Hybrid skyplattform trinn 2 for Helse Sør Øst

Information

02 - Contract notice
Competitive dialogue
1/11/2022 2:23 PM (GMT+01:00)
2/7/2022 12:00 PM (GMT+01:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Svein Juterud Svein Juterud
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Prosjekt Felles plattform skal etablere en ny moderne, skalerbar og fleksibel plattform for regionale tjenester som understøtter regionens behov og som er til det beste for pasientbehandlingen i Helse Sør-Øst. Styret i Sykehuspartner HF vedtok i september 2020 prinsipper og overordnet design for realisering av felles regional plattform. Styret vedtok samtidig at realiseringen skal skje i to trinn, der trinn 1 omfatter modernisering av den eksisterende leveranseplattformen (on premise plattformen) og trinn 2 anskaffelse av en hybrid skyplattform. Med hybrid skyplattform menes allmenn skyplattform med lokal kapasitet.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Hybrid skyplattform trinn 2 for Helse Sør Øst - Dialogfase

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00