R01029 - Rørleggertjenester for region Hålogaland, Midt og Viken

Information

02 - Contract notice
Open procedure
5/18/2021 9:22 AM (GMT+02:00)
6/11/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
6/4/2021 4:00 PM (GMT+02:00)
6/9/2021 4:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

Forsvarsbygg Forsvarsbygg
Einar Andreas Mikalsen Einar Andreas Mikalsen
Grev Wedels plass 5
0151 OSLO
Norway
975950662

Closing date has passed.

Short description

Forsvarsbygg har behov for rammeavtale innenfor rørleggertjenester i region Hålogaland, Midt og Viken for å sikre levering av tjenester i forbindelse med drift, vedlikehold og nyanskaffelser av rørtekniske anlegg innen følgende områder:
  • Utskifting                                                  
  • Installasjon av nyanlegg
  • Forebyggende vedlikehold                  
  • Serviceavtale
  • Hasteoppdrag ved lekkasje og brekkasje og annet plutselig uventet
  • Utskifting av frostvæske
  • Utbedringer                                                            
  • Omlegging av rørføringer                                    
  • Analyser og måling
  •  Energireduserende tiltak

Lots

In order to participate in one or more of the listed lots, click on the lot itself. On the specific lot you can show your interest and continue the tender proces.

Files (click on the file name to download)

Name Size
Del I - Innbydelse for åpen anbudskunkurranse.pdf 280 KB
Del II - Rammeavtalen.pdf 186 KB
Del II - Vedlegg 2 - Rammeavtalens spesielle bestemmelser.pdf 199 KB
Del II - Vedlegg 3 - Kontraktsbestemmelser for avrop (NS8405).pdf 483 KB
Del II - Vedlegg 3 - Kontraktsbestemmelser for avrop (NS8406).pdf 241 KB
Del II - Vedlegg 4 - Godkjente underleverandører.pdf 22 KB
Del III - Vedlegg 7 - Faglig oppdragsbeskrivelse.pdf 159 KB
Del III - Vedlegg 8 - Sikkerhet.pdf 443 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00