Renholdstjenester til ambulansestasjoner ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Information

02 - Contract notice
Open procedure
6/7/2022 9:48 AM (GMT+02:00)
7/8/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
6/28/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
7/8/2022 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Helle Willassen Steen Helle Willassen Steen
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

UNN HF ønsker å innby interesserte leverandører til å inngi tilbud på renholdstjenester ved UNN HF sine ambulansestasjoner. Oppdragsgiver ønsker fortrinnsvis én leverandør pr område, og det skal derfor inngås avtale med én leverandør pr deltilbud. Oppdragsgiver forbeholder seg imidlertid retten til å tildele avtale ned på lokasjonsnivå innenfor det enkelte område, dersom dette ansees nødvendig for å sikre full dekning av renholdstjenester ved alle lokasjoner. For mer informasjon, se konkurransegrunnlaget. Estimert total anskaffelsesverdi for alle 7 delkontraktene er 6 MNOK forutsatt avtaleperiode på 2+1+1 år (totalt 4 år). Det gjøres oppmerksom om at estimatet av eventuell opsjon er lagt inn i totalen nevnt over. De estimerte verdiene og volumene i konkurransedokumentene er ikke bindende for oppdragsgiver, og kundene er ikke forpliktet til å kjøpe et bestemt volum innenfor de enkelte områdene i avtaleperioden. 

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Bilag 4 - Helse Nord - Leverandørinfo for elektronisk samhan.pdf 239 KB
Bilag 5 - Helse Nord - Avtale om elektronisk samhandling.pdf 467 KB
Vedlegg 1 - Tilbudsbrev.docx 60 KB
Vedlegg 2 - Informasjon om tilbyder.docx 74 KB
Vedlegg 3 - Kravspesifikasjon.xlsx 55 KB
Vedlegg 5 - Beskrivelser ambulansestasjonene.xlsx 55 KB
Vedlegg 6 - Rengjøringsplan og ansvarsfordeling.pdf 232 KB
Vedlegg 7 - Svarskjema erfaring.docx 65 KB
Vedlegg 8 - Forpliktelseserklæring.docx 66 KB
Vedlegg 9a - Krav arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.docx 77 KB
Vedlegg 9b - Egenrapportering Arb.krim og sosial dumping.docx 78 KB
Vedlegg 10 - Kontraktskrav etisk handel.pdf 176 KB
Vedlegg 12 - Kontraktformular.pdf 209 KB
Vedlegg 13.1 Kåfjord- Birtavarre.pdf 173 KB
Vedlegg 13.2 Skjervøy.pdf 178 KB
Vedlegg 13.3 Nordreisa- Storslett.pdf 184 KB
Vedlegg 13.4 Kvænangen- Burfjord.pdf 183 KB
Vedlegg 13.5 Nordkjosbotn Gamle stasjon.pdf 254 KB
Vedlegg 13.6 Nordkjosbotn NY ambulansestasjon.pdf 241 KB
Vedlegg 13.7 Balsfjord - Meistervik.pdf 150 KB
Vedlegg 13.8 Bardu- Setermoen.pdf 175 KB
Vedlegg 13.9 Målselv- Andslimoen.pdf 160 KB
Vedlegg 13.10 Målselv- Rundhaug.pdf 168 KB
Vedlegg 13.11 Dyrøy- Børstadbotn.pdf 143 KB
Vedlegg 13.12 Senja- Finnsnes Lenvik.pdf 274 KB
Vedlegg 13.13 Senja- Stonglandseidet.pdf 132 KB
Vedlegg 13.14 Senja- Ersfjord Berg.pdf 172 KB
Vedlegg 13.15 Karlsøy- Hansnes.pdf 174 KB
Vedlegg 13.16 Karlsøy- Vannøya.pdf 244 KB
Vedlegg 13.17 Narvik- Kjøpsvik.pdf 202 KB
Vedlegg 13.18 Gratangen.pdf 200 KB
Vedlegg 13.19 Lødingen.pdf 179 KB
Vedlegg 13.20 Tjeldsund Evenskjær.pdf 235 KB
Vedlegg 13.21 Ibestad Hamnvik.pdf 151 KB
Vedlegg 11 - Bruksanvisning for sladding av tilbud.docx 70 KB
Konkurransebestemmelser.pdf 334 KB
Vedlegg 4 - Prisskjema V2.xlsx 41 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00