Prosjektnummer 100883 Kjøp av boliger Lakselv - Fase 2

Information

9/1/2021 12:36 PM (GMT+02:00)
11/1/2021 12:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Elizabeth Calder Elizabeth Calder
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Short description

I forbindelse med opprettelsen og oppbygging av Finnmark Landforsvar på Porsangmoen skal Forsvarsbygg anskaffe inntil 19 boenheter som skal benyttes av Forsvarets personell.

Forsvarsbygg inviterer leverandører til å inngi tilbud på kjøp av boliger i Lakselv. Det er interessant med tilbud på ferdig prosjekterte bygg på regulert tomt, eksisterende boliger av nyere dato og boliger under oppføring.
Kjøp av fast eiendom er ikke omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser, jf. FOA § 2-4 (1) bokstav a. Dette gjelder også kjøp og leie av bygninger som ennå ikke er oppført, så lenge det offentlige ikke er inne i prosjektet på en slik måte at kontrakten kan anses som en bygge- og anleggskontrakt.

Selv om Forsvarsbygg ikke har plikt til å kunngjøre konkurranse for kjøp av boliger, har vi likevel valgt å gjøre dette for å nå ut til et større marked.

Files (click on the file name to download)

Name Size
1. Tilbudsinnbydelse kjøp av boliger Lakselv fase 2.pdf 584 KB
2. Krav til FDV-dokumentasjon.pdf 615 KB
3. Avtalemal kjøp av eierseksjon under oppføring.pdf 509 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00