Flerårigavtale: vintervedlikehold for Forsvarsbygg region nord (Skjold Garnison, Setermoen skytefelt og Njunis)

Information

02 - Contract notice
Open procedure
10/4/2021 9:01 AM (GMT+02:00)
10/5/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
10/4/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
10/4/2021 12:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Kristine Bateman Kristine Bateman
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Forsvarsbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud på avtale for vintervedlikehold ved lokasjoner i region nord. Herunder følgende delområder:
  • Setermoen (skytefelt A/B og Sørskogen ammunisjonslager)
  • Skjold
  • Njunis

Med vintervedlikehold menes blant annet brøyting, strøing og skraping samt kosting og feiing etter endt vintersesong. Behovet vil imidlertid variere for de ulike delområdene, hvilket er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets del III A (Setermoen), B (Skjold) og C (Njunis).

Tilbydere kan velge å inngi tilbud for kun ett eller flere delområder. Det vil bli signert en kontrakt per delområde. 

Forsvarsbygg vil komme tilbake til informasjon vedrørende befaring. Kart for Setermoen- og Skjold ammunisjonslager blir utdelt på befaring.

Se konkurransegrunnlagets del I for kvalifikajsonskra, tildelingskriterier og hva som skal leveres inn sammen med tilbud. 

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Files (click on the file name to download)

Name Size
Del I - tilbudsinnbydelse - Setermoen, Skjold og Njunis.docx.pdf 1.03 MB
Del II - Kontraktsbestemmelser - Setermoen, Skjold og Njunis.docx.pdf 966 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00