H0730 Nedre Totland omsorgsboliger-Bofellesskap for utviklingshemmede

Information

Procurement plan
12/15/2022 12:00 AM (GMT+01:00)
1/24/2022 11:05 AM (GMT+01:00)

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for utbygging Etat for utbygging
Elisabeth Skeie Elisabeth Skeie
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Short description

Bygge bofellesskap for 6 beboere, med egen tjenestebase tilknyttet boliger. Bebyggelsen blir en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Eksisterende skolebygg (den eldste delen) vil ombygges og utvides med nybygg for å romme både tjenestebase og 6 boliger. Det etableres nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser.
 Formålet endres til offentlig tjenesteyting. Detaljreguleringsprosessen pågår og vil pågå parallelt med prosjektering. Planforslag er sendt til 1. gangsbehandling og prosjekteringsgruppen for selve byggeprosjektet har nylig ferdigstilt skisseprosjekt.


  • Byggetid: ca. 15 mnd  
  • Klima og miljø: Foreløpige mål er fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme og byggtørk, BREEAM metodikk "good”, skjerpet krav til kildesorteringsgrad og det tilstrebes energiklasse B. 
  • Størrelse: ca 1350 m² BTA  
  • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00