Instrument-uavhengige interne kvalitetskontrollmaterialer (IK) til medisinske laboratorier ved helseforetak i Helse Vest RHF

Information

02 - Contract notice
Open procedure
11/24/2021 1:33 PM (GMT+01:00)
12/7/2021 2:00 PM (GMT+01:00)
11/15/2021 4:00 PM (GMT+01:00)
11/26/2021 12:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Ina Hvidsten Ina Hvidsten
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Oppdragsgiver ønsker tilbud på instrument-uavhengige interne kvalitetskontrollmaterialer til medisinske laboratorier ved 4 helseforetak ved Helse Vest regionalt helseforetak (HV RHF). Anskaffelsen, delt i 4 produktgrupper, kunngjøres som et regionalt prosjekt med lokale tildelinger av parallelle rammeavtaler lokalt for hvert av Helse Vest RHFs fire foretak (Helse Førde HF, Helse Fonna HF, Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF). Med «Produktgruppe» menes det her interne kontrollmaterialer som etterspørres av et deltagende foretak. Oppdragsgiver ønsker en 4 års tidsramme på rammeavtaler, slik at, inkludert opsjoner om forlengelse på inntil 1+1 år, blir den maksimale avtalenes varigheten 6 år. Oppdragsgiver har valgt en lengre varighet enn 4 år for rammeavtalen, jf. FOA § 26-1 (4), da det foreligger særlige forhold knyttet til at det er svært ressurs- og tidskrevende for Oppdragsgiver for å kunne bytte leverandør hvert fjerde år.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00