NOR 042-2021 Kismul vannledning

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
7/1/2021 3:13 PM (GMT+02:00)
9/6/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
8/30/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
9/6/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Tonje Dahle Tonje Dahle
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Anskaffelsen gjelder arbeid som omfatter rehabilitering av to delstrekninger av hovedvannledningen fra Kismul vannbehandlingsanlegg.

Materiale i eksisterende rørledning er asbestsement (DN 600).

Trase D:   Ca. 200 m    Ny vannledning (graving), SJK DN 600
Trase C:   Ca. 570 m    Inntrekning av nytt rør (No-Dig), PE DN 500

Arbeidet innebærer også rehabilitering av eksisterende vannkummer på strekningen og etablering av nye. I tillegg skal det fornyes en del private stikkledninger.
Det skal etableres en provannsledning (DN560) på strekning D slik at Kismul VBA kan være i drift i hele anleggsperioden.

Files (click on the file name to download)

Name Size
F-0-09-1 Overbygningsdetaljer.pdf 170 KB
H-0-09-1 Grøftesnitt.pdf 174 KB
H-0-09-2 Kumdetaljer.pdf 214 KB
H-0-09-3 Overgang fjellløsmasse.pdf 150 KB
H-C-01-1 Plan trase C.pdf 402 KB
H-C-01-2 Plan trase C - provann.pdf 414 KB
H-C-09-1 Vannkum C0.pdf 231 KB
H-C-09-2 Vannkum C1,5.pdf 230 KB
H-C-09-3 Vannkum C2.pdf 226 KB
H-C-09-4 Vannkum C3.pdf 218 KB
H-C-09-5 Vannkum C4.pdf 225 KB
H-D-01-1 Plan trase D - permanent omlegging.pdf 514 KB
H-D-01-2 Plan trase D - provann alternativ 1.pdf 452 KB
H-D-01-3 Plan trase D - provann alternativ 2.pdf 459 KB
H-D-09-1 Vannkum D3.pdf 220 KB
H-D-09-2 Tilkobling provann.pdf 203 KB
H-D-09-3 Tilkobling eksisterende kum Trase D - øst.pdf 129 KB
H-D-09-4 Tilkobling eksisterende kum Trase D - vest.pdf 122 KB
K-0-09-1 Byggtekniske-kumdetaljer.pdf 132 KB
K-D-09-1 Ny rørbro ved utløp Hamretjørna.pdf 353 KB
K-D-09-2 Terrengtilpassning ved rørbro.pdf 394 KB
Y-C-01-1 Trafikkplan trase C.pdf 387 KB
Y-D-01-1 Trafikkplan trase D - fase 1.pdf 331 KB
Y-D-01-2 Trafikkplan trase D - fase 2.pdf 354 KB
Y-D-01-3 Trafikkplan trase D - fase 3.pdf 333 KB
NS 8405 Del II Kontraktsgrunnlaget - Kismul Del 1.docx 1021 KB
Vedlegg 02 - Risikovurdering og SHA-plan.pdf 1.43 MB
Vedlegg 03 - Teknisk beskrivelse.gab 2.30 MB
Vedlegg 03 - Teknisk beskrivelse.pdf 792 KB
Vedlegg 03 - Teknisk beskrivelse.xml 643 KB
Vedlegg 04 - Tegningsliste.pdf 189 KB
Vedlegg 05 - Anbudstegninger.pdf 4.41 MB
Vedlegg 07 - Vederlaget.docx 42 KB
Vedlegg 06 - Tilbudsskjema miljø - Kismul.xlsx 16 KB
Vedlegg 01 - Områdebeskrivelse.pdf 788 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00