160067 - C03622 - Entreprise - Miljøsanering Gjøkåsen og Grense Jakobselv skytebaner

Information

52 - Contract notice
Open national
6/7/2022 10:32 AM (GMT+02:00)
6/27/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Elizabeth Calder Elizabeth Calder
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Som en følge av at det er gjennomført og etablert en ny struktur for tilknyttet grensevakten ved den Norsk-Russiske grensen er det besluttet å legge ned tidligere skytebaner som ikke lengre er i bruk av Forsvaret. Dette gjelder Gjøkåsen og Grense Jakobselv skytebaner i Sør-Varanger kommune. Dette miljøsaneringsprosjektet gjennomføres for å fjerne forurensede masser i grunnen ved begge de tidligere skytebaner.

  • Gjøkåsen skytebane ligger i Øvre Pasvik landskapsvernområde, ca. 104 km fra Kirkenes. Adkomst skjer via FV 885.
  • Grense Jakobselv skytebane ligger ca. 55 km fra Kirkenes. Adkomst skjer via E105, deretter FV 886.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00