Rammeavtale: Varmetepper for levering til helseforetakene i Helse Vest RHF

Information

02 - Contract notice
Open procedure
7/1/2022 2:27 PM (GMT+02:00)
8/30/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
8/15/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Anastasia Madelen Mathisen Anastasia Madelen Mathisen
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Short description

Anskaffelsens formål er å anskaffe varmetepper til sykehus i Helse Vest RHF. Varmeteppene skal dekke behovet for oppvarming og nedkjøling av pasienter pre-operativt, per-operativt og post-operativt. Anskaffelsen er delt opp i to delkontrakter.

Delkontrakt 1:
Det ønskes tilbud på aktive varmesystem med engangstepper og tilhørende varmeenheter. Med dette menes engangstepper i ulike størrelser samt en kompatibel varmeenhet.
Se Bilag 2 - Kravspesifikasjon og Bilag 1 - Prisskjema for nærmere beskrivelse.

Delkontrakt 2:
Det ønskes tilbud på selvaktiverende engangstepper. Med dette menes tepper som ikke er koblet til strøm, men som på annen måte produserer og avgir varme.
Estimert volum for tepper i delkontrakt 1 og delkontrakt 2, som er oppgitt i Bilag 1 – Prisskjema, er basert på antatt forbruk per år. Det opplyses om at avrop på avtalen kan avvike i forhold til oppgitt estimat.
Vi viser for øvrig til Bilag 2 – Kravspesifikasjon for mer detaljert informasjon.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00