Cyklodiodelaser til Øyeavdelingen ved Helse Stavanger HF

Information

6/10/2022 3:18 PM (GMT+02:00)
8/26/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
8/16/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Kathrine Lejon Skjold Kathrine Lejon Skjold
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Short description

Anskaffelsens formål er å anskaffe 1 stk. cyklodiodelaser til Øyeavdelingen ved Helse Stavanger HF og utstyrsavhengig forbruksmateriell (prober) til laseren. Utstyret skal brukes til intraktable glaukompasienter og hos pasienter der ordinær kirurgi ikke er indisert eller mulig å gjennomføre. Utstyret skal kunne brukes både til konvensjonell transskleral cyclophotokoagulasjon (TCP) og mikropuls transskleral cyclophotokoagulasjon (MP-TCP).

Det estimerte omfanget for rammeavtalen på prober er ca. 12-15 prober per år. Stavanger universitetssjukehus har ikke hatt denne typen laser tidligere, så omfanget er noe usikkert. Maksimalt omfang av rammeavtalen er derfor satt til 30 prober per år.

Det skal tilbys opsjon på service, jf. Bilag 4 – Oversikt over servicenivåer. I tillegg ønskes opsjon på servicekurs for 2 personer, 1 stk. tralle/stativ, e-læringsprogram/instruksjonsvideo og låneutstyr i reparasjonsperioden ved feil på utstyret dersom dette kan tilbys.

OBS! På grunn av ferieavvikling vil det ikke bli besvart spørsmål i uke 28-32. Spørsmål stilt i denne perioden vil bli besvart i uke 33.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Avtale om elektronisk samhandling.docx 65 KB
Bilag 1 - Prisskjema.xlsx 69 KB
Bilag 2 - Kravspesifikasjon.xlsx 42 KB
Bilag 3 - Leveringssteder.xlsx 17 KB
Bilag 4 - Oversikt over servicenivåer.docx 49 KB
Bilag 5 - Godkjenningsprotokoll for prøvedrift.docx 65 KB
Bilag 6 - Overtakelsesprotokoll etter gjennomført prøvedrift.docx 70 KB
Bilag 7 - Personvernerklæring.docx 63 KB
Bilag 8 - Forpliktelseserklæring.docx 64 KB
Kjøpsavtale.docx 89 KB
Konkurransebestemmelser.docx 159 KB
Rammeavtale.docx 84 KB
Vedlegg 1 - Tilbudsbrev.docx 56 KB
Vedlegg 2 - Informasjon om tilbyder.docx 65 KB
Vedlegg 3 - Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 66 KB
Vedlegg 4 - Svarskjema referanser.docx 73 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00