U2940 Storetveit skole-totalrehabilitering, tilbygg/nybygg og idrettshall, totalentreprise

Information

Procurement plan
12/14/2023 12:00 AM (GMT+01:00)
1/25/2022 12:40 PM (GMT+01:00)

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for utbygging Etat for utbygging
Elisabeth Skeie Elisabeth Skeie
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Short description

Det blir parallell prosjektering og utarbeidelse av reguleringsplan. Elevtallet skal økes fra 450 til ønsket 600 elever. Rehabilitere/ oppgradere og modernisere skolebygningen slik at den tilfredsstiller forskriftens krav til brannsikkerhet, inneklima og universell utforming. Oppgraderes til dagens arealstandard for skoler så langt det er mulig. Det skal bygges ny baskethall. Det er startet opp et reguleringsplanarbeid, fremdriften i prosjektet vil være avhengig av fremdriften i planen. Miljøambisjonene for prosjektet er ikke bestemt p.t. Arbeid med prosjektet er startet opp.

  • Byggetid: 2,5 år
  • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
  • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging, klimagassregnskap.
  • Størrelse: ca 4500 m2 skal totalrehabiliteres, samt nybygg på ca 6000 m² inklusiv idrettshall, ny skole blir ca 10000 m2

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00