P 02-21 Prekvalifisering: MinØk – Min økonomi i Kommunen - Digitale Helgeland

Information

02 - Contract notice
Competitive procedure with negotiation
9/12/2021 9:51 PM (GMT+02:00)
10/20/2021 9:00 AM (GMT+02:00)
No

Buyer

Digitaliseringsdirektoratet Digitaliseringsdirektoratet
Per Erik Skogan Per Erik Skogan
Grev Wedels plass 9
Postboks 1382 Vika 0114 Oslo

0151 OSLO
Norway
991825827

Short description

MinØk - Min økonomi i Kommunen
Å utvikle mer brukervennlige og sammenhengende tjenester for kommunal gjeldsinnkreving er ikke en oppgave den enkelte kommune på Helgeland kan gjøre alene. Kommunene må løfte seg i fellesskap. Det er generelt stort fokus på innovasjon i utviklingen av bedre offentlige tjenester, men det er utfordrende å jobbe innovativt, spesielt for små kommuner med få ressurser og mangel på kompetanse.

Informasjon/tips til leverandører
StimuLab-midlene skal gå til å kjøpe kompetanse i markedet. For dere som er eller ønsker å bli leverandører på StimuLab-prosjekter – les mer om tips, informasjon og tidligere stilte spørsmål her: https://www.digdir.no/innovasjon/leverandorer/1885


Se vedlagte dokumenter for mer informasjon.

Merk at innleveringsfristen for kvalifikasjonssøknaden er kl. 09:00 innleveringsdagen.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: P 02-21 Oppdrag: MinØk – Min økonomi i Kommunen - Digitale Helgeland

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00