Totalentreprise tilbygg vaskeri ved Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen HF

Information

52 - Contract notice
Open national
5/18/2022 10:18 AM (GMT+02:00)
6/15/2022 12:00 PM (GMT+02:00)
6/6/2022 11:55 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Ørjan Tunge Lund Ørjan Tunge Lund
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Totalentreprise tilbygg vaskeri ved Haukeland universitetssykehus, Helse Bergen HF.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Avtaledokument NS8407.doc 101 KB
Bilag A.1 - Spesielle kontraktsbestemmelser.docx 41 KB
Bilag A.2 - Kontraktskrav etisk handel.docx 70 KB
Bilag A.3 - Krav arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.docx 80 KB
Bilag A.4 - Egenraportering Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.docx 136 KB
Bilag B.1 - Funksjonsbeskrivelse - Vaskeri tilbygg.docx 32 KB
Bilag B.2 - Rammetillatelse . Gnr 162 bnr 913, Jonas Lies Vei 65. - EDKID - 13202091.pdf 846 KB
Bilag B.3 - K-not-001 Tiltakets plassering over felles avløpsledning.pdf 60 KB
Bilag B.4 - Uttalelse fra Bergen Vann.pdf 207 KB
Bilag B.5 - Notat Fundamentering.pdf 618 KB
Bilag B.6 - Belastning av kulvert.pdf 335 KB
Bilag B.10 - 1000512 - A000 - Situasjonskart.pdf 100 KB
Bilag B.11 - 1000512 - A001 - Situasjonsplan.pdf 127 KB
Bilag B.14 - 1000512 - A102 - Snitt.pdf 93 KB
Bilag B.15 - 1000512 - A103 - Fasader sør og vest.pdf 225 KB
Bilag B.16 - 1000512 - A104 - Fasade øst.pdf 87 KB
Bilag B.17 - 1000512 - A105 - Fasader sør og vest - eksisterende.pdf 94 KB
Bilag B.18 - 1000512 - A106 - Fasade øst - eksisterende.pdf 88 KB
Bilag B.19 - 1000512 - A107 - 3D illustrasjoner.pdf 109 KB
Bilag B.20 - BIM-manual Helse Bergen - generell for totalentreprise.docx 931 KB
Bilag B.21 - Helse Bergen shared parameters - Oversikt.xlsx 38 KB
Bilag B.22 - Helse Bergen shared parameters.txt 34 KB
Bilag B.23 - HBE ARK.rte 11.98 MB
Bilag B.24 - HBE RIB.rte 16.52 MB
Bilag B.25 - HBE RIE.rte 24.27 MB
Bilag B.26 - HBE RIV.rte 60.89 MB
Bilag B.40 - SHA-plan Mal.docx 271 KB
Bilag B.41 - Risikovurderingsskjema - Mal.xlsx 51 KB
Bilag B.42 - HMS-Kildesortering bygningsavfall.pdf 138 KB
Bilag B.43 - Kvitteringsskjema - HMS-håndbok eksterne leverandører.pdf 12 KB
Bilag B.44 - Substitusjonsplikten M-104_2014.pdf 401 KB
Bilag B.45 - KTF-Standard_sikker_bruk_av_løfteutstyr (1).pdf 2.29 MB
Bilag B.46 - Retningslinje for utførelse av arbeid.pdf 662 KB
Bilag B.50 - Kravspesifikasjon elektro_6.01.pdf 436 KB
Bilag B.51 - Kravspesifikasjon SD og Automasjon.pdf 492 KB
Bilag B.52 - Kravspesifikasjon VVS.pdf 489 KB
Bilag B.53 - Svakstrømshandbok - Adgangskontroll.pdf 142 KB
Bilag B.54 - Veiledning for etablering av nye datarack-Anbefalt rackdesign.pdf 805 KB
Bilag B.55 - Veiledning for etablering av nye IKT-fordelerrom.pdf 940 KB
Bilag B.56 - Kravspesifikasjon - brannalarmanlegg.pdf 176 KB
Bilag B.60 - Teknisk merkehåndbok.pdf 554 KB
Bilag B.61 - Teknisk merkehåndbok - Vedlegg 1 Eksist områder og bygninger.pdf 378 KB
Bilag B.62 - Teknisk merkehåndbok - Vedlegg 2 Koordinater.pdf 153 KB
Bilag B.63 - Teknisk merkehåndbok - Vedlegg 3 SfB.pdf 188 KB
Bilag B.64 - Teknisk merkehåndbok - Vedlegg 4 TFM 2006.pdf 2.02 MB
Bilag B.65 - Teknisk merkehåndbok - Vedlegg 5 TFM 2.0.pdf 629 KB
Bilag B.66 - Teknisk merkehåndbok - Vedlegg 6 Skjema for bestilling av ID-nummer.xls 62 KB
Bilag B.67 - Krav til fysisk merking.pdf 559 KB
Bilag B.68 - 2021-05-05 Presentasjon av Teknisk merkehåndbok - Rammeleverandører.pptx 1.30 MB
Bilag C - Prisskjema.xlsx 20 KB
Vedlegg 1 - Tilbudsbrev.docx 57 KB
Vedlegg 2 - Informasjon om tilbyder.docx 72 KB
Vedlegg 3 - Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 66 KB
Vedlegg 4 - Svarskjema referanser.docx 73 KB
Vedlegg 5 - Forpliktelseserklæring.docx 64 KB
Bilag B.12 - 1000512 - A200 - Plan U.pdf 239 KB
Bilag B.13 - 1000512 - A210 - Plan 1.pdf 228 KB
Bilag B.30 - FDVU-manual Helse Bergen HF.pdf 328 KB
Bilag B.31 - FDVU-dokumentasjon - Sjekkliste for kontroll av leveranse.docx 51 KB
Bilag B.32 - Vedlegg 1 Eksempel på referanser mellom elektrotegninger.pdf 192 KB
Bilag B.33 - Vedlegg 2 Reservedelsliste.xlsx 71 KB
Bilag B.34 - Vedlegg 3 System- og komponentliste .xlsx 70 KB
Bilag B.35 - Vedlegg 4 Utstyrsliste.xlsx 71 KB
Bilag B.36 - Vedlegg A dRofus.pdf 187 KB
Bilag B.37 - Vedlegg B IT-base.pdf 174 KB
Bilag B.38 - Vedlegg C PIMS365-Omega365.pdf 190 KB
Bilag B.57 - Monteringsinstruks WLAN.pdf 4.00 MB
Bilag B.58 - Trådløst nettverk - Beskrivelse ifm bestilling.pdf 749 KB
Bilag B.59 - Tilbygg,_Vaskeriet,_WLAN-Plasseringsplan_(V1).pdf 853 KB
Konkurransebestemmelser.docx 180 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00