Registerløsning for Helse SørØst - dialogfase

Information

3/26/2022 1:53 PM (GMT+01:00)
8/26/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
4/19/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
Yes
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Svein Juterud Svein Juterud
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Short description

Registerverktøyet skal benyttes til datainnsamling og analyse i forskningsprosjekter, på sikt er det planer om å å utvide anskaffelsen til et registerverktøy som også vil omfatte datainnsamling og analyse til bruk i kvalitetsarbeid og i medisinske kvalitetsregistre.  Brukere er i hovedsak forskere og klinikere i Helse SørØst, men det vil også være behov for at samarbeidspartnere i de øvrige helseregionene får tilgang til løsningen for å effektivt kunne drive multisenterstudier på tvers av HF og institusjoner i inn og utland. Det er et stort behov for støtteverktøy som kan bidra til å effektivisere gjennomføringen av forskningsprosjekter i Helse Sør-Øst.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Registerløsning for Helse Sør-Øst

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00