Genudbud II af Entreprise Mellempumpestation RD (tilbudsfase)

Information

12/14/2021 10:37 AM (GMT+01:00)
2/22/2022 10:00 AM (GMT+01:00)
2/14/2022 11:59 PM (GMT+01:00)

Buyer

BIOFOS A/S BIOFOS A/S
Rasmus Kirk Christensen Camilla Gehring Krogh
Refshalevej 250
1432 København K
Denmark
25601920

Tender is cancelled

Short description

Udbuddet omfatter etablering af en ny mellempumpestation, som led i udbygningen af behandlingskapaciteten på Renseanlæg Damhusåen. Den udbudte kontrakt omfatter navnlig følgende:
  1. Ny mellempumpestation med en kapacitet på 10.000 m3/h
  2. Nyt tryktårn i forbindelse med ny mellempumpestation
  3. Ny forbindelse med afspærringsventil mellem tryktårnene for den nye og den eksisterende mellempumpestation.
  4. Trykledning fra ny mellempumpestation til fordelerbygværk / blande-kammer
  5. Trykledning fra ny mellempumpestation til udløbskammer
Der vil blive indgået 1 totalentrepriseaftale med 1 entreprenør (herefter ”Entreprisekontrakte(n)”).Ordregiver har overvejet at opdele Entreprisekontrakten i delkontrakter, men vurderer, at en sådan opdeling ville indebære en række uhensigtsmæssige praktiske og juridiske grænseflader. Af hensyn til Entreprisekontraktens samlede risikoprofil og transaktionsomkostninger har Ordregiver derfor besluttet ikke at opdele Entreprisekontrakten.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Genudbud II af Entreprise Mellempumpestation RD (ansøgningsfase)

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
01. Dokumentfortegnelse.zip 114 KB
02. Udbudsbetingelser.zip 157 KB
03. Kontrakt.zip 4.38 MB
04. Tilbud.zip 37 KB
05. Kravspecifikationer.zip 154.68 MB
06. Sikkerhed, Sundhed og Miljo.zip 2.08 MB
07. Baggrundsmateriale.zip 19.32 MB
08. Tegningsmateriale.zip 254.25 MB
09. Myndigheder.zip 1.04 MB
10. Fotodokumentation.zip 3.31 MB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00