Pasientreiser, kommunekryssende og kommuneintern pasienttransport på vegne av Sykehuset Innlandet HF

Information

02 - Contract notice
Open procedure
9/17/2021 8:08 AM (GMT+02:00)
10/18/2021 8:00 AM (GMT+02:00)
10/5/2021 8:00 AM (GMT+02:00)

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Renate Koch Renate Koch
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Oppdragsgivers forespørsel gjelder levering av pasienttransport innen og ut av følgende anbudsområder på vegne av Sykehuset Innlandet HF:

Område nr.Anbudsområde
Estimert total kontraktsverdiTotal maksimal verdi *
1Region Nord-Gudbrandsdal
       62 000 00075 000 000
2Fjellregionen
       38 000 00045 000 000
3Region Øst - 1
       43 000 00052 000 000
4Region Øst - 2
       32 000 00038 000 000
5Regionene Midt- Gudbrandsdal og Lillehammer 
     130 000 000156 000 000
6Region Valdres
       89 000 000107 000 000
7Region Gjøvik og Hadeland
     215 000 000258 000 000
8Hamarregionen
     126 000 000152 000 000
9Region Øst – 3
     102 000 000122 000 000

*Det har nylig vært en sak i EU-domstolen (sak C-216/17) som sier at oppdragsgivere i kunngjøringen både må oppgi estimert verdi og maksimal verdi* på rammeavtalene som skal inngås. Den maksimale verdien tar høyde for potensielle uforutsette endringer som kan kunne finne sted i avtaleperioden.

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
Vedlegg 00 Konkurransebestemmelser pasientreiser på vei.docx 172 KB
Vedlegg 01 - Tilbudsbrev.docx 79 KB
Vedlegg 04 Kjøremønster med eksempler 2021.pdf 150 KB
Vedlegg 06 Grunnlagsdata-statistikk, turer 2019 fordelt på anbudsområder.xlsx 10 KB
Vedlegg 07 Bilskjema (mal).xlsx 22 KB
Vedlegg 09 Forpliktelseserklæring.docx 68 KB
Vedlegg 10 Bruksanvisning og begrunnelse for sladding av tilbud.docx 70 KB
Vedlegg 11 Egenrapportering arbeidslivkriminalitet og sosial dumping.docx 80 KB
Vedlegg 12 Etiske krav til leverandøren.docx 73 KB
Vedlegg 13 Begrepskatalog.pdf 224 KB
Vedlegg 02 Kravspesifikasjon Pasientreiser på vei.xlsx 47 KB
Vedlegg 03 Tildelingskriterier pris og kapasitet- Prismodell Dobbel pris en vei.xlsx 78 KB
Vedlegg 05 Taushetserklæring - Pasientreiser på vei.docx 68 KB
Vedlegg 08 Rammeavtale pasientreiser på vei (mal).docx 179 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00