Udbud af polymer til slamafvanding

Information

Open procedure
4/28/2022 4:32 PM (GMT+02:00)
9/9/2022 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

SamAqua A/S SamAqua A/S
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Denmark
34216169

Short description
Beskrivelse


Udbuddet vedrører indkøb og levering af polymer til slamafvanding til 11 forsyningsselskaber, beliggende på Fyn og i den sydlige del af Jylland.
De til udbuddet omfattede forsyningsselskaber ønsker at indgå en rammeaftale på levering af polymer til forafvanding og slutafvanding til de renseanlæg, som er nævnt i nærværende udbudsmateriale.
Udbuddet er opdelt i 24 delaftaler.
Som en del af tilbudsafgivelsen skal der på udvalgte renseanlæg gennemføres en fuldskalatest i overensstemmelse med det i kravspecifikationen anførte.

Udbudsform: Offentligt udbud, jf. §§ 56- 57

Ordregiver/Kontaktinformationer


SamAqua,


Vandværksvej 7


5000 Odense C


Vivian Jacobsen

Tidsfrister/tidslinje


26-04-2022 - 10:00: Dato for offentliggørelse


28-04-2022 - 12:33<<< I dag


29-08-2022 - 10:00: Sidste frist for spørgsmål (Tilbudsfase)


09-09-2022 - 12:00 Tilbudsfase (Frist)Fagområder
Kemiske produkter


Kemiske produkter


Kemikalier til vandbehandling


Behandling af spildevand

Se udbuddet herMercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00