Anskaffelse av delentreprise K401 elektro og IKT, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF

Information

52 - Contract notice
Open national
8/18/2022 10:10 AM (GMT+02:00)
9/9/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
9/1/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Thomas Harborg Thorn Thomas Harborg Thorn
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelse av delentreprise K401 elektro og IKT, Håkonsgaten 1, Helse Bergen HF

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
000_Konkurransebestemmelser HAB Håkonsgaten 1 FOA del I og del II.pdf 1.47 MB
001_Vedlegg 1 - Tilbudsbrev.docx 444 KB
002_Vedlegg 2 - Informasjon om tilbyder.docx 450 KB
003_Vedlegg 3 - Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 445 KB
004_Vedlegg 4 - Svarskjema erfaring.docx 444 KB
005_Vedlegg 5 Prisskjema - HAB K401.xlsx 32 KB
006_Avtaledokument NS8405 - HAB K401.doc 104 KB
007_Bilag A.1 Terminologier og forkortelser (1).pdf 315 KB
008_Bilag B.1 NS8405_2008 ikke vedlagt.txt 1 KB
009_Bilag B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser HAB K401.pdf 1.44 MB
010_Bilag B.3 Kontraktskrav etisk handel.pdf 1.07 MB
011_Bilag B.4 Krav arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.pdf 1.13 MB
012_Bilag B.5 Egenraportering Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.docx 430 KB
013_Bilag B.6 Forpliktelseserklæring.docx 442 KB
014_Bilag C.1.1_Rammebetingelser. Prosjektinfo og Rigg.pdf 633 KB
015_Bilag C.1.2 Rent Tørt Bygg.pdf 463 KB
016_Bilag C.1.3 Digital samhandling.pdf 852 KB
017_Bilag C.1.4 Krav til Systematisk ferdigstillelse og kvalitetsstyring inkl. vedlegg.pdf 1.08 MB
018_Bilag C.2 Teknisk beskrivelse K401 - Beskrivelse elektro og IKT.pdf 990 KB
019_Bilag C.2 Teknisk beskrivelse K401 - Beskrivelse elektro og IKT.ga1 11.77 MB
020_Bilag C.3.4 IFC modell K401.zip 8.93 MB
022_Bilag C.3.11 K401 Tegningsliste elektro og IKT.pdf 79 KB
023_Bilag C.3.11 K401 Tegninger.zip 1.21 MB
024_Bilag C.4.3 Premissdokument Lydforhold_Inkludert_Lydplaner.pdf 2.56 MB
025_Bilag C.4.4 Brannkonsept Håkonsgaten 1.pdf 312 KB
026-1_Bilag C.4.5 Generalisert BIM-manual Helse Bergen Del 1.pdf 2.39 MB
026-2_Bilag C.4.5 Generalisert BIM-manual Helse Bergen Del 2.pdf 2.37 MB
026-3_Bilag C.4.5 Vedlegg - Toleranser ved bygging etter modell.pdf 824 KB
027_Bilag C.4.6.1 Lås og beslagsliste.pdf 402 KB
028_Bilag C.4.6.2 Miljøsaneringsbeskrivelse.pdf 1.34 MB
029_Bilag C.4.8 Krav til fysisk merking.pdf 559 KB
030_Bilag C.4.8.5 Monteringsinstruks WLAN.pdf 3.78 MB
031_Bilag C.4.9 FDVU manual for Helse Bergen med vedlegg.zip 1.36 MB
032_Bilag C.4.10 Teknisk merkehåndbok Vedlegg 5 TFM 2.0.pdf 629 KB
033_Bilag D.1 Administrative rutiner - PA-boken.pdf 645 KB
034_Bilag D.2 Miljøoppfølgingsplan (MOP).pdf 149 KB
035_Bilag D.3 Dokument ettersendes.txt 1 KB
036 Bilag D.3.2 SHA-Risikovurderingskjema.pdf 105 KB
037_Bilag D.3.3 SHA - Avviksrapport.pdf 27 KB
038_Bilag D.5 Seriøsitetskrav i Helse Bergen_rev.02.pdf 210 KB
039_Bilag E.3 Fremdriftsplanlegging.pdf 670 KB
021_Bilag C.3.6 Felles Solibri modell.zip 81.39 MB
019_Bilag C.2 Teknisk beskrivelse K401 - Beskrivelse elektro og IKT.gab 11.81 MB
028_Bilag C.4.6.2 Miljøsaneringsbeskrivelse HAB rehabiliteringsfase.pdf 2.99 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00