Pulje - Ansøgning om Københavns Kommunes pulje til juleaktiviteter, der støtter byens erhvervs- og kulturliv

Information

Not applicable
9/6/2021 3:29 PM (GMT+02:00)
10/1/2021 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Københavns Kommune Københavns Kommune
Borups Allé 177
2400 København NV
Denmark
64942212

Closing date has passed.

Short description


Nu har du mulighed for at søge Københavns Kommunes julepulje til at skabe initiativer, der løfter København som europæisk julehovedstadAnsøg julepuljen


Københavns Kommune har besluttet at etablere en julepulje i 2021 på 1 mio. kr. Puljemidlerne skal støtte aktiviteter, der kan bidrage til genopretning af det københavnske erhvervs - og kulturliv oven på Covid-19 krisen, og gøre København til en attraktiv shopping-, kultur-, mad- og oplevelsesdestination i juletiden.


Støtten til juleaktiviteter har til formål at tiltrække internationale og nationale gæster til København, ved at gøre København mere attraktiv som det sted i Europa, man tager til på forlænget weekend eller ”short break” for at nyde julen med shopping, oplevelser og hygge i en kulturby fuld af liv.


Information om ansøgning

Julepuljen vil blive uddelt på baggrund af én ansøgningsrunde, der igangsættes den 28. juni og løber frem til d. 1. oktober 2021.


Midlerne i julepuljen bliver uddelt på baggrund af vurdering af ansøgninger om støtte i henhold til formålet. Tildeling af midler fra puljen kan ske til såvel virksomheder som erhvervs-, kultur- og interesseorganisationer m.v.


Julepuljen udmøntes af Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Kultur- og Fritidsforvaltningen. Endelig behandling forventes afsluttet primo oktober, hvorefter tilsagn om støtte forventes straks efter.Frist for ansøgning er forlænget til fredag den 1. oktober 2021 kl. 12.00.


Sådan ansøges der om støtte fra julepuljen
 1. Klik på ovenstående link og download ansøgningsskema for julepuljen, budgetskabelon og Tro – og Loveerklæring.
 2. Udfyld ansøgningsskemaet, budgetskabelon og Tro- og Loveerklæringen. Udarbejd projektbeskrivelse og budget for de aktiviteter, der ønskes støtte til på baggrund af de formkrav til projektbeskrivelsen, der er oplistet i ansøgningsskemaet.
 3. Send herefter ansøgningsskema og projektbeskrivelse, inkl. budget, til mailadressen Julepulje@kk.dk 
 4. Ansøgningen skal være Københavns Kommune i hænde senest fredag den 1. oktober 2021 kl. 12.00.


Alle ansøgninger kan blive offentliggjort i forbindelse med sager om aktindsigt. Eventuelle ophavsretlige spørgsmål og lignende skal derfor være afklaret af ansøger forud for indsendelse af ansøgningen.


Vurdering af ansøgninger


For at sikre formålet med puljemidlerne er der udarbejdet en række formål og udmøntningskriterier med henblik på at understøtte pejlemærker og fokusområder i Københavns Kommunes erhvervsstrategi.


Vurdering af ansøgninger og tildeling af puljemidlerne vil tage udgangspunkt i følgende formål og kriterier:


 • Skabe øget omsætning blandt Københavns erhvervsdrivende med specielt fokus på butikker, kulturinstitutioner, spisesteder og hoteller.
 • Understøtte fortællingen om København som international handels-, kunst-, mad- og kulturby.
 • Skabe opmærksomhed på byens tilbud i juletiden.
 • Være forenelig med branding- og markedsføringsindsatser af København som international juledestination, som er forankret hos Wonderful Copenhagen.
 • Understøtte den overordnede fortælling om København som julehovedstad, som har fokus på Kunst & Design, Monarki & Historie, Grøn & Bæredygtig, Moderne Arkitektur og Gastronomi.Derudover er der en række generelle krav for at komme i betragtning til kommunal støtte. Disse er:


 • Ansøgere skal indgive konkret budget, herunder redegøre for anvendelse af puljemidler samt egenfinansiering på min. 50%.
 • Initiativet skal være gratis og åben for alle, må ikke være af kommerciel karakter og skal have relevans for byens borgere og besøgende.
 • Såfremt der samarbejdes med andre aktører, skal ansøger indgive en beskrivelse af samarbejdet med henblik på styrkelse af initiativets profil og udnyttelse af økonomiske ressourcer.
 • Ansøgere tages alene i betragtning til puljemidler, såfremt initiativet er geografisk begrænset til Københavns Kommune og med afvikling i november/december 2021.


Formalia vedrørende ansøgning
 • Der kan søges om konkret tilskud til aktivitet(er), der afholdes i november/december 2021.
 • I ansøgningen skal redegøres for aktivitetens formål og målgruppe i henhold til de overordnede formål for puljen
 • Ansøgningen skal indeholde relevant information om aktivitetens forventede effekt iht. formålet.
 • Ansøgningen skal indeholde oplysning om tidspunkt for og varighed af initiativet, der søges om støtte til.
 • Ansøgningen skal vedlægges udfyldt budgetskabelon for gennemførelsen af den aktivitet, der søges om støtte til.
 • Hvis aktiviteten er betinget af medfinansiering fra andre aktører, skal ansøgningen vedlægges tilsagn eller erklæring om, at de pågældende er ansøgt.


Kontakt


Julepuljen

Se opslaget herMercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00