NOR 035-2021 Montering sykkelstativ mv

Information

52 - Contract notice
Open national
8/16/2021 12:40 PM (GMT+02:00)
8/18/2021 1:00 PM (GMT+02:00)
8/9/2021 1:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Bymiljøetaten Bymiljøetaten
Diana Snibsøer Diana Snibsøer
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Oppdragsgiver ønsker å inngå kontrakt for montering av løsninger for sykkelparkering.

Etter føringer i Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030 (satsning Tilgang til sykkel) skal oppdragsgiver jobbe målrettet for en betydelig økning i sykkelparkeringstilbudet i Bergensområdet. Sykkelparkeringsstativer skal monteres på forskjellige lokasjoner i det utvidete sentrumsområdet, i bydelssentre, ved skoler og ved friluftsmålpunkt.

Per i dag har oppdragsgiver kartlagt et behov for sykkelparkering ved cirka 170 lokasjoner i Bergen. I de kommende 3 år planlegger oppdragsgiver å montere sykkelstativer på 120 av disse lokasjonene.

I tillegg vil oppdragsgiver ha opsjon på forlengelse av tjenestene som omfattes av avtalen i ytterligere 2 år, jamfør konkurransegrunnlaget punkt 1.3.3.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00