Pulje - Københavns Kommunes arrangementspulje

Information

Not applicable
11/8/2021 9:22 AM (GMT+01:00)
5/1/2022 12:00 AM (GMT+02:00)

Buyer

Københavns Kommune Københavns Kommune
Borups Allé 177
2400 København NV
Denmark
64942212

Short descriptionPuljens størrelse


Puljen er på 800.000 kr. om året og midlerne fordeles i en runde.Puljens formål


At refundere forskellige udgifter af praktisk karakter ved arrangementer, der afholdes i Københavns Kommune.Til hvad kan der søges?


Logistiske rammeudgifter – f.eks. renhold, opsætning af afspærringsmateriel, parkpleje, sikkerhedshegning, Sankt Hans bål, lokaleleje og associerede udgifter, teltleje, elforbrug mm., etablering af scene ell. lignende, midlertidige cykelstativer og digital masseinformation udsendt af kommunen med henblik på, at naboerne/borgerne i god tid forinden kan tage højde for de ulemper og forstyrrelser, som arrangementet vil kunne afstedkomme for dem.blering af scene ell. lignende, midlertidige cykelstativer og digital masseinformation udsendt af kommunen med henblik på, at naboerne/borgerne i god tid forinden kan tage højde for de ulemper og forstyrrelser, som arrangementet vil kunne afstedkomme for dem.


Puljen yder ikke refusion til bl.a. transport, kost og logi, honorarer, udstyr til virkeliggørelse af arrangementets indhold (lydudstyr, kostumer, kulisser mm.), kontorholdsudstyr og andre kontorholdsudgifter, kommunikationsudstyr og andre kommunikationsudgifter, PR og reklame, konsulentudgifter, udarbejdelse af afspærringsplaner og/eller myndighedsgebyrer.


Der kan ydes refusion, uanset om der anvendes en kommunal, en anden offentlig eller en privat leverandør.Hvem kan søge?


Arrangører af offentligt tilgængelige arrangementer – f.eks. arrangører af sportsbegivenheder, kulturelle begivenheder eller begivenheder med oplysningsformål.

Se opslaget her
Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00