Revisjon av gjeldende tiltaksutredning

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
7/7/2021 4:41 PM (GMT+02:00)
8/23/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
8/16/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Innkjøp konsern Innkjøp konsern
Stian Kinnunen Kristian Gromholt
Fortunen 3
5013 Bergen
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen kommune, avdeling for klima, miljø og byutvikling skal anskaffe revisjon av gjeldende tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen. Tiltaksutredningen inneholder tre deler: 1. Kartlegging, 2. Politisk vedtatt handlingsplan og 3. Plan for episoder med høy luftforurensning.

Leverandøren skal i dette oppdraget utarbeide ny rapport (Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Bergen) som ivaretar det faglige grunnlaget i tiltaksutredningen (del 1). I tillegg skal det utarbeides luftsonekart etter T-1520 som skal brukes som grunnlag for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen. Oppdragsgiver ønsker oppdraget skal være ferdigstilt innen 23. november 2021.

Oppdragsgiver har i tillegg opsjon på at leverandøren utarbeider forslag til handlingsplan som vil inngå i tiltaksutredningen. Oppdragsgiver kan utløse opsjonen inntil 30. juni 2022. Ved utløst opsjon skal oppdraget leveres innen 3 måneder etter opsjonen er utløst.

Files (click on the file name to download)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00