NOR 039-2021 Lien - Michael Krohns gate separering - utførende

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
8/16/2021 4:26 PM (GMT+02:00)
8/20/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
8/13/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
8/20/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Tonje Dahle Tonje Dahle
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Vann- og avløpsetaten har utarbeidet en rapport «Separering Løvstakken». Løvstakksiden inngår i Bergen kommunes planer for separering. Avløpssystemet i området er i hovedsak bygget som fellessystemer etablert før 1965. Dette fører til at store overvannsmengder føres til transportsystemet og videre frem til renseanleggene og renses. Det er teknisk eller økonomisk forsvarlig å dimensjonere avløpsanleggene for å transportere alt dette vannet og behandle det i renseanleggene. Det er derfor etablert overløp som slipper fortynnet avløpsvann ut i nærliggende resipient, Puddefjorden ved stor nedbør. Dette er planlagt men likevel uønsket forurensning (Hovedplan for avløp og vannmiljø 2015 – 2024) Dette ønsker Bergen kommune å gjøre noe med. Et av tiltakene er å separere fellesledningen fra Lien til Michael Krohns gate / Lotheveien.

Arbeider knyttet til denne entreprisen omfatter i hovedtrekk følgende:
  • Grunnarbeider, herunder graving, sprenging, masseuttak og utlegging av løsmasser
  • Montering og nedsetting av aktuelle kummer
  • Avløps- og overvannsledninger i beskrevne dimensjoner/materialer
  • Boring for overvannsledning ned til eksis. tunnel, inkl. graving i tunnel

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00