FØRKOMMERSIELL ANSKAFFELSE AV FORSKNING OG UTVIKLING, Smart fremkommelighet

Information

02 - Contract notice
Open procedure
6/16/2022 3:38 PM (GMT+02:00)
9/9/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
8/29/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
8/29/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Frode Stefanussen Frode Stefanussen
Postboks 701
9815 VADSØ
Norway
922420866

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsens formål er å utfordre leverandører til å utvikle innovative løsninger som svarer på kundens behov.
Anskaffelsen gjennomføres som en førkommersiell anskaffelse, delfinansiert med tilskudd fra Troms Holding AS. Før-kommersielle anskaffelser er en metode for anskaffelse av forsknings- og utviklingstjenester i henhold til unntaksbestemmelsen i forskriftens § 2-5 (FoU-unntaket).
Den førkommersielle anskaffelsen begynner som en idékonkurranse hvor markedet inviteres til å løse en konkret utfordring. Produktidéene evalueres opp mot tildelingskriterier. Troms og Finnmark fylkeskommune vil inngå forsknings- og utviklingsavtaler med de leverandørene som har de beste idéforslagene. For fasene 2 og 3 vil det inngås avropsavtaler som baserer seg på forsknings- og utviklingsavtalen. Innovasjonskonkurransen er planlagt gjennomført oktober 2022 – juni 2024. Det vises til konkurransegrunnlaget for mer informasjon. Se også www.tffk.no/smartfremkommelighet

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00