Tilbudsfase Utvikling av ny nettside Korus.no

Information

5/17/2022 3:21 PM (GMT+02:00)
8/15/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
6/27/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
Yes
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Frida Rekstad Frida Rekstad
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Short description

KORUS ble opprettet i 1995 og består av sju regionale kompetansesentre som bistår kommuner, spesialisthelsetjenesten og befolkningen for øvrig med oppdatert kunnskap og kompetanseheving på rus – og forebyggingsfeltet.
Anskaffelsens formål er å gjennomføre et forprosjekt til bygging av ny nettside og utvikle en felles nettside for de sju regionale kompetansesentre, som skal slå sammen nettsidene sine og i fellesskap utvikle korus.no. Målet er en nettside der våre målgrupper raskt kan finne informasjon de har behov for, fra enkel kontaktinformasjon til oversikt over relevant fagstoff, oppdaterte nyheter, kurs og seminarer de kan melde seg på.  Vi ønsker en responsiv, moderne og intuitiv nettside, både for målgruppen vår og for oss om administrerer den. Sammen med fagfolkene i KORUS, skal nettsiden bidra til bedre forebygging og behandling på rusfeltet.
Vi søker derfor en leverandør som kan hjelpe oss både med et forprosjekt og med bygging av nettsiden samt levere support og vedlikehold knyttet til nettsiden i ettertid.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Utvikling av ny nettside Korus.no

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00