Automatiske lagringsenheter (biobank) for Oslo Universitetssykehus HF (OUS)

Information

02 - Contract notice
Competitive dialogue
12/20/2021 9:54 AM (GMT+01:00)
1/24/2022 1:00 AM (GMT+01:00)
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Anna Electra Farsund Achram Anna Electra Farsund Achram
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Short description

Formålet med anskaffelsen er å etablere en felles biobank for nyfødtscreening og forskning i området som er tilgjengelig i Forskningsveien 2 A (adresse), plan U1 ved Oslo universitetssykehus HF. Biobanken vil bestå av automatiserte fryseenheter og eksisterende ultrafrysere som for tiden befinner seg i ulike OUS-divisjoner.

Lagringsenheten skal fungere som et sentralt biobankanlegg for Nyfødtscreeningsavdelingen som har et nasjonalt ansvar for screening av 25 alvorlige medfødte sykdommer, og vil også fungere som en sentral biobank for tverrfaglig biomedisinsk forskning ved Oslo universitetssykehus, samt Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: Automated freezer storage units for Oslo University Hospital HF (OUS)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00