-utstyr - Bergen kommune med samarbeidsparter 12/14/2029
EØS 027-2017 - Dynamisk innkjøpsordning for innhold til datasenter 5/1/2028
EØS 028-2020 DPS for bygg- og anleggsrelaterte konsulenttjenester Innkjøp konsern 11/11/2030
EØS 005-2021 Dynamisk innkjøpsordning (DPS) for kjøp av nye møbler Innkjøp konsern 6/18/2031
EØS 067-2021 Dynamisk innkjøpsordning for PC, skjermer og mobile enheter Innkjøp konsern 12/9/2031
IK-EØS 052-2023 Dekontaminatorer til Bergen kommune og samarbeidsparter Innkjøp konsern 3/31/2023
IK-EØS 051-2023 Leie og vask av uniformer - hjemmebaserte tjenester mfl. i Bergen kommune Innkjøp konsern 4/12/2023
EBE 01 - 2023 Totalentreprise Hordnestunet sykehjem - rehabilitering Etat for bygg og eiendom 4/19/2023
BV 2022-08 - Avløpspumper (trinn 2) Bergen Vann 4/11/2023
IK-EØS 001-2023 Rammeavtale musikkinstrumenter og lydutstyr Innkjøp konsern 3/31/2023
IK-EØS 007-2023 Rammeavtale Verktøy Innkjøp konsern 4/14/2023
IK-EØS 006-2023 Drikkeautomater kaffe, varmdrikk, vann til Bergen kommune med samarbeidsparter Innkjøp konsern 4/19/2023
EFI - NOR 003-2023 Rehabilitering av Tellevik kunstgressbane Etat for idrett 3/31/2023
EFI - EØS 004-2023 Anskaffelse av livredningsopplæring i sjø Etat for idrett 4/24/2023
BV 2023-05 - Gategods (trinn 1) Bergen Vann 4/4/2023
BV 2023-05 - Gategods (trinn 2) Bergen Vann 5/8/2023
BV 2023-02 - Mikronisert marmor (trinn 1) Bergen Vann 4/11/2023
BV 2023-02 - Mikronisert marmor (trinn 2) Bergen Vann 5/15/2023
BME EØS 2023-08 Tung sikring ved arrangement Bymiljøetaten 4/14/2023
EBF042 Rammeavtale Grunn- og betongarbeider Etat for boligforvaltning 3/31/2023
B0960 EFU-10669 Laksevåg barnehage - anskaffelse av totalentreprenør Etat for utbygging 3/31/2023
BME EØS 2023-05 Tildekking av sjøbunn i Store Lungegårdsvann - Trinn 2 Bymiljøetaten 4/17/2023
BME NOR 2023-05 Veimerking Bymiljøetaten 4/11/2023
EFI - NOR 002-2023 Hordvik kunstgressbane Etat for idrett 4/17/2023
EBE 04 - 2023 Rammeavtale Tømrer og kjøkkeninnredning Etat for bygg og eiendom 4/13/2023
Tilbudsfase - BV 2023-03 Espeland vannbehandlingsanlegg E21 Hovedentreprise bygg, grunn og utomhus Bergen Vann 5/5/2023
D0590 EFU-10603 Mindemyren flerbruksbygg, PA-gruppe trinn 1 Etat for utbygging 4/17/2023
D0590 EFU-10603 Mindemyren flerbruksbygg, PA-gruppe trinn 2 Etat for utbygging 5/23/2023
BB EØS 001-2023 Komfyrvakter til tett trehusbebyggelse, Bergen kommune Bergen brannvesen 4/14/2023
BME FOR 2023-11 Parkeringsløsning for elsparkesykler Bymiljøetaten 4/11/2023
BV 2023-13 - Råvannspumpe Bergen Vann 4/13/2023
Product group Title Type Expiry date Department Contact Supplier
AV-utstyr EØS 036-2017 AV Utstyr møterom (enkeltkjøp under 250 000) Rammeavtale med en leverandør 3/31/2023 Elin Riksheim KINLY AS
Konsulent og rådgivningstjenester K0240 Finnegaarden restaurering Leverandør: NIKU Kontrakt Bernt Stian Vik Norsk Institutt for Kulturminneforskning
IKT tjenester og programvare Konkurransegjennomføring- og kontraktsadministrasjonsverktøy (KGV/KAV) Kontrakt Kristian Gromholt Mercell Holding AS
Samarbeidsavtale Avtale om levering av biblioteksystem (Bibliotek-systemer AS) Kontrakt 1/10/2024 Ørjan Persen Bibliotek-systemer AS
Varer (ikke kategoridefinert) Sykkelparkeringsbokser Kontrakt 6/1/2025 Bymiljøetaten Håkon M. K. Skagen BIKELY AS
Yrkesbekledning Hansker for røykdykkere Rammeavtale med en leverandør 4/13/2024 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle TESS Vest AS
Yrkesbekledning Utrykningstøy for røykdykkere (jakker og bukser) Rammeavtale med en leverandør 4/15/2024 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle TESS Vest AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Anskaffelse av ekstern veileder til psykologer og psykologspesialister Rammeavtale med en leverandør 4/23/2024 Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Inan Begic ØPSEN PSYKOLOG PRAKSIS AS
Konsulent og rådgivningstjenester Utviklingsprogram for ledergrupper ved sykehjem i Bergen kommune Kontrakt 6/30/2023 Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet Rolf Brurås ISB CO-ACTIVE AS
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10272 Rammeavtale RI-tjenester Rammeavtale med flere leverandører 5/10/2024 Elisabeth Skeie Multiple
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10271 Rammeavtale ARK-tjenester Rammeavtale med flere leverandører 5/10/2024 Elisabeth Skeie Multiple
Tjenester (ikke kategoridefinert) EFU-10403 Rammeavtale leie av ladeinfrastruktur til utslippsfri byggeplass Rammeavtale med en leverandør 8/24/2023 Etat for utbygging Elisabeth Skeie EVINY ELEKTRIFISERING AS
Konsulent og rådgivningstjenester Reguleringsplan Slettebakken Kontrakt 6/28/2023 Innkjøp konsern Aslaug Aalen Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Anlegg (entreprise) Mjølkeråen Avløpssanering Kontrakt 4/30/2025 Elina Eikemo Drange Maskin AS
Bygningsdrift Rammeavtale sveise-, plate og smedarbeider Rammeavtale med en leverandør 6/30/2023 Etat for bygg og eiendom Vanasha Kazm Solheim Gjerdenett AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Flyttetjenester Byarkivet (Ny utlysning) Kontrakt 8/2/2023 Adnan Birdzo First Mover Group Norge AS
Sosiale tjenester HS 002-2020 Del 1 - Heldøgns rehnbiliterings- og omsorgstilbud til personer med ruslidelse Rammeavtale med flere leverandører 6/30/2023 Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Inan Begic Multiple
Vedlikeholdstjenester utomhus Rammeavtale gjerder og porter Rammeavtale med en leverandør 6/30/2024 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland Bergen Bydrift AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Arna bydel Rammeavtale med en leverandør 6/30/2023 Rune Hagen Boreal Travel AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Åsane bydel Rammeavtale med en leverandør 6/30/2023 Rune Hagen Boreal Travel AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Bergenhus bydel Rammeavtale med en leverandør 6/30/2023 Rune Hagen Boreal Travel AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Årstad bydel Rammeavtale med en leverandør 6/30/2023 Rune Hagen Tide Buss AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Fana bydel Rammeavtale med en leverandør 6/30/2023 Rune Hagen Tide Buss AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Ytrebygda bydel Rammeavtale med en leverandør 6/30/2023 Rune Hagen Tide Buss AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Fyllingsdalen bydel Rammeavtale med en leverandør 6/30/2023 Rune Hagen Tide Buss AS
Transporttjenester Rammeavtale for elevtransport Laksevåg bydel Rammeavtale med en leverandør 6/30/2023 Rune Hagen Tide Buss AS
Rammeavtale Grunnerverv 2021 Kontrakt 1/24/2024 Bymiljøetaten Tormod Bontveit HRP AS
IKT tjenester og programvare Avtale om kontrollverktøy og betalingsløsning for parkering på gateplan Kontrakt 2/8/2027 Bymiljøetaten Bård Dagestad Carlsen Giant Leap Technologies AS
Bygningsdrift EØS 010-2021 Rammeavtale lyskilder Rammeavtale med en leverandør 10/3/2023 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Auralight AS
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10523 Rammeavtale uavhengig kontroll Rammeavtale med flere leverandører 10/31/2024 Etat for utbygging Elisabeth Skeie Multiple
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til Mathallen, Torgflaten og skur 8 og skur 11 Kontrakt 11/30/2024 Heidi Teksle Amundsen Avarn Security AS(hovedenhet)
BME EØS 08-2022 Veisalt Rammeavtale med en leverandør 11/11/2023 Bymiljøetaten Gard Watnedal Saltimport AS
Formingsmateriell, leker og lekeplassutstyr Sykler og vogner Rammeavtale med en leverandør 11/30/2024 Innkjøp konsern Tone Dahle Lekolar AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) EFI - EØS 001-2022 Anskaffelse av Sykkelopplæring i Bergenskolen Rammeavtale med en leverandør 1/1/2025 Etat for idrett Sondre Haugland NORGES CYKLEFORBUND
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 08-2022 Gassmålinger Rådal avfallsdeponi Kontrakt Bymiljøetaten Anna Maria Hatland Cowi AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) NOR 006-2021 Generalentreprise lekeplassutforming i by 2021 - Driftsavtale Toalettanlegg Sudmannsveien Kontrakt Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Danfo AS
U2930 EFU-10584 Haukeland skole - kapasitetsutvidelse, totalentreprise: Skanska Norge AS Kontrakt 11/3/2024 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Skanska Norge AS (hovedenhet)
Anlegg (entreprise) Konkurranse BME NOR 08-2022. Hordvikneset. TS-prosjekt avstigningsplass Kontrakt 6/30/2023 Bymiljøetaten Tormod Bontveit R. Nielsen Entreprenør AS
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til Nyhavnsveien kommunalt midlertidig botilbud (2. utlysning) Kontrakt 11/29/2024 Etat for sosiale tjenester Inan Begic CITY SECURITY GROUP AS
Anlegg (entreprise) Kolstihagen Sykehjem - Modernisering av 2 heiser Kontrakt 6/1/2028 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss TK Elevator Norway AS
Anlegg (entreprise) BME NOR 10-2022 Løvstien etappe 4 - Ferdigstillelse av gjenstående arbeider Kontrakt 3/31/2023 Bymiljøetaten Eduardo Jose Llano Cofino Løvaas Maskin AS
AV-utstyr Av installasjoner til Tveiterås skole 2023 Kontrakt 4/30/2026 Asnake T. Erko Atea AS (Hovedenhet)
Delkontrakt 1 - Rørlegger- og sanitærtjenester i bydelene Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna Rammeavtale med en leverandør 12/4/2024 Etat for bygg og eiendom Vanasha Kazm RØRKOMPANIET AS
Delkontrakt 2 - Rørlegger- og sanitærtjenester i bydelene Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen Rammeavtale med en leverandør 12/4/2024 Etat for bygg og eiendom Vanasha Kazm Bergen Rørteknikk AS
Konsulent og rådgivningstjenester Bedre byliv på Danmarksplass Kontrakt 4/20/2023 Innkjøp konsern Ståle Otto Hopland Norconsult AS (Hovedenhet)
Inventar (møbler) Skolemøbler til Tveiterås skole Kontrakt 4/20/2023 Etat for utbygging Ståle Otto Hopland Input interior Norway AS
Inventar (møbler) Kontormøbler til Tveiterås skole Kontrakt 4/20/2023 Etat for utbygging Ståle Otto Hopland Input interior Norway AS
Konsulent og rådgivningstjenester Grønt hytteliv på Vestlandet Kontrakt 6/30/2023 Klimaetaten Stina Ellevseth Oseland Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Alarm- og vektertjenester Vektertjenester til Lars Hilles gate 16A og B Kontrakt 6/30/2024 Øystein Jensen Securitas AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Anskaffelse av produsent One Ocean Week 2023 Kontrakt 4/28/2023 Næring Kjersti Halvorsen Bergen Live AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Anskaffelse av DMC-produsent til One Ocean Weeek 2023 Kontrakt 4/28/2023 Næring Kjersti Halvorsen APRIIL CONGRESS AS
Formingsmateriell, leker og lekeplassutstyr Leker Rammeavtale med en leverandør 1/31/2025 Innkjøp konsern Tone Dahle Lekolar AS (Hovedenhet)
IKT tjenester og programvare Budsjett og rapporteringssystem Kontrakt Laila Hope Framsikt AS
Konsulent og rådgivningstjenester Rammeavtale VA-relaterte prosjekterings- og rådgivningstjenester Rammeavtale med flere leverandører 11/8/2023 Elina Eikemo Multiple
Tjenester (ikke kategoridefinert) Banktjenester til Bergen kommune Kontrakt 4/30/2023 Ståle Otto Hopland DNB Bank ASA
IKT tjenester og programvare Adgangskontrollsystem, kortlesere og multifunksjonskort til Rådhuskvartalet Service (IKT) Selma Sarajlija Westec As
IKT tjenester og programvare Avtale for programvare vedrørende leverandøroppfølging i utsatte bransjer Kontrakt Juni Skjold Lexau Multiple
Matvarer, catering og kantine Drikkeautomater for kaffe/varmdrikk/vann Rammeavtale med en leverandør 6/30/2023 Elida Marie Sageidet Waterlogic Norge AS
Byggevarer og verktøy EØS 053-2018 Rammeavtale verktøy Rammeavtale med en leverandør 5/1/2023 Sahan Shanmugaratnam RUBIX AS
IKT tjenester og programvare Verktøy for kontroll av utbetalinger fra Bergen kommune Kontrakt 6/15/2023 Innkjøp konsern Christine Tefre Inyett AS
Varer (ikke kategoridefinert) Kjøkkenutstyr (Thomsen Storkjøkken AS) Rammeavtale med en leverandør 6/30/2023 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Thomsen Storkjøkken AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) e-bøker til Bergen offentlige bibliotek Rammeavtale med en leverandør 6/30/2023 Bergen Offentlige Bibliotek Ørjan Persen Biblioteksentralen SA
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10284 Rammeavtale ITB-ansvarlig Rammeavtale med flere leverandører 7/2/2023 Elisabeth Skeie Multiple
Tjenester (ikke kategoridefinert) Renovasjon næringsavfall Rammeavtale med en leverandør 9/30/2023 Innkjøp konsern Tone Dahle BIR Bedrift AS
Renhold Vindusvask Rammeavtale med en leverandør 8/31/2023 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Ability FM Vest AS
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulenttjeneste for spesifikasjon av AV-installasjoner Rammeavtale med en leverandør 9/30/2023 Innkjøp konsern Elin Riksheim Norconsult AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulentrammeavtale for skolebruksplan, barnehagebruksplan og idrettsplan Rammeavtale med en leverandør 9/1/2023 Sølvi Søbstad Norconsult AS (Hovedenhet)
Matvarer, catering og kantine Konditorvarer Rammeavtale med en leverandør 7/31/2023 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Baker Brun Produksjon AS
Varer (ikke kategoridefinert) 32 meters lift til Bergen brannvesen Kontrakt 3/31/2027 Susan Nordhagen Dahle Braco AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Drift og vedlikehold av grensesnitt mellom branndeteksjonsanlegg i TTB og 110-sentralen Kontrakt 8/9/2023 Susan Nordhagen Dahle Locus Solutions AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 003-2021 Rammeavtale Slamdisponering av biorest fra biogassanlegg 2022-2023 Rammeavtale med en leverandør 12/31/2023 Elina Eikemo GRØNN VEKST AS
Rosetårnet barnehage - oppgradering av uteområdet Kontrakt 7/31/2025 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Boasson AS
Helseprodukter Inkontinensprodukter - rammeavtale 2021-2025 Rammeavtale med en leverandør 10/1/2023 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
Inventar (møbler) Barnehagemøbler Rammeavtale med en leverandør 11/1/2023 Innkjøp konsern Tone Dahle Lekolar AS (Hovedenhet)
Inventar (møbler) Kontormøbler Rammeavtale med en leverandør 11/1/2023 Innkjøp konsern Tone Dahle Input interior Norway AS
Inventar (møbler) Helsemøbler Rammeavtale med en leverandør 11/1/2023 Innkjøp konsern Tone Dahle Kinnarps AS (hovedenhet)
Anlegg (entreprise) NOR 035-2021 Montering sykkelstativ mv Kontrakt 10/1/2024 Bymiljøetaten Håkon M. K. Skagen GRAVDAL HAGE OG ANLEGG AS
Inventar (møbler) Skolemøbler Kontrakt 11/30/2023 Innkjøp konsern Tone Dahle Input interior Norway AS
Konsulent og rådgivningstjenester Espeland VBA - Hovedbyggeleder Kontrakt 7/1/2026 Elina Eikemo Erstad & Lekven Bergen AS
NOR 040-2021 Levering av sommerblomster til Bergen kommune 2022 Kontrakt 9/28/2023 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen AS Blomsterringen Engros, Hovedkontoret
Konsulent og rådgivningstjenester K0330 EFU-10451 Bergen offentlige bibliotek, Byggeleder Kontrakt Etat for utbygging Bernt Stian Vik Novaform Bergen AS
IKT tjenester og programvare Avtale om tjenester til TV- og informasjonsskjermer (SSA-L) Kontrakt 10/1/2023 Innkjøp konsern May Lindtner Telia Norge AS (Hovedenhet)
NOR 053-2021 Generalentreprise Sangotna gangvei og uterom Kontrakt 3/31/2025 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Boasson AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Rammeavtale Advokattjenester innen eiendomsrett og forretningsjuridisk bistand Kontrakt 12/14/2024 Etat for bygg og eiendom* Torjan Haaland Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Bygningsdrift Mathallen torget – utskifting av vare- og personheis Kontrakt 3/4/2026 Etat for bygg og eiendom Vanasha Kazm TK Elevator Norway AS
Varer (ikke kategoridefinert) BB NOR 002-2022 Åndedrettsvern til Bergen brannvesen Rammeavtale med en leverandør Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle SG SAFETY AS
Varer (ikke kategoridefinert) Ny/nyere slangevaskemaskin til Bergen brannvesen Kontrakt 12/15/2024 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Werma Wermlands Maskin AB
AV-utstyr AV-utstyr til Krohnåstoppen bofelleskap Kontrakt 3/14/2026 Asnake T. Erko Atea AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 22-2022 Vurdering av støy og forurensning fra snømottak Kontrakt 3/31/2023 Bymiljøetaten Joy Frantzen Multiconsult Norge AS (hovedenhet)
Varer (ikke kategoridefinert) Digital robot for læring på skole Kontrakt 1/9/2025 Asnake T. Erko Lekolar AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester BV 2022-33 Holtavegen VA-anlegg minikonkurranse Kontrakt 7/12/2023 Bergen Vann Elina Eikemo Cowi AS (Hovedenhet)
Anlegg (entreprise) BME NOR 07-2022. Fellesentreprise Åsamyrane og Liavegen Kontrakt 5/31/2023 Bymiljøetaten Hanne Grov Lekven Fyllingen Maskin AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 24-2022 Miljøovervåkingsplan Rådalen avfallsdeponi Kontrakt 7/2/2023 Bymiljøetaten Anna Maria Hatland Cowi AS (Hovedenhet)
Musikkinstrument og lydutstyr Flygel til Bergen Kulturskole Kontrakt 12/30/2027 Kulturetaten overordnet Monica Sæle Michel JS Piano Scandinavia AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 26-2022 Rottekampanje Kontrakt 4/14/2023 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Apriil Reklame AS
IKT tjenester og programvare Avtale om levering av forvaltningssystem for eiendomsskatt til Bergen kommune Kontrakt 1/13/2028 Innkjøp konsern Maj-Britt Brobakke Norkart AS
B1080/B1090 - Gyldenpris og Indre Arna barnehage - gruppekontrakt prosjekteringsgruppe Kontrakt 12/31/2023 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Multiple
Planer og regulering M-013-2022 - Konkurranse - Gangforbindelser Øvre Stadionveien, Skoglien og Løvstakkveien Kontrakt 5/1/2023 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Tormod Bontveit Haugen VVA AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 18-2022 Mulighetsstudie Kirkebukten Kontrakt 8/25/2023 Bymiljøetaten Kjetil Møklebust Asplan Viak AS (Hovedenhet)
IKT tjenester og programvare Avtale om levering av digitalt treningsprogram for ergo- og fysioterapitjenesten Kontrakt 2/1/2026 Innkjøp konsern Rolf Brurås Exorlive AS
Helseprodukter Medisinsk utstyr og forbruksmateriell Rammeavtale med en leverandør 2/28/2025 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
Transporttjenester DPS 022-2023 kjøring til erstatningsskole for Haukeland skole Kontrakt 6/30/2024 Asnake T. Erko Tide Buss AS
Matvarer, catering og kantine BME FOR 014-2022 Kantinetjenester Autogården Tjenestekonsesjon 3/1/2025 Bymiljøetaten Silje Flugeim Spekter Pluss AS
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10606 Rammeavtale for SHA-tjenester Rammeavtale med flere leverandører 2/19/2025 Etat for utbygging Elisabeth Skeie Multiple
Rammeavtale Elektrotjenester - delkontrakt 1 - Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna Rammeavtale med en leverandør 2/19/2025 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland LOS Elektro AS - Hovedenhet
Rammeavtale Elektrotjenester - delkontrakt 2 - Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen Rammeavtale med en leverandør 2/19/2025 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland AS Pettersson & Gjellesviks Elektriske Installasjon
BME FOR 20-2022 Rammeavtale sykkelstativ Rammeavtale med en leverandør 2/7/2026 Bymiljøetaten Hanne Grov Lekven GRØNNEVIKEN AS
Anlegg (entreprise) Kirkevoll skole - Utskifting av heis Kontrakt 6/30/2028 Etat for bygg og eiendom* Joakim Svartefoss Scan Heis AS
Konsulent og rådgivningstjenester BV 2022-45 ARK på Drotningsvika RA Kontrakt 5/31/2023 Bergen Vann Elina Eikemo DARK BERGEN AS
Varer (ikke kategoridefinert) 22 meters lift til Bergen brannvesen Kontrakt 2/24/2028 Bergen brannvesen Susan Nordhagen Dahle Braco AS
IKT tjenester og programvare EØS 067-2020 Verktøy for avstemming ved periode- og årsavslutning Kontrakt Innkjøp konsern Christine Tefre TRINTECH AS
Nybygg og rehabilitering H0560 Midtbygda sykehjem - samspillsentreprise Leverandør: Skanska Norge AS Kontrakt 12/31/2025 Etat for utbygging Bernt Stian Vik Skanska Norge AS (hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester Psykologisk kriseberedskap og psykologtjenester for brann- og redningstjenesten i Vest brann og redningsregion (VBR) Rammeavtale med en leverandør 12/31/2023 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Klinikk for krisepsykologi AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 052-2021 Trepleie og julebelysning 2021-2024 Kontrakt 3/31/2024 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen AnleggsgartnerMester Wikholm AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) NOR 044-2021 Benker og gapahuker til turområder i Bergen 2021-2024 Rammeavtale med en leverandør 11/15/2023 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Nærmiljø Hage Og Anlegg AS
AV-utstyr Av-installasjoner til Bergen Rådhus Kontrakt 5/8/2025 Asnake T. Erko Atea AS (Hovedenhet)
Anskaffelse av Fagbrevkompetanse i HEA 3102 for Bergen kommune med samarbeidskommuner Kontrakt 6/30/2024 Rolf Brurås AOF Vestlandet-Agder
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10415 Rammeavtale usikkerhetsanalyse Rammeavtale med flere leverandører 11/30/2023 Etat for utbygging Elisabeth Skeie Multiple
Konsulent og rådgivningstjenester FOR 056-2021 Konsulent utredning sentrumslekeplass Kontrakt 10/1/2023 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Asplan Viak AS (Bergen)
Sosiale tjenester Rammeavtale gravferdstjenester til Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør 12/31/2023 Innkjøp konsern Heidi Osa DAHLS BEGRAVELSESBYRÅ AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Forskningsprosjekt om rasisme i bergensskolen Kontrakt 10/1/2023 BBSI - sentrale staber Asnake T. Erko Rambøll Management Consulting AS
Konsulent og rådgivningstjenester BV 2022-38 Riplegården HB byggeleder - minikonkurranse Kontrakt 12/31/2023 Bergen Vann Elina Eikemo Norconsult AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Programvare for treningssykler Rammeavtale med en leverandør 2/28/2025 Rolf Brurås Motitech AS
Varer (ikke kategoridefinert) Anskaffelse av treningssykler for eldre Rammeavtale med en leverandør 2/27/2025 Rolf Brurås Bano Life AS
Anlegg (entreprise) Sandviken helse og sosialsenter – utskiftning av personheis Kontrakt 6/30/2028 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss TK Elevator Norway AS
Varer (ikke kategoridefinert) BV 2022-42 Gassanalysator til pilotreaktor på Biogassanlegg Kontrakt 3/1/2025 Bergen Vann Elina Eikemo Matriks AS
IKT tjenester og programvare Avtale om levering av program for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune Kontrakt 3/9/2026 Etat for skole Maj-Britt Brobakke Lingit AS
Anlegg (entreprise) BV 2022 - 20 Smøråsvegen entreprenør Kontrakt 12/1/2023 Bergen Vann Elina Eikemo Hylland AS
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10612 Rammeavtale for Breeam- NOR revisor Rammeavtale med flere leverandører 3/7/2025 Etat for utbygging Elisabeth Skeie Multiple
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME NOR 2023-03 Overvannstiltak Bergen Travpark Kontrakt 9/15/2023 Bymiljøetaten Diana Snibsøer Sartor & Drange AS
IKT tjenester og programvare Utviklingsprosjekt for digital regulering av bildelingstjenester Kontrakt 4/1/2026 Bymiljøetaten Joy Frantzen Nivel AS
EBE 06 - 2023 Åsane - Ombrukssentral Kontrakt 1/31/2025 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss Hallgruppen AS
Bygningsdrift EBE 08 - 2023 Frieda Fasmers Minne Sykehjem - Modernisering av 1 heis - 2. gangs utlysning Kontrakt 12/22/2028 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss TK Elevator Norway AS
Anlegg (entreprise) EBE 02 - 2023 Garnesstølen skole - Oppgradering av uteområde Kontrakt 8/1/2023 Etat for bygg og eiendom Joakim Svartefoss Nærmiljø Hage Og Anlegg AS
Konsulent og rådgivningstjenester Prosjektleder til Bymiljøetaten Kontrakt 12/31/2025 Innkjøp konsern Tormod Bontveit Norconsult AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Reisebyråtjenester til Bergen kommune med flere Rammeavtale med en leverandør 6/30/2023 Marte Bertelsen Berg-Hansen Reisebureau AS
Konsulent og rådgivningstjenester K0240 Det Hanseatiske Museum Leverandør: Norsk institutt for kulturminneforskning Kontrakt Bernt Stian Vik Norsk Institutt for Kulturminneforskning
Konsulent og rådgivningstjenester K0280 Danckert Krohn Leverandør: Arkitektskap AS Kontrakt Bernt Stian Vik Arkitektskap AS
Konsulent og rådgivningstjenester U2580 Eidsvåg skole Leverandør: Multiconsult AS Kontrakt Bernt Stian Vik LINK Arkitektur AS
Konsulent og rådgivningstjenester I0400 Tur/gang- og sykkelveg rundt Tranevatnet Leverandør: Multiconsult ASA Kontrakt 11/30/2023 Evelyn Boge Multiple
IKT tjenester og programvare Fagsystem til Bergen brannvesen Kontrakt Susan Nordhagen Dahle Cubit AS
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulenttjenester RPA teknologi Kontrakt 3/31/2023 May Lindtner Avo Consulting AS
IKT utstyr Nettverksutrustning for kjernenett til redundante datasentre Kontrakt Christian Sirevåg Atea AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester K0310 Sentralbadet scenekunsthus, anskaffelse av byggeherreombud Kontrakt Bernt Stian Vik Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Nybygg og rehabilitering K0240 Det Hanseatiske Museum, antikvarisk tømrerarbeid og jekking Kontrakt 9/30/2027 Karen Sophie Dedekam Kryvi Gamle3hus as
Nybygg og rehabilitering K0240 EFU-10104 Det Hanseatiske Museum, hovedentreprenør bygg Kontrakt 6/30/2025 Bernt Stian Vik OBAS Vest AS
IKT utstyr Rammeavtale for levering av switcher Rammeavtale med en leverandør 4/14/2023 Christian Sirevåg Dustin Norway AS
IKT utstyr Rammeavtale for levering av rekvisita til switcher Rammeavtale med en leverandør 4/14/2023 Christian Sirevåg Atea AS (Hovedenhet)
IKT tjenester og programvare Rammeavtale for montering og konfigurering av nettverksutstyr Rammeavtale med en leverandør 4/14/2023 Christian Sirevåg Atea AS (Hovedenhet)
Velferd og gaver Blomster Rammeavtale med en leverandør 6/30/2023 Sølvi Søbstad Mester Grønn AS
Alarm- og vektertjenester Vektertjenester (Securitas AS) Kontrakt Øyvind Andreas Macody Lund Securitas AS (hovedenhet)
Samarbeidsavtale Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger "Bergensmodellen" (Bolig for alle AS) Samarbeidsavtale (ekstern) 7/5/2033 Øyvind Andreas Macody Lund Bolig for alle AS
Sosiale tjenester Avtale mellom BOB Boligutleie AS og Bergen kommune v/Boligetaten vedr. 4 stk erstatningsleiligheter tildelingsrett Strandgaten 232-234 (BOB) (BOB) Kontrakt Heidi Osa Bob Boligutleie AS
EØS 032-2020 Dekkefornying/reasfaltering Kontrakt 8/19/2023 BKMB - kommunaldirektørens stab Johanne Jensen Vikeså Løvaas Maskin AS
Konsulent og rådgivningstjenester Ekstern revisor ISO 9001 og ISO 14001 Kontrakt 8/26/2023 Elina Eikemo NEMKO GROUP AS
Konsulent og rådgivningstjenester FOU-avtale om Energipartner til prosjektet "Utslippsfri byggeplass": BKK AS Kontrakt 9/6/2024 Evelyn Boge Eviny AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Beredskapsavtale Røde kors Samarbeidsavtale (ekstern) Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap Kristian Gromholt HORDALAND RØDE KORS
Alarm- og vektertjenester Alarm- og vektertjeneste til Bergen bibliotek Kontrakt 1/1/2024 Bergen Offentlige Bibliotek Ørjan Persen AS Skan-Kontroll
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Arna Rammeavtale med en leverandør 4/20/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vektertjenester ved Sandviken Pensjonat (Securitas) Kontrakt Heidi Osa Securitas AS (hovedenhet)
Avtale om vektertjenester ved Møllendalsveien 19 (Securitas) Kontrakt Heidi Osa Securitas AS (hovedenhet)
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Bergenhus Nord Rammeavtale med en leverandør 4/20/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Bergenhus Sør Rammeavtale med en leverandør 4/20/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Årstad og Fana Nord Rammeavtale med en leverandør 4/20/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Fyllingsdalen Rammeavtale med en leverandør 4/20/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Nybygg og rehabilitering U2910 Tveiterås skole - totalentreprise Leverandør: Veidekke Entreprenør AS Distrikt Bergen Kontrakt 4/4/2023 Håkon Jensen Lorens Veidekke Entreprenør AS (hovedenhet)
Biler og kjøretøyadministrasjon NOR 036-2020 Bergen brannvesen - Spesialredningsbil USAR Kontrakt 3/15/2026 Susan Nordhagen Dahle Egenes Brannteknikk AS
Anlegg (entreprise) Rammeavtale NoDig for fornying av avløpsnett med strømperenovering 2020-2022 Rammeavtale med en leverandør 9/3/2024 Elina Eikemo Olimb Rørfornying AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Fana Sør Rammeavtale med en leverandør 4/20/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Laksevåg Rammeavtale med en leverandør 4/20/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Ytrebygda Rammeavtale med en leverandør 4/20/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Åsane Rammeavtale med en leverandør 4/20/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vedlikeholdstjenester utomhus Vinterdrift Avløp og pumpestasjoner Rammeavtale med en leverandør 4/20/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bergen Bydrift AS
Vikartjenester Helsevikarer til Bergen kommune med samarbeidspartnere Rammeavtale med flere leverandører 10/6/2023 Innkjøp konsern Marte Bertelsen Multiple
Konsulent og rådgivningstjenester Rådgivning og prosjektering av Løvstien etappe 4 Kontrakt 6/30/2024 Hanne Grov Lekven Sweco Norge AS (Hovedenhet)
IKT tjenester og programvare Easyparks betalingstjenester Kontrakt Bymiljøetaten Bård Dagestad Carlsen EASY PARK AS
IKT tjenester og programvare Avtale PayEX betalingsportal Kontrakt Bymiljøetaten Bård Dagestad Carlsen PayEx Norge AS
IKT tjenester og programvare ParkTrade Europe Kontrakt Bymiljøetaten Bård Dagestad Carlsen ParkTrade Europe AB
IKT tjenester og programvare Kjøp- og vedlikeholdsavtale Energioppfølgingssystem (EOS) Service (IKT) Selma Sarajlija Esave AS
Konsulent og rådgivningstjenester K0240 Det Hanseatiske Museum, Byggeleder antikvarisk bygg Leverandør: Erstad & Lekven Bergen AS Kontrakt Bernt Stian Vik Erstad & Lekven Bergen AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger i Damsgårdsveien 77-79 etter "Bergens-modellen" (BOB Boligutleie AS) Samarbeidsavtale (ekstern) Øyvind Andreas Macody Lund Bob Boligutleie AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger, Arna Urban etter Bergensmodellen (Storbergen Boligutleie AS) Samarbeidsavtale (ekstern) 9/3/2033 Øyvind Andreas Macody Lund Storbergen Boligutleie AS
Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger, Melkeplassen/Damsgårdsfjellet etter "Bergensmodellen" (Storbergen Boligutleie AS) Samarbeidsavtale (ekstern) 10/28/2033 Øyvind Andreas Macody Lund Storbergen Boligutleie AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale vedrørende Bjørndalsmarken utleieboliger etter "Bergensmodellen" (Walde Utleie AS) Samarbeidsavtale (ekstern) 10/21/2029 Øyvind Andreas Macody Lund
Samarbeidsavtale vedrørende Mjeldheim Utleieboliger etter "Bergensmodellen" (Mjeldheim Utleie AS) Samarbeidsavtale (ekstern) 5/22/2033 Øyvind Andreas Macody Lund
Tjenester (ikke kategoridefinert) Advokattjenester til prosedyre av saker etter barnevernloven og helse-og omsorgstjenesteloven Kontrakt 6/30/2025 Bjørn Danielsen Multiple
IKT utstyr Lagringsløsning for datasenter Kontrakt Christian Sirevåg Atea AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 039-2018. Rammeavtale prosjekterings - og konsulenttjenester Rammeavtale med flere leverandører 6/1/2023 Tormod Bontveit Multiple
Yrkesbekledning Uniformer til Bergen brannvesen Rammeavtale med en leverandør 6/30/2023 Susan Nordhagen Dahle Uniformpartner AS
Nybygg og rehabilitering U2550 Kronstad oppveksttun - Totalrehabilitering - Leverandør: HENT AS Kontrakt 5/31/2023 Ellen Halden Aarrestad Hent AS (hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester Garnes renseanlegg - Byggherrerådgiver Kontrakt Elina Eikemo Norconsult AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester 001-2019 Minikonkurranse byggeleder Johan Berentsens vei, avtale Kontrakt 4/30/2023 Hanne Grov Lekven ARTEC AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 026-2019, Prosjektering Slettebakken deponi, avtale Kontrakt 5/31/2024 Elena Rusetskaya Cowi AS (Hovedenhet)
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale vedrørende utleieboliger, Jonstadveien, etter Bergensmodellen (Vestbo Eiendom AS) Samarbeidsavtale (ekstern) 5/18/2037 Øyvind Andreas Macody Lund Vestbo Eiendom AS
IKT tjenester og programvare Fagsystem for voksenopplæring ved Nygård skole Kontrakt 10/12/2024 Innkjøp konsern Øystein Jensen Visma Enterprise AS
Biler og kjøretøyadministrasjon Bergen brannvesen - 2 nye varebiler Kontrakt 12/30/2025 Susan Nordhagen Dahle Møller Bil Bergen AS
Konsulent og rådgivningstjenester Rammeavtale vassdragstekniske rådgivningstjenester Rammeavtale med flere leverandører 11/8/2023 Elina Eikemo Multiple
Vikartjenester Legevikarer til Bergen kommune med samarbeidspartnere Rammeavtale med flere leverandører 10/26/2023 Innkjøp konsern Marte Bertelsen Multiple
Forsikring Skadeforsikring kommunale bygg Abonnement Byrådsavdeling for finans, næring og eierskap Uwe Matthaus KLP Skadeforsikring AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 034-2020 Prosjektering diverse Friområder Kontrakt 11/11/2023 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Arkitektgruppen Cubus A/S
Tjenester (ikke kategoridefinert) Kurs i styrearbeid, Bergen kommune Kontrakt 12/31/2023 Seksjon for eierskap Adnan Birdzo Advokatfirmaet Magnus Legal AS
Anlegg (entreprise) Rammeavtale for fornying av ledninger med graving, utblokking og tettilsluttet rør 2021-2023 Rammeavtale med en leverandør 11/25/2023 Elina Eikemo Fyllingen Maskin AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 054-2021 Rammeavtale Rørinspeksjon 2021-2023 Rammeavtale med flere leverandører 12/8/2023 Bergen Vann Elina Eikemo Multiple
Redningsutstyr EØS 60-2021 Bergen brannvesen - Talegarnityr med aktivt hørselsvern Rammeavtale med en leverandør 12/12/2023 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Northcom AS
Varer (ikke kategoridefinert) FOR 057-2021 Ny kommandobil til Bergen brannvesen Kontrakt 3/25/2027 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Møller Bil Bergen AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Elektrisk kraft med tilhørende tjenester Rammeavtale med en leverandør 2/1/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Fjordkraft AS
Matvarer, catering og kantine Matvarer til sykehjemmene (postkjøkken) i Bergen kommune med samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 3/1/2024 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Matvareexpressen AS
Helsetjenester Vaksinasjon mot Covid-19 Kontrakt Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet Rolf Brurås Multiple
Konsulent og rådgivningstjenester Følgeforskning – levekår, oppvekst og utdanning. Områdesatsning Loddefjord og Olsvik Kontrakt 12/31/2026 Innkjøp konsern Ståle Otto Hopland NORCE Norwegian Research Centre AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Norskverksted-leksehjelp for innvandrere Kontrakt 2/28/2024 Heidi Osa Caritas Bergen
NOR 077-2021 Rammeavtale mindre entreprenørtjenester Rammeavtale med en leverandør 3/1/2024 Bymiljøetaten Tormod Bontveit R. Nielsen Entreprenør AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Akkreditert systemsertifisering etter ISO 9001 og ISO 14001 Kontrakt 1/31/2026 Etat for bygg og eiendom Selma Sarajlija Verify AS
IKT tjenester og programvare Løsning for mottak, kontroll, behandling og distribusjon av EHF kataloger Kontrakt 1/24/2025 Innkjøp konsern Gro Agathe Nesse Martens Vieri AS
Varer (ikke kategoridefinert) BV 2022-01 EØS Rammeavtale vannmålere 2022-2024 Rammeavtale med en leverandør 2/8/2024 Bergen Vann Elina Eikemo Heidenreich AS
Forsikring Reiseforsikring, Bergen kommune Kontrakt 3/31/2024 HR konsern Ketil Helge Johnsen KLP Skadeforsikring AS
Matvarer, catering og kantine EØS 059-2021 Produksjon og levering av middager til institusjoner Kontrakt Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Matvarehuset AS
IKT utstyr Rammeavtale for kjøp av mobiltelefoner og nettbrett Rammeavtale med en leverandør 2/29/2024 Innkjøp konsern Elin Riksheim Telenor Norge AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 066-2021 Fartsmåling og trafikktelling Kontrakt 3/14/2024 Bymiljøetaten Tord Honne Holgernes Sivilingeniør Helge Hopen AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Trykkeritjenester Rammeavtale med en leverandør 6/1/2023 Tone Dahle Skipnes Trykkeri AS
Konsulent og rådgivningstjenester K0240 Det Hanseatiske Museum, Byggeleder antikvarisk bygg Leverandør: Erstad og Lekven AS Kontrakt 12/30/2025 Bernt Stian Vik Erstad & Lekven Bergen AS
IKT tjenester og programvare Datakommunikasjon og Telefoni Rammeavtale med en leverandør 6/27/2025 May Lindtner TELIA TELECOM SERVICES AS
Tilvisingsavtale (Selvaag Utleiebolig AS v/ Paradisbuen Utleiebolig AS (under stiftelse)) Kontrakt 11/21/2037 Øyvind Andreas Macody Lund
Avtale mellom Bank og Brukersted (DNB Bank ASA) Kontrakt Øyvind Andreas Macody Lund DNB Bank ASA
Sosiale tjenester Avtale om arbeidstrening(AFT), lavterskel arbeidstilbud, varig tilrettelagte arbeidsplasser(VTA) og andre tiltak. Kontrakt 12/31/2023 Øyvind Andreas Macody Lund SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE ALF AS
Anlegg (entreprise) Utførende entreprenør - Ny vannledning Fleslandsveien - Fleslandsvika Kontrakt Elina Eikemo Sartor & Drange AS
Varer (ikke kategoridefinert) Rammeavtale for renholdsmaskiner Bergen kommune og samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 9/9/2023 Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
IKT utstyr Anskaffelse av konvergert infrastruktur Abonnement 8/25/2023 Christian Sirevåg Amesto Firstpoint AS
Biler og kjøretøyadministrasjon Minibusser til aktivitetssentre i Bergen kommune (ny utlysning) Kontrakt 3/31/2026 Innkjøp konsern Rolf Brurås Møller Bil Bergen AS
Leierett til 25 % av boligene i Rothaugsgaten la, ib, lc, Id, 3a, 3b, Sa, 5b, 7a, 7b, 7c (Ragde Eiendom AS) Kontrakt Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Øyvind Andreas Macody Lund RAGDE EIENDOM AS
Leierett til i 25 % av boligene i Kirkegaten 5-13 og 23-33 (Ragde Eiendom AS) Abonnement Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Øyvind Andreas Macody Lund RAGDE EIENDOM AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 051-2019 Utforming og bygging av nedbørsmåler Kontrakt 12/14/2023 Elina Eikemo Overhaus AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale mellom Bergen kommune og Kriminalomsorgen Region Vest Samarbeidsavtale (ekstern) Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Øyvind Andreas Macody Lund
Renhold Vaskeri og renseritjenester til MO-Gyldenpris - leie av arbeidstøy (Nor Tekstil AS) Kontrakt Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Kariann Helland Nor Tekstil AS
Yrkesbekledning Leie av arbeidstøy for Lilletvedt bofellesskap Kontrakt 4/3/2023 Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Kariann Helland Nor Tekstil AS
Helseprodukter Løpende kjøp av sprøytespissreturbokser Kontrakt Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Kariann Helland HERAS Bjørn Tharaldsen
Helseprodukter Løpende kjøp av røykefolie (DNE Pharma AS) Kontrakt Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Kariann Helland Dne Pharma AS
Konsulent og rådgivningstjenester Dammer Storavatnet Rehabilitering Kontrakt 6/1/2023 Elina Eikemo Multiconsult Norge AS (hovedenhet)
Helsetjenester Avtale om kjøp av tjenester for mennesker med psykiske lidelser (Ullensvang kommune - tidl. Jondal) Kontrakt Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Kariann Helland ULLENSVANG KOMMUNE
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 050-2020 Resipientundersøkelser av fjordsystemene rundt Bergen 2021-2025 Kontrakt 3/1/2025 Elina Eikemo Rådgivende Biologer AS
Nybygg og rehabilitering D0530 Landåssvingen 15 - Hovedombygging Leverandør: LAB Entreprenør AS Kontrakt 9/26/2023 Etat for utbygging Bernt Stian Vik LAB ENTREPRENØR AS
IKT tjenester og programvare Anskaffelse av felles kundestøttesystem (KSS) Kontrakt 2/1/2024 Innkjøp konsern May Lindtner Inlead AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Formidling og publisering av stillingsannonser Rammeavtale med en leverandør 3/31/2024 HR konsern Siss-Iren Ekren Kleppe SCHIBSTED NORGE AS
H0770 Gruppekontrakt Prosjekteringsgruppe Kontrakt Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Multiple
Anlegg (entreprise) BV 2021-20 - NOR Mjølkeråen pumpestasjoner Kontrakt 12/31/2024 Bergen Vann Elina Eikemo Grundfos Norge AS
H0750 - Odins veg 102 - gruppekontrakt prosjekteringsgruppe Kontrakt Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Multiple
Matvarer, catering og kantine Kantinedrift Bergen rådhus Rammeavtale med en leverandør 1/3/2025 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Beredt AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 016-2021 - Rammeavtale byggeledelse Rammeavtale med flere leverandører 3/1/2024 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Tormod Bontveit Multiple
Idrettsutstyr Idrettsutstyr til Bergen kommune med samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 3/1/2024 Innkjøp konsern Rune Hagen PGM AS
Beredskapscontainer CBRNE Kontrakt 2/28/2024 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Multiple
Konsulent og rådgivningstjenester DPS 002-2022 Prosjektleder/prosjekteringsleder Bystranden og prosjekter ved Store Lungegårdsvann Kontrakt 12/31/2025 Innkjøp konsern Elena Rusetskaya HRP AS
Forsikring Kollektiv ulykkesforsikring brukere, Bergen kommune Kontrakt 3/31/2024 HR konsern Ketil Helge Johnsen KLP Skadeforsikring AS
IKT utstyr Rammeavtale for kjøp av møteromspaneler (løsning for booking av møterom) Rammeavtale med en leverandør 3/7/2024 Innkjøp konsern Elin Riksheim Atea AS (Hovedenhet)
Nybygg og rehabilitering NOR 069-2021 Loddefjord snarveger - Totalentreprise. Kontrakt Bymiljøetaten Tormod Bontveit Hylland AS
Forsikring Barne- og elevforsikring, Bergen kommune Kontrakt 3/31/2024 Innkjøp konsern Ketil Helge Johnsen KLP Skadeforsikring AS
Konsulent og rådgivningstjenester Farmasøytiske rådgivningstjenester Kontrakt 5/1/2026 Innkjøp konsern Rolf Brurås Sjukehusapoteka Vest HF
Yrkesbekledning Arbeidstøy tilbehør, verneutstyr og førstehjelpsutstyr Rammeavtale med en leverandør 3/31/2024 Innkjøp konsern Tone Dahle Victoria AS
IKT tjenester og programvare Avtale om levering av Facility Management system til Bergen kommune Abonnement Selma Sarajlija Norconsult Informasjonssystemer AS
Konsulent og rådgivningstjenester Plankonsulent Laksevågneset Kontrakt 12/31/2023 Innkjøp konsern Aslaug Aalen Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Yrkesbekledning Arbeidstøy og vernebekledning, inkl. regntøy og sko Rammeavtale med en leverandør 3/31/2024 Innkjøp konsern Tone Dahle Victoria AS
Yrkesbekledning Uniformer til sykehjem og legevakt Rammeavtale med en leverandør 3/28/2025 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Elis Norge AS (hovedenhet)
EFI - FOR 001-2022 Drift av ro- og padleanlegg ved Nordåsvannet Kontrakt 3/31/2024 Etat for idrett Sondre Haugland FANA ROKLUBB
Anlegg (entreprise) EFI - NOR 001-2022 Nesttun Idrettspark (ny konkurranse) Kontrakt 3/31/2023 Etat for idrett Sondre Haugland Rivenes AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 062-2021 Delkontrakt 2: Park - Bergenhus Ytre Kontrakt 4/15/2025 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Løvaas Maskin AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 062-2021 Delkontrakt 1: Veier - Bergenhus og Årstad Kontrakt 4/15/2025 Bymiljøetaten Gard Watnedal Covei AS
Anlegg (entreprise) BV 2021-19 - NOR Breiviksbakken separering - entreprenør Kontrakt 5/1/2023 Bergen Vann Elina Eikemo Vestafjell AS
Konsulent og rådgivningstjenester Konsulenttjeneste for områdeplan Indre Arna Kontrakt 6/2/2023 Innkjøp konsern Aslaug Aalen Norconsult AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Aviser og tidsskrifter Bergen Offentlige Bibliotek Rammeavtale med en leverandør 4/1/2024 Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering Ørjan Persen Biblioteksentralen
IKT tjenester og programvare EHF fakturaportal Kontrakt 12/31/2023 Christine Tefre Pagero Norway AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale om Gatelaget, Brannsjansen og Aktivitetskort for barn og unge 0-17 år(Sportsklubben Brann). Samarbeidsavtale (ekstern) Øyvind Andreas Macody Lund SPORTSKLUBBEN BRANN
Sosiale tjenester "Hallvardstuen" (Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen) Kontrakt Øyvind Andreas Macody Lund Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen
Sosiale tjenester Albatrossen Ettervernstiltak (Stiftelsen Albatrossen Ettervernssenter) Kontrakt Øyvind Andreas Macody Lund Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter
Renhold Rammeavtale for papir og plastprodukter tilknyttet hygiene og renhold Rammeavtale med en leverandør 5/31/2023 Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
Sosiale tjenester Arbeidstiltak innen psykisk helse og på rusfeltet (Senter for arbeidslivsforberedelse ALF AS) Kontrakt Øyvind Andreas Macody Lund SENTER FOR ARBEIDSLIVSFORBEREDELSE ALF AS
Helseprodukter Senger med tilbehør, nattbord, madrasser m/tilbehør og dyner og puter Rammeavtale med en leverandør 9/20/2023 Sølvi Søbstad Invacare AS avd Oslo 2
Helseprodukter Personløftere m/tilbehør og takheiser Rammeavtale med en leverandør 9/20/2023 Sølvi Søbstad Invacare AS
Helseprodukter Hygieneutstyr, manuell transportstol m/tilbehør, rullator, personvekt, oppbevaring av medisin, forflytningshjelpemiddel m.m. Rammeavtale med en leverandør 9/20/2023 Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
AV-utstyr Anskaffelse av velferdsteknologi (roboter) for langtidssyke barn Kontrakt 12/31/2023 Ståle Otto Hopland Advania Norge AS
Konsulent og rådgivningstjenester K0330 Bergen offentlige bibliotek Leverandør: Arkitektskap AS og COWI AS Kontrakt 9/6/2027 Bernt Stian Vik Arkitektskap AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Rammeavtale for tolketjeneste i uigurisk Rammeavtale med en leverandør 9/30/2023 Øystein Jensen LINK Engesæth
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 031-2019 Rammeavtale geoteknikk og geologi Rammeavtale med en leverandør 9/18/2023 Elina Eikemo Sweco Norge AS (Hovedenhet)
Konferanser og hotellovernatting Konferanse med overnatting Delleveranse B Rammeavtale med flere leverandører 10/7/2023 Marte Bertelsen Multiple
Konferanser og hotellovernatting Konferanse med overnatting Delleveranse A Rammeavtale med flere leverandører 10/7/2023 Marte Bertelsen Multiple
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanse, Sone 1 (10-50 personer) Rammeavtale med flere leverandører 10/7/2023 Marte Bertelsen Multiple
Tjenester (ikke kategoridefinert) Rørleggertjenester - utskifting av vannmålere Kontrakt Elina Eikemo FOSS VVS AS
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanse, Sone 2 (10-50 personer) Rammeavtale med flere leverandører 10/7/2023 Marte Bertelsen Scandic Kokstad
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanse, Sone 2 (51-200 personer) Rammeavtale med flere leverandører 10/7/2023 Marte Bertelsen Quality Hotel Edvard Grieg AS
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanse, Sone 1 (201-500 personer) Rammeavtale med flere leverandører 10/7/2023 Marte Bertelsen Scandic Bergen City
Konferanser og hotellovernatting Kurslokaler for dagkonferanse, Sone 2 (201-500 personer) Rammeavtale med flere leverandører 10/7/2023 Marte Bertelsen Quality Hotel Edvard Grieg AS
IKT utstyr Tjenesteavtale for kopiering, utskrift og skanning Kontrakt 10/31/2029 May Lindtner Canon Norge AS
Sosiale tjenester Avtale om drift av NAV kontor i Bergen kommune (NAV Vestland) Kontrakt Øyvind Andreas Macody Lund
Sosiale tjenester Partnerskapsavtale mellom Bergen kommune og NAV Vestland (NAV Vestland) Kontrakt Øyvind Andreas Macody Lund
Konsulent og rådgivningstjenester U2930 Haukeland skole - prosjektering Leverandør: Asplan Viak AS Kontrakt Bernt Stian Vik Asplan Viak AS (Hovedenhet)
IKT tjenester og programvare Felles løsning for billettering, kasse og booking Kontrakt 2/1/2024 Innkjøp konsern May Lindtner Data Nova AS
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale for prosjektet: MAFA Samarbeidsavtale (ekstern) 12/31/2024 Heidi Osa TRAPPEN MOTIVERINGSSENTER
Sosiale tjenester Samarbeidsavtale mellom Albatrossen Ettervernsenter og Bergen kommune Samarbeidsavtale (ekstern) 11/1/2025 Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Heidi Osa Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter
Alarm- og vektertjenester Kontrakt om levering av vakt- og sikkerhetstjenester (AVARN SECURITY AS - tidl. Nokas) Kontrakt Byrådsavd. for arbeid, sosial og bolig Heidi Osa Avarn Security AS(hovedenhet)
IKT utstyr Totalstasjon / Skanstasjon til kartinfo Kontrakt 1/28/2025 Elina Eikemo Blinken AS
Nybygg og rehabilitering U2580 Eidsvåg skole - totalentreprise Leverandør: OBAS Vest AS Kontrakt 8/6/2023 Etat for utbygging Bernt Stian Vik OBAS Vest AS
Konsulent og rådgivningstjenester U2580 Eidsvåg skole - Tiltransport av arkitekt Leverandør: LINK Arkitektur AS / OBAS Vest AS Kontrakt 8/6/2023 Etat for utbygging Bernt Stian Vik Multiple
Transporttjenester Transport av lette og tunge hjelpemidler Rammeavtale med en leverandør 2/29/2024 Innkjøp konsern Rune Hagen A2G Eiendomsdrift og A2G Logistikk AS
Helsetjenester Medisinske laboratorietjenester Kontrakt 5/1/2025 Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet Rolf Brurås Dr Furst Medisinsk Laboratorium AS
IKT tjenester og programvare System for bruk av offentlig areal (BOA) Kontrakt 4/6/2026 Bymiljøetaten Bård Dagestad Carlsen Norconsult Informasjonssystemer AS
Konsulent og rådgivningstjenester Utvikling av ledelse og administrasjon av kommunale barnehager i Bergen kommune Kontrakt 6/30/2023 Asnake T. Erko KS-Konsulent AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 069-2021 Tverrfaglig rådgivergruppe - Møllendal elve- og strandpark Kontrakt Bymiljøetaten Elena Rusetskaya 3RW arkitekter AS
Konsulent og rådgivningstjenester EØS 056-2021 Den grønne akse – rådgivning og prosjektering Rammeavtale med en leverandør 4/22/2026 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Alarm- og vektertjenester Personalarm og vektertjeneste til Krisesenter for Bergen og omegn Kontrakt 5/31/2024 Inan Begic Securitas AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Sengetøy, frotté mv. til alders- og sykehjem Rammeavtale med en leverandør 4/19/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Nor Tekstil AS
I0420 Alvøen idrettshall - Samspillsentreprise Leverandør: HENT AS Kontrakt 5/1/2024 Etat for utbygging Bernt Stian Vik Hent AS (hovedenhet)
BME EØS 01-2022 Mobile toalettløsninger i parker Kontrakt 10/1/2023 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Danfo AS
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til Bergen Legevakt og Skadepoliklinikken Kontrakt 5/31/2024 Rolf Brurås Securitas AS (hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester EFI - NOR 002-2022 Prosjektering av fotballbaner Kontrakt 6/30/2023 Etat for idrett Sondre Haugland Sweco Norge AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME X 04-2022 Telemetrisk undersøkelse av torsk i Store Lungegårdsvann, Bergen Kontrakt 12/31/2023 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya NORCE Norwegian Research Centre AS
Varer (ikke kategoridefinert) Mobile vanntåkeanlegg Kontrakt 5/12/2025 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Firesafe AS (Hovedenhet)
Varer (ikke kategoridefinert) Bergen brannvesen 2022 - ny/nyere EL-varebil Kontrakt 5/18/2027 Byrådsleders avdeling Susan Nordhagen Dahle Møller Bil Bergen AS
Varer (ikke kategoridefinert) BB EØS 001-2022 Kjøp av ny krokbil Kontrakt 5/19/2027 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle TRUCKNOR HORDALAND AS
Konsulent og rådgivningstjenester BME EØS 02-2022 Rammeavtale miljørådgivning og miljøtjenester Rammeavtale med en leverandør 5/31/2026 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Cowi AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) Delleveranse 1: Smådyrvakt Kontrakt 5/31/2024 Etat for landbruk _ Svanhild Kambestad Multiple
Tjenester (ikke kategoridefinert) Delleveranse 2: Stordyrvakt Kontrakt 5/31/2024 Etat for landbruk _ Svanhild Kambestad Multiple
IKT tjenester og programvare Avtale om levering av IKT-system for administrasjon av fagopplæring Abonnement 6/1/2025 Innkjøp konsern Maj-Britt Brobakke Safir Web AS
IKT tjenester og programvare Fagsystem for Tolketjenesten Kontrakt Etat for inkludering Øystein Jensen Proweb AS
Minibusser til dagsenter, Bergen kommune (Ny utlysning) Abonnement 6/30/2023 Innkjøp konsern Rolf Brurås Kverneland Bil AS
Vikartjenester Generelle vikartjenester - Delleveranse 1. Vikarer med høyere utdannelse Rammeavtale med en leverandør 7/1/2024 Innkjøp konsern Marte Bertelsen Manpower AS
Vikartjenester Generelle vikartjenester - Delleveranse 2. Vikarer med fagbrev og ufaglærte vikarer Rammeavtale med en leverandør 7/1/2024 Innkjøp konsern Marte Bertelsen Manpower AS
Matvarer, catering og kantine Matvarer til skoler og barnehager m.fl. - Bergen kommune og samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 8/9/2024 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Måkestad Engros AS
Matvarer, catering og kantine Produksjon og levering av middag til hjemmeboende Rammeavtale med en leverandør 8/28/2026 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Matvarehuset AS
Transporttjenester Elevtransport Haukeland skole Kontrakt 6/30/2023 Asnake T. Erko Tide Buss AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 02-2022 Veianalyse Kontrakt 9/30/2025 Bymiljøetaten Gard Watnedal Geomatikk IKT AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 07-2022 Miljøovervåking Kollevågen 2022 og 2023 Kontrakt 3/1/2024 Bymiljøetaten Anna Maria Hatland Cowi AS (Hovedenhet)
Helsetjenester Vertskommunesamarbeid tilbud ved Radøy Interkommunale Busenter (Radøy Kommune) Kontrakt Øyvind Andreas Macody Lund Radøy kommune
AV-utstyr Rammeavtale for musikkinstrumenter og lydutstyr Rammeavtale med en leverandør 5/31/2023 Rune Hagen Lydgruppen AS
Renhold Rammeavtale rengjøringsprodukter Rammeavtale med en leverandør 5/31/2023 Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
IKT tjenester og programvare Elektroniske ansattsertifikater Abonnement Kristian Gromholt Commfides Norge AS
Yrkesbekledning Uniformer til hjemmesykepleien Rammeavtale med en leverandør 9/30/2023 Sahan Shanmugaratnam Elis Norge AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 043-2017 Bysykler i Bergen Kontrakt 5/5/2026 Veronika Lien Nilssen UIP OSLO BYSYKKEL AS
Matvarer, catering og kantine Kantinetjenester til Bergen brannvesen Rammeavtale med en leverandør 5/5/2023 Susan Nordhagen Dahle A2g Eiendomsdrift AS
Matvarer, catering og kantine Ferskt kjøtt og kjøttprodukter til produksjonskjøkken Rammeavtale med en leverandør 10/31/2023 Elida Marie Sageidet Multiple
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10215 Prosjektskole og prosjektstøtte for Etat for utbygging Kontrakt 10/4/2023 Håkon Jensen Lorens Metier AS (hovedenhet)
IKT utstyr Beskyttelse mot DDoS for Datasenter Kontrakt 12/15/2024 Elin Riksheim Netsecurity AS
Rådgiving og prosjektering infrastrukturplan Mindemyren Rammeavtale med en leverandør 11/27/2023 Tormod Bontveit Sweco Norge AS (Hovedenhet)
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til Stoltzen bosenter Kontrakt 12/31/2023 Kariann Helland Securitas AS (hovedenhet)
Yrkesbekledning Redningskjeledress for innsatsmannskap i brannvesenet Rammeavtale med en leverandør 12/31/2023 Susan Nordhagen Dahle Wenaas Workwear AS
Konsulent og rådgivningstjenester K0320 Fyllingsdalen kulturhus, Kulturhusrådgiver Leverandør: COWI AS Kontrakt Bernt Stian Vik Cowi AS (Hovedenhet)
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til MO Gyldenpris 2 Kontrakt 1/15/2024 Kariann Helland Engen Service AS
Formingsmateriell, leker og lekeplassutstyr Rammeavtale formingsmateriell Rammeavtale med en leverandør 12/31/2023 Rune Hagen Multiple
Transporttjenester Transport av medier og annet utstyr for Bergen Offentlige Bibliotek Rammeavtale med en leverandør 12/31/2023 Aldin Hasanovic NORSK BIBLIOTEKTRANSPORT AS
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10170 Rammeavtale PA-tjenester Rammeavtale med flere leverandører 12/17/2023 Elisabeth Skeie Multiple
Bygningsdrift Rammeavtale Stillastjenester (EBE) Rammeavtale med en leverandør 1/31/2024 Selma Sarajlija STS Gruppen AS
IKT tjenester og programvare Fagprosedyresystem for BEHF Kontrakt 12/31/2023 Rolf Brurås Gyldendal Norsk Forlag AS
Anlegg (entreprise) EØS 070-2020 Rammeavtale Fjellsikring 2021-2023 Rammeavtale med en leverandør 2/28/2024 Elina Eikemo Fyllingen Maskin AS
Forsikring Kollektiv ulykkesforsikring for oppdragsgivere Kontrakt 3/31/2023 HR konsern Ketil Helge Johnsen Gjensidige Forsikring ASA
FOR 001-2021 Ny kommandobil til Bergen brannvesen Abonnement 8/31/2026 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Kverneland Bil AS
Beredskapskontainer Kontrakt 5/9/2023 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle BNS AS
Forsikring Gruppelivsforsikring til Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør 5/1/2023 Innkjøp konsern Ketil Helge Johnsen Protector Forsikring ASA
Helseprodukter Databriller og synsundersøkelser Rammeavtale med en leverandør 4/30/2024 Innkjøp konsern Rune Hagen Brilleland AS
Nybygg og rehabilitering K0310 EFU-10225 Sentralbadet scenekunsthus, samspillsentreprenør. Constructa Entreprenør AS Kontrakt 7/1/2024 Bernt Stian Vik CONSTRUCTA ENTREPRENØR AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) EØS 015-2021 Anskaffelse av svømmeopplæring Rammeavtale med en leverandør 1/2/2024 Etat for idrett Sondre Haugland NORGES SVØMMEFORBUND
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til MO-Eidsvåg Kontrakt 5/31/2023 Kariann Helland Engen Service AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Translatør for tolkeformidlingen Kontrakt 5/14/2023 Etat for inkludering Øystein Jensen Arabisk-Norsk Translatørtjeneste Goran Hajo
Tjenester (ikke kategoridefinert) Medieovervåkning Kontrakt 6/30/2024 Innkjøp konsern Sølvi Søbstad Infomedia Norge
Biler og kjøretøyadministrasjon Rammeavtale for bildelingstjenester - Hyre AS Rammeavtale med en leverandør 7/1/2023 Bymiljøetaten Håkon M. K. Skagen Hyre AS
Varer (ikke kategoridefinert) EØS 003-2022 del 1: Hvitevarer, elektrisk utstyr, oppvarming, klima, vifter med mer Rammeavtale med en leverandør 8/15/2024 Innkjøp konsern Rune Hagen Elkjøp Norge AS
Varer (ikke kategoridefinert) EØS 003-2022 del 2: Brunevarer (TV, underholdningselektronikk med mer) Rammeavtale med en leverandør 8/15/2024 Innkjøp konsern Rune Hagen Elkjøp Norge AS
Varer (ikke kategoridefinert) Ny bilvaskemaskin til Bergen brannvesen Kontrakt 6/28/2023 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Holta & Håland Bilvaskutstyr AS
BME EØS 03-2022 Byggherreorganisasjon Store Lungegårdsvann Renere havn og bystrand Kontrakt 11/1/2024 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Erstad & Lekven Bergen AS
Matvarer, catering og kantine Lunsjprodukter (inkl. levering til tjenestesteder) Rammeavtale med en leverandør 7/31/2024 Innkjøp konsern Tone Dahle Godt Brød Hjem AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Delkontrakt 3: Vinterdrift - Bergenhus og Årstad Kontrakt 4/14/2025 Bymiljøetaten Gard Watnedal Bergen Bydrift AS
Kurspakker for deltakere in Brannsjansen Kontrakt 8/30/2024 Inan Begic A2G Kompetanse AS
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til Bjørnsonsgate Botiltak 2022 Kontrakt 7/31/2024 Inan Begic Securitas AS (hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester BV 2022- 22 - Gimleområdet sanering og separering rådgiver Kontrakt Bergen Vann Elina Eikemo Asplan Viak AS (Hovedenhet)
Varer (ikke kategoridefinert) Kjøp av landmålingsutstyr til Bergen kommune Kontrakt 8/14/2023 Asnake T. Erko Norgeodesi AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 05-2022 Regulation tool for SEVs Kontrakt 7/5/2024 Bymiljøetaten Bård Dagestad Carlsen Nivel AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME NOR 05-2022 Barnas byrom - Aktiv Tollbodkai Kontrakt 6/22/2023 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya Boasson AS
Anlegg (entreprise) BV 2022 - 17 - NOR Stuajordet høydebasseng Kontrakt Bergen Vann Elina Eikemo Vestafjell AS
Konsulent og rådgivningstjenester EFU-10513 Rammeavtale for program- og konseptutvikling Rammeavtale med flere leverandører 7/31/2024 Etat for utbygging Elisabeth Skeie Multiple
Byggevarer og verktøy Maling og malingsutstyr Rammeavtale med en leverandør 8/31/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Bygger'n
Anlegg (entreprise) BV 2022 - 16 - Hjellestadvegen utbedringsarbeider entreprenør Kontrakt Bergen Vann Elina Eikemo Fyllingen Maskin AS
Anlegg (entreprise) BME EØS 05-2022 Skrotrydding Store Lungegårdsvann Kontrakt 5/31/2023 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya OceanFront AS
Byggevarer og verktøy Rammeavtale byggevarer Rammeavtale med en leverandør 10/2/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam E.A. SMITH AS
Vikartjenester Pedagogiske vikarer til skoler i Bergen kommune med samarbeidspartnere Rammeavtale med flere leverandører 6/1/2024 Innkjøp konsern Marte Bertelsen Multiple
Vikartjenester Pedagogiske vikarer til barnehager i Bergen kommune med samarbeidspartnere Rammeavtale med flere leverandører 6/1/2024 Innkjøp konsern Marte Bertelsen Multiple
Alarm- og vektertjenester Vektertjeneste til Bergen Legevakt og Skadepoliklinikken Kontrakt 5/31/2023 Rolf Brurås Engen Service AS
EØS 081-2020 Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg og lekeplasser m.m i bydelene Fana og Årstad Kontrakt 4/1/2023 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Løvaas Maskin AS
EØS 080-2020 Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg og lekeplasser m.m i bydelene Arna og Åsane Abonnement 4/15/2024 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen Løvaas Maskin AS
Varer (ikke kategoridefinert) Bergen brannvesen - Ny varebil med påbygg Kontrakt 1/31/2027 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Møller Bil Bergen AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Streaming av bystyremøter (ny utlysning) Kontrakt 6/30/2023 Adnan Birdzo Aventia Media AS
Alarm- og vektertjenester EBF028 Rammeavtale vektertjenester til kommunale boliger Rammeavtale med en leverandør 6/20/2025 Etat for boligforvaltning Rune Løvlid Securitas AS (hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) FOR 012-2021 Drift og vedlikehold av elbil-ladere Kontrakt 6/22/2023 Bymiljøetaten Heidi Teksle Amundsen SAS ELEKTROSERVICE AS
Biler og kjøretøyadministrasjon Leasing av biler og biladministrasjon Rammeavtale med en leverandør 6/30/2023 Innkjøp konsern Rune Hagen Leaseplan Norge AS (Hovedenhet)
Redningsutstyr Brannslangeposter for Bergen kommune Kontrakt 9/30/2026 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Presto Brannteknikk AS avd. Alf Lea & Co Brannvern
Tjenester (ikke kategoridefinert) Havbunnskartlegging Store Lungegårdsvann Kontrakt 7/1/2023 Bymiljøetaten Elena Rusetskaya SKARV TECHNOLOGIES AS
Vedlikeholdstjenester utomhus EØS 085-2020 Drifts- og vedlikeholdstjenester kommunale veger - driftsone Nord Rammeavtale med en leverandør 4/14/2024 Bymiljøetaten Gard Watnedal Løvaas Maskin AS
Matvarer, catering og kantine Meierivarer, egg, frukt, grønt og tørrvarer til produksjonskjøkken Rammeavtale med en leverandør 8/14/2024 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Måkestad Engros AS
Konsulent og rådgivningstjenester M 003-2022, Krohnåsvegen Sykkeltiltak - Reguleringsplan Kontrakt Bymiljøetaten Hanne Grov Lekven Sweco Norge AS (Hovedenhet)
Tjenester (ikke kategoridefinert) BME FOR 04-2022 Miljøtekniske undersøkelser, Ytre Hope Kontrakt 4/20/2023 Bymiljøetaten Anna Maria Hatland Norconsult AS (Hovedenhet)
Konsulent og rådgivningstjenester BV 2022 - 19 - NOR Sætrevegen rådgiver Kontrakt Bergen Vann Elina Eikemo Head Energy UP AS
Konsulent og rådgivningstjenester ROS-analyse, forebyggende analyse og beredskapsplan mv. for Bergen brannvesen Kontrakt 6/15/2023 Bergen brannvesen_ Susan Nordhagen Dahle Einang Safety Consult AS
Matvarer, catering og kantine Fisk og fiskeprodukter til produksjonskjøkken Rammeavtale med en leverandør 9/22/2024 Innkjøp konsern Elida Marie Sageidet Domstein Sjømat AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Leie og vask av løse gulvmatter for Bergen kommune og samarbeidsparter Kontrakt 9/30/2024 Innkjøp konsern Sahan Shanmugaratnam Nor Tekstil AS
Anlegg (entreprise) EØS 017-2021 Lyngbøveien trafikksikring og VA-anlegg. Generalentreprise Kontrakt 12/31/2025 Bymiljøetaten Hanne Grov Lekven Vestafjell AS
Undervisningsmateriell og bøker Bøker og læremidler til Bergen kommune og samarbeidsparter Rammeavtale med en leverandør 9/30/2024 Innkjøp konsern Rune Hagen BS Undervisning AS
Legemidler Kjøp av legemidler og pakking av multidose/endose Kontrakt 12/31/2024 Innkjøp konsern Tone Dahle Norsk Medisinaldepot AS
Konsulent og rådgivningstjenester M 014-2021 Løbergsveien Sykkeltiltak - Detaljprosjekt Kontrakt 9/30/2023 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Hanne Grov Lekven Norconsult AS (Hovedenhet)
Bygningsdrift Filter og ventilasjon - Delkontrakt 1 - Bergenhus, Årstad, Åsane og Arna (EBE) Rammeavtale med en leverandør 9/26/2024 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland Fana Blikk AS
Bygningsdrift Filter og ventilasjon - Delkontrakt 2 - Fana, Ytrebygda, Laksevåg og Fyllingsdalen (EBE) Rammeavtale med en leverandør 9/26/2024 Etat for bygg og eiendom Torjan Haaland KM Ventilasjon AS
U2920 - Åstveit skole - gruppekontrakt prosjekteringsgruppe Kontrakt 7/1/2023 Etat for utbygging Håkon Jensen Lorens Multiple
Konsulent og rådgivningstjenester Klimaundersøkelse for Bergen kommune 2022 -2025 Kontrakt 9/30/2024 Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Asnake T. Erko Opinion AS
IKT utstyr PC og skjermer Rammeavtale med en leverandør 9/30/2024 Innkjøp konsern Elin Riksheim Atea AS (Hovedenhet)
Nybygg og rehabilitering U2600 EFU-10374 Garnes Ungdomsskule, totalentreprise Kontrakt 4/10/2026 Etat for utbygging Bernt Stian Vik Skanska Norge AS (hovedenhet)
BME NOR 06-2022. Sykkeltiltak Lyngfaret og Vestre Vadmyra. Kontrakt 9/15/2023 Bymiljøetaten Tormod Bontveit Vestafjell AS
Anlegg (entreprise) BME NOR 02-2022. Fellesentreprise sykkel- og gangetiltak. Kontrakt 6/30/2023 Bymiljøetaten Tormod Bontveit R. Nielsen Entreprenør AS
IKT tjenester og programvare Abonnementsavtale for bruk av Tradeshift Aksesspunkt Kontrakt Gro Agathe Nesse Martens Tradeshift AS
Undervisningsmateriell og bøker Medier til Bergen offentlig bibliotek Rammeavtale med en leverandør 3/31/2023 Ørjan Persen Akademika AS
Biler og kjøretøyadministrasjon Kommandobil Bergen brannvesen Kontrakt 12/31/2023 Laila Hope Møller Bil Bergen AS 2
Konsulent og rådgivningstjenester U2600 Garnes Ungdomsskole Leverandør: Malnes og Endresen AS m.fl. Kontrakt 12/31/2027 Karen Sophie Dedekam Kryvi Ingeniørfirmaet Malnes og Endresen AS
Anlegg (entreprise) Biogassanlegg entreprise M6 totalleveranse av prosess, maskin, elektro og automasjon - Purac Kontrakt Elina Eikemo PURAC - c/o Bekkelaget Vann AS
Konsulent og rådgivningstjenester D0530 EFU-10268 Landåssvingen 15, Byggherreombud Kontrakt 1/13/2028 Ellen Halden Aarrestad Erstad & Lekven Bergen AS
IKT tjenester og programvare EPJ for resterende del av Bergen kommune (alle enheter med behov for EPJ unntatt ØHD) Kontrakt Linn Karin Mydland CompuGroup Medical Norway AS
Kontor og datarekvisita Kontorrekvisita og skolemateriell mm. Rammeavtale med en leverandør 3/31/2024 Sølvi Søbstad K J Brusdal AS (Norengros)
IKT tjenester og programvare Kredittinformasjon tjenester Abonnement Innkjøp konsern Kristian Gromholt Creditsafe Norway AS
Varer (ikke kategoridefinert) Liten mannskapsbil til Bergen brannvesen Kontrakt 3/19/2026 Susan Nordhagen Dahle Egenes Brannteknikk AS
Vedlikeholdstjenester utomhus EØS 070-2019 Avtale, Drift og vedlikeholdstjenester kommunale veger Driftsone – Sørvest (Bydrift AS) Rammeavtale med en leverandør 4/1/2023 Johanne Jensen Vikeså Bergen Bydrift AS
Tjenester (ikke kategoridefinert) Advokattjenester forretningsjus Rammeavtale med en leverandør 3/17/2024 Sølvi Søbstad Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Konsulent og rådgivningstjenester Rekrutteringsbistand til Bergen kommune Rammeavtale med en leverandør 4/30/2024 Laila Hope Personalhuset Staffing Group AS
FOR 019-2019 Vegmerking kommunale veger Kontrakt 5/1/2023 Johanne Jensen Vikeså Visafo AS

Title Department Published
Matvarer til skoler, barnehager og institusjoner m. flere Innkjøp konsern 2/2/2021
Produksjon og levering av middager Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet 2/23/2021
Farmasøytiske tjenester til Bergen kommune Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet 2/23/2021
Anskaffelse av motorisert aktivitetshjelpemiddel/sykkel Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet 2/23/2021
Skyss til barn i barnehage 2. utlysning Innkjøp konsern 2/23/2023
Refleksvester til barnehager Innkjøp konsern 3/16/2023
Dagkonferanser og konferanser med overnatting Innkjøp konsern 3/28/2023
SCADA-system Vann- og avløpsetaten 2/24/2021
Garnes RA renseprosess Vann- og avløpsetaten 2/24/2021
Knappen RA grovsiler Vann- og avløpsetaten 2/24/2021
BV 2022-10 - Transport av slam Bergen Vann KF_ 2/1/2022
BV 2021-01 - Overvåking av avløpsnett Bergen Vann KF_ 2/23/2021
BV 2021-02 - Fellingskjemikalier Bergen Vann KF_ 2/23/2021
D0670 Klostergarasjen, entreprise for utbedring av søyler Etat for utbygging 1/24/2022
K0340 Lysverkbygget, entreprise for utbedring og vedlikehold Etat for utbygging 2/16/2023
D0470 Svartediksveien , totalentreprise Etat for utbygging 2/15/2023
H0600 Nytt Freida Fasmer sykehjem, totalentreprise Etat for utbygging 2/16/2023
BV 2021-05 - Bærbare flergassmålere Bergen Vann KF_ 2/23/2021
BV 2021-04 - Skadedyrbekjempelse Bergen Vann KF_ 2/23/2021
BV 2021-07 - Rørleggertjenester Bergen Vann KF_ 2/23/2021
BV 2021-09 - Service, ventilasjonsanlegg Bergen Vann KF_ 2/23/2021
Stordyrveterinærtjenester Etat for landbruk _ 2/24/2021
Veterinærvakt - smådyr Etat for landbruk _ 2/24/2021
Datautstyr til undervisning i Kulturskolen 2021 3/4/2021
Rammeavtale gulvlegging Etat for bygg og eiendom 4/13/2021
Klatrevegg Rådalslien skole Etat for bygg og eiendom 5/3/2021
Scenelys Fana kulturhus 3/4/2021
Vaktmestertjenester kommunale utleieboliger Etat for boligforvaltning 3/5/2021
Vinter og sommervedlikehold Utleieboliger Etat for boligforvaltning 3/5/2021
Totalentreprise Ombygging Nyhavnsvei Etat for boligforvaltning 3/5/2021
Rammeavtale - Service og vedlikehold boligsprinkleranlegg og brannslanger Etat for boligforvaltning 3/5/2021
Vektertjenester for kommunale utleieboliger Etat for boligforvaltning 3/5/2021
Rammeavtale - Skadedyrbekjempelse Etat for boligforvaltning 3/5/2021
Sprinkling av leiligheter, flere adresser Etat for boligforvaltning 3/5/2021
Utskifting vinduer,maling fasade mot bybanetrase Bjørnsosnsgate 4, entreprise Etat for boligforvaltning 3/8/2021
Utskifting vinduer, maling fasade Øvsttunvegen 25 Etat for boligforvaltning 3/8/2021
Rammeavtale rørleggertjenester for Etat for boligforvaltning Etat for boligforvaltning 3/8/2021
Rehabilitering av leiligheter Løvstakklien Etat for boligforvaltning 3/24/2021
Spesialmøbler til Familiens hus Innkjøp konsern 3/26/2021
Rammeavtale Ventilasjons-tjenester for Etat for boligforvaltnings boliger. Etat for boligforvaltning 9/9/2021
PC-er og skjermer Innkjøp konsern 4/8/2021
Hordnestunet sykehjem – Oppgradering Etat for bygg og eiendom 8/18/2021
Slåtthaug isbane - ny ammoniakk kompressor Etat for bygg og eiendom 5/4/2021
Rammeavtale Filter og ventilasjon Etat for bygg og eiendom 3/29/2022
Rammeavtale for elektrotjenester til Etat for boligforvaltning Etat for boligforvaltning 9/8/2021
Rammeavtale Murertjenester for Etat for boligforvaltning Etat for boligforvaltning 9/8/2021
B1020 Olsvik erstatningsbarnehage Etat for utbygging 2/16/2023
Rammeavtale flyttetjenester for Etat for boligforvaltning Etat for boligforvaltning 9/24/2021
Rammeavtale vaskeritjenester Innkjøp konsern 10/28/2021
Søråshøgda skole - ny varmepumpe Etat for bygg og eiendom 1/7/2022
H0750 Odinsvei 102 - bofellesskap for utviklingshemmede, totalentreprise Etat for utbygging 6/2/2022
D0450 Lotheveien utleieboliger Etat for utbygging 6/8/2022
H0660 Nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede, totalentreprise Etat for utbygging 6/8/2022
I0620 Varden garderobebygg, totalentreprise Etat for utbygging 10/4/2022
D0590 Mindemyren Flerbruksbygg Etat for utbygging 2/16/2023
D0640 Hylkje boliganlegg Etat for utbygging 2/16/2023
B1000 Ytrebygda barnehage, nybygg Etat for utbygging 6/8/2022
U2960 Slåtthaug skole, rehabilitering og tilbygg/påbygg Etat for utbygging 2/16/2023
U2950 Loddefjord skole, rehabilitering/tilbygg Etat for utbygging 2/16/2023
B0970 Søre Skogvei barnehage Etat for utbygging 2/16/2023
D0510 Steinsvikkroken utleieboliger, totalentreprise Etat for utbygging 2/16/2022
Renhold Mathallen og offentlige toaletter Etat for bygg og eiendom 3/7/2022
Bergen offentlige bibliotek - Ny glassheis Etat for bygg og eiendom 8/22/2022
IK-EØS 009-2022 Bøker og læremidler Innkjøp konsern 5/18/2022
IK-EØS 020-2022 Bøker til Bergen Offentlige Bibliotek Innkjøp konsern 5/24/2022
K0330 Bergen offentlige bibliotek, hovedentreprise Etat for utbygging 2/16/2023
D0490 Bjørge utleieboliger, totalentreprise Etat for utbygging 2/16/2023
D0500 Petedalsmyra utleieboliger, totalentreprise Etat for utbygging 2/15/2023
U2300 Rolland skole Etat for utbygging 2/15/2023
D0600 Dolviken utleieboliger, totalentreprise Etat for utbygging 2/16/2023
I0680 Bjørnarhallen - riving og nybygg, totalentreprise Etat for utbygging 2/16/2023
U2940 Storetveit skole-totalrehabilitering, tilbygg/nybygg og idrettshall, totalentreprise Etat for utbygging 2/16/2023
U2780 Ny Søreide ungdomsskole Etat for utbygging 2/16/2023
Spesialbygde møbler til Familiens Hus, Møllendalsveien Innkjøp konsern 6/13/2022
Ulsetskogen skole - oppgradering av uteområde Etat for bygg og eiendom 8/30/2022
Rammeavtale for papir- og plastprodukter tilknyttet hygiene og renhold til Bergen kommune og samarbeidsparter Innkjøp konsern 8/16/2022
Rammeavtale renholdsprodukter til Bergen kommune og samarbeidsparter Innkjøp konsern 8/16/2022
IK-EØS 024-2022 Dekontaminatorer Innkjøp konsern 7/18/2022
IK-EØS 023-2022 Leie og vask av uniformer til hjemmesykepleien i Bergen kommune Innkjøp konsern 7/20/2022
IK-EØS 074-2022 Renholdsmaskiner Innkjøp konsern 10/20/2022
Etat for bygg og eiendom - Rammeavtale Elektrotjenester, kunngjøring planlagte anskaffelser 2022 Etat for bygg og eiendom 10/17/2022
Etat for bygg og eiendom, kunngjøring planlagte anskaffelser 2022 - Rammeavtale heisrådgiver Etat for bygg og eiendom 10/18/2022
Rammeavtaler konsulenttjenester digitalisering og IKT Innkjøp konsern 9/6/2022
Reisebyråtjenester for Bergen kommune med samarbeidsparter Innkjøp konsern 9/6/2022
Programvare for lese- og skrivestøtte til Bergen kommune Innkjøp konsern 9/14/2022
Nytt saksbehandlingssystem for innkreving (inkasso) Innkjøp konsern 9/16/2022
Banktjenester til Bergen kommune Innkjøp konsern 9/30/2022
B1030 Slettebakken barnehage Etat for utbygging 2/15/2023
H0740 Haugland omsorgsboliger-bofellesskap for utviklingshemmede, totalentreprise Etat for utbygging 2/15/2023
H0730 Nedre Totland omsorgsboliger - Bofellesskap for utviklingshemmede Etat for utbygging 2/16/2023
K0240 Det Hanseatiske Museum Etat for utbygging 2/15/2023
D0440 Sandbrekkeveien bosenter og boliganlegg, totalentreprise Etat for utbygging 2/16/2023
D0480 Sanddalsringen utleiebolig, totalentreprise Etat for utbygging 2/16/2023
H0640 Fageråshjemmet ( Tidligere Nytt Slettemarken sykehjem) Etat for utbygging 2/16/2023
H0770 Teigane Bofellesskap Etat for utbygging 2/16/2023
D0700 Garnes infrastruktur-omlegging og TS tiltak fv 5354 Etat for utbygging 2/16/2023
EBF Klargjøring av ubebodde kommunale leiligheter. Etat for boligforvaltning 11/25/2022
EBF Rammeavtale Skadesanering Etat for boligforvaltning 11/25/2022
EBF Rammeavtale Grunn- og betongarbeider Etat for boligforvaltning 11/25/2022
Rammeavtale for vektertjenester Innkjøp konsern 2/24/2023
Rammeavtale musikkinstrumenter Innkjøp konsern 12/14/2022
Rammeavtale for kjøp av blomster Innkjøp konsern 1/4/2023
Trykkeritjenester Innkjøp konsern 12/15/2022
Medisinsk inventar Innkjøp konsern 1/20/2023
Introduksjonsprogram for flyktninger Etat for inkludering 1/23/2023
Ferskt kjøtt og kjøttprodukter til produksjonskjøkken Innkjøp konsern 1/23/2023
Helhetlig løsning for Asset Management i Bymiljøetaten. Innkjøp konsern 1/25/2023
Foreldreveiledning til deltakere i introduksjonsprogram Innkjøp konsern 1/25/2023
Praktisk bistand husholdning (hjemmehjelp) i forbindelse med brukervalg Byrådsavd. for eldre, helse og frivillighet 2/17/2023
H0850 Breisteinvegen 190 Etat for utbygging 2/16/2023
U2920 Åstveit skole, rehabilitering, ombygging og tilbygg Etat for utbygging 2/16/2023
I0580 Mathopen idrettshall - garderobehus og aktivitetssal Etat for utbygging 2/16/2023
U2300 Rolland skole - rekkefølgebestemmelser Etat for utbygging 2/16/2023
D0660 Møllendalsveien 19 Etat for utbygging 2/16/2023
U2900 Rehabilitering Ytre Arna skule Etat for utbygging 2/16/2023
Rammeavtale grunnundersøkelser Etat for utbygging 2/20/2023
Skifte av vinduer Professor Dahls gate 32 Etat for boligforvaltning 2/24/2023
Skifte av vinduer Garvergaten 15 Etat for boligforvaltning 2/24/2023
Skifte av vinduer Solheimslien 52 og 56 Etat for boligforvaltning 2/24/2023
Skifte av vinduer Conrad Mohrs vei 6 A-J Etat for boligforvaltning 2/24/2023
Skifte av vinduer Sandviksveien 95 Etat for boligforvaltning 2/24/2023
Skifte av vinduer Wolffs Gate 1 Etat for boligforvaltning 2/24/2023
Skifte av vinduer Skottesalen 11 Etat for boligforvaltning 2/24/2023

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00