Anskaffelse av totalentreprise K601 heiser. Parkhjørnet, ny sterilforsyning Helse Bergen HF

Information

52 - Contract notice
Open national
4/11/2022 10:32 AM (GMT+02:00)
5/20/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
5/12/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
Yes

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Thomas Harborg Thorn Thomas Harborg Thorn
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Denne anskaffelse gjelder totalentreprise K601 «Heiser» som omfatter detaljprosjektering, produksjon, levering og installering av to stk. heiser.
Service og vedlikehold for heisene inngår som en del av omfanget slik beskrevet i Bilag C.2.1 Teknisk beskrivelse K601 Heiser (NS3420).

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
000_Konkurransebestemmelser PAHJ entreprise K601 Heiser FOA del I og del II.pdf 1.32 MB
001_Vedlegg 1 - Tilbudsbrev.docx 974 KB
002_Vedlegg 2 - Informasjon om tilbyder.docx 981 KB
003_Vedlegg 3 - Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 976 KB
004_Vedlegg 4 - Svarskjema erfaring.docx 974 KB
005_Avtaledokument NS8407 - PAHJ K601 Heiser.doc 119 KB
006_Bilag A.1 Terminologier og forkortelser.pdf 285 KB
008_Bilag B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser PAHJ K601 Heiser.docx 950 KB
009_Bilag B.3 Kontraktskrav etisk handel.pdf 933 KB
010_Bilag B.4 Krav arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.pdf 991 KB
011_Bilag B.5 Egenraportering Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.docx 960 KB
012_Bilag B.6 Forpliktelseserklæring.docx 973 KB
013_Bilag C.1.1_Rammebetingelser. Prosjektinfo og Rigg.pdf 739 KB
014_Bilag C.1.2 Rent Tørt Bygg.pdf 427 KB
015_Bilag C.1.3 Digital samhandling.pdf 249 KB
016_Bilag C.1.4 Krav til Systematisk ferdigstillelse og kvalitetsstyring.pdf 959 KB
017_Bilag C.2.1 Teknisk beskrivelse NS3420 K601 Heis ISY Beskrivelse - Heiser Parkhjørnet.pdf 340 KB
018_Bilag C.2.1 Teknisk beskrivelse NS3420 K601 Helse Bergen HF - Heiser Parkhjørnet.gab 3.70 MB
019_Bilag C.3.6.1 Solibrimodell til anbud K201.smc 32.38 MB
020_Bilag C.3.6.2 Felles Solibrimodell_20220327134740.zip 45.47 MB
021_Bilag C.3.11.1 Tegning 025-XX-E-621-20-01.pdf 104 KB
022 Bilag C.3.11.2 Tegning 025-XX-E-621-20-02.pdf 110 KB
023_Bilag C.3.13.1 Tegning 18478.Br.01.rev5.pdf 420 KB
024_Bilag C.3.13.2 Tegning 18478.Br.02.rev5.pdf 233 KB
025_Bilag C.3.13.3 Tegning 18478.Br.10.rev5.pdf 434 KB
026_Bilag C.3.13.4 Tegning 18478.Br.20.rev5.pdf 620 KB
027_Bilag C.3.13.5 Tegning 18478.Br.30.rev5.pdf 500 KB
028_Bilag C.3.13.6 Tegning 18478.Br.40.rev5.pdf 273 KB
029_Bilag C.3.13.7 Tegning 18478.Br.02_Sentralblokka.rev5.pdf 221 KB
030_Bilag C.4.3.1 Prosjektforutsetninger lyd Lydteknisk premissrapport.pdf 2.56 MB
031_Bilag C.4.4 Prosjekteringsforutsetninger brann.pdf 1013 KB
032_Bilag C.4.5.1 Premissdokument bygningsfysikk Parkhjørnet_08.03.2022.pdf 2.55 MB
033_Bilag C.4.6.1 - 025-01-A-200-95-00 - Trykkplan Etasje 01.pdf 251 KB
034_Bilag C.4.6.2 - 025-02-A-200-95-00 - Trykkplan Etasje 02.pdf 109 KB
035_Bilag C.4.6.3 - 025-10-A-200-95-00 - Trykkplan Etasje 1-0.pdf 192 KB
036_Bilag C.4.6.4 - 025-20-A-200-95-00 - Trykkplan Etasje 2-0.pdf 248 KB
037_Bilag C.4.6.5 - 025-30-A-200-95-00 - Trykkplan Etasje 3-0.pdf 219 KB
038_Bilag C.4.6.6 - 025-40-A-200-95-00 - Trykkplan Etasje 4-0.pdf 139 KB
039_Bilag C.4.7 - BIM-manual Helse Bergen PAHJ.pdf 997 KB
040_Bilag C.4.8.1 FDVU-manual Helse Vest.pdf 648 KB
041_Bilag C.4.8.5 Helse Vest IKT - Monteringsinstruks WLAN Vedlegg 1 til bilag C.2.1 Teknisk beskrivelse.pdf 3.79 MB
042_Bilag C.4.8.6 Vedlegg heis no 2_3_5 til Bilag C.2.1 Teknisk beskrivelse.pdf 662 KB
043_Bilag C.4.8 - Krav til fysisk merking.pdf 559 KB
044_Bilag D.1 Administrative rutiner - PA-boken.pdf 696 KB
045_Bilag D.2 Miljøoppfølgingsplan (MOP).pdf 150 KB
046_Bilag D.3 Risikovurdering.xlsx 55 KB
047_Bilag D.4 ROS - analyse utførende fase.pdf 638 KB
048_Bilag D.5_Notat rigg og drift.pdf 1.18 MB
049_Bilag D.5.1-Tegning_573 PAHJ_Riggplan.pdf 367 KB
050_Bilag D.5.2-Tegning_573 PAHJ_Riggplan uten tekst.pdf 154 KB
051_Bilag D.5.3-Tegning_573 PAHJ_Riggplan målsatt med svingradius.pdf 284 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00