Anskaffelse av smertepumper og forbruksmateriell til helseforetakene i Helse Sør-Øst og Helse Nord

Information

02 - Contract notice
Open procedure
10/30/2021 10:22 AM (GMT+02:00)
12/10/2021 12:00 PM (GMT+01:00)
11/29/2021 12:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Jorid Hervik Jorid Hervik
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Det skal inngås rammeavtale på smertepumper med forbruksmateriell til helseforetak i Helse Sør-Øst og Helse Nord. 

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Konkurransegrunnlag.pdf 578 KB
Vedlegg 01 Tilbudsbrev.docx 120 KB
Vedlegg 02.1 Rammeavtalemal MTU.docx 53 KB
Vedlegg 02.2 Generelle vilkår for kjøp av medisinskteknisk utstyr.pdf 322 KB
Vedlegg 02.3 Skjema for besvarelse av pris.xlsx 136 KB
Vedlegg 02.4 Skjema for besvarelse av krav.xlsx 39 KB
Vedlegg 02.5 MTU Kravdokument IKT.docx 119 KB
Vedlegg 02.6 Endringsbilag.docx 28 KB
Vedlegg 02.7 Forpliktelseserklæring.docx 36 KB
Vedlegg 02.8 Serviceavtale MTU Generelle bestemmelser og Taushetserklæring.pdf 188 KB
Vedlegg 03 Forhold unntatt offentlighet.docx 28 KB
Vedlegg 04 Bilag 3 Administrative bestemmelser.docx 35 KB
Vedlegg 04 Bilag 4 Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser med vedlegg.pdf 5.33 MB
Vedlegg 04 Bilag 5 Krav til etisk handel.docx 39 KB
Vedlegg 04 Bilag 6 Endringer eller tillegg til den generelle rammeavtaleteksten.docx 46 KB
Vedlegg 04 Bilag 7 Endringer av rammeavtaleteksten eller leveransen etter rammeavtaleinngåelsen.docx 49 KB
Vedlegg 04 Rammeavtalemal for kjøp av varer.docx 70 KB
Vedlegg 05a Annex 2 Substitusjon av helse-og miljøskadelige stoffer.pdf 30 KB
Vedlegg 05b Annex 2 Substitution of hazardious substances.pdf 28 KB
Vedlegg 05c Svarskjema Annex 2.xlsx 35 KB
Vedlegg 06a Helse Nord Logistikkbetingelser.docx 67 KB
Vedlegg 06b Mal Anmodning om endring Helse Nord.xlsx 263 KB
Vedlegg 06c Mal Salgstatistikkrapportering Helse Nord.xlsx 31 KB
Vedlegg 07a Elektronisk samhandlingsavtale Helse Sør-Øst.pdf 390 KB
Vedlegg 07b Elektronisk samhandlingsavtale Helse Nord.pdf 467 KB
Vedlegg 07c Leverandørinformasjon for elektronisk samhandling Helse Nord.pdf 239 KB
Vedlegg 08 Sammenligning av avtaledokumenter, bilag og vedlegg.pdf 91 KB
Vedlegg 09 Kvalitetssystem.docx 33 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00