Pasientmonitoreringsutstyr til Helse Stavanger HF (ny utlysning) - Tilbudsfase

Information

11/4/2021 3:17 PM (GMT+01:00)
12/7/2021 12:00 PM (GMT+01:00)
No
No

Buyer

SYKEHUSINNKJØP HF SYKEHUSINNKJØP HF
Kathrine Lejon Skjold Kathrine Lejon Skjold
Postboks 40
Tollbugata 7

9811 VADSØ
Norway
916879067

Closing date has passed.

Short description

Oppdragsgiver ønsker tilbud på pasientmonitoreringsutstyr, herunder pasientmoduler, monitorer, sentraler, telemetri og håndholdte enheter til mobilovervåking/alarmoverføring. Det ønskes også tilbud på moduler, parametre, softwarepakker, fester, utstyrsavhengig tilbehør og reservedeler.

Det er planlagt at hovedtyngden av utstyret som anskaffes skal installeres på nåværende Stavanger universitetssjukehus. Som kjent er nytt sykehus under bygging (Nye SUS), og utstyret som anskaffes skal medflyttes til nytt sykehus. Det kan også bli aktuelt med suppleringskjøp ved flytting.

Vi viser for øvrig til Bilag 2 – Kravspesifikasjon for mer detaljert informasjon.

This is the second step in a two-step tender. If you want to see the qualification step and access qualification documents, please follow this link: Pasientmonitoreringsutstyr til Helse Stavanger HF (ny utlysning) - Kvalifikasjonsfase

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00