2021/4271 - Orgel Akershus slott - Updated pre-qualification bid - Ny utlysning

Information

52 - Contract notice
Restricted National
1/11/2022 2:38 PM (GMT+01:00)
1/31/2022 12:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Elizabeth Calder Elizabeth Calder
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Akershus slottskirke er en del av Akershus slott på Akershus festning i Oslo sentrum. I Akershus slottskirke er det behov for å skifte ut dagens orgel med et nytt orgel tilpasset variert bruk, som gudstjenester, kongelig gravferd, konserter og dåps- og bryllupseremonier.
Forsvarsbygg har ansvar for gjennomføring av anskaffelsen i tett samarbeid med Forsvarets representanter, garnisonsprest og Slottskirkens organist.

Akershus slott ble bygget som borg og kongelig residens fra 1299 for Håkon V Magnusson og Dronning Eufemia, og har siden vært sentral i Norges historie som kongebolig, festning og borganlegg. I dag er Akershus festning Norges nasjonalarena med Nasjonalmonumentet, Forsvarets hovedsete og Statsministerens kontor og er en av Norges største turistattraksjoner med ca. 1,6 millioner besøkende årlig.

Akershus slott er Regjeringens representasjonslokaler. Akershus slottskirke har formell status som kongelig gravkirke og benyttes i forbindelse med kongelig begravelse. Til daglig fungerer Slottskirken som Forsvarets hovedkirke og benyttes hele året i forbindelse med konserter, seremonier, gudstjenester og andre arrangementer. Deler av første etasje i sydfløyen ble innredet som kirke i 1550, og gjennom årenes løp har det vært mange ombygginger av kirken. Kirken ble delvis restaurert og ombygd under ledelse av Holger Sinding-Larsen ca. 1920, da med et orgel av Olsen & Jørgensen med 14 stemmer plassert bak alteret.

Kirkens siste restaurering ble utført under ledelse av arkitekt Arnstein Arneberg i 1932-58. Det nåværende orgelet ble montert på vestveggen bakerst i kirken i 1967, har 15 stemmer og er levert av Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk. Orgelet er ikke tilfredsstillende til dagens bruk, har et magert klangfundament med mye diskant og er kun egnet for et begrenset repertoar. Orgelets begrensning og dårlige kvalitet står i kontrast til kirkerommet som regnes som et svært godt rom å spille i. Det er derfor attraktivt med konserter i kirken.
 
Dagens orgel skiftes ut på grunn av manglende klangkvaliteter og avhendes i sin helhet. Det er ikke aktuelt å gjenbruke pipematerialet.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: 2021/4271 - Orgel Akershus Slott - Konkurransefase / Bid Phase

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00