NOR 034-2021 Munkebotn vannledning - entreprenør

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
5/7/2021 12:33 PM (GMT+02:00)
5/25/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
5/18/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
5/25/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Tonje Dahle Tonje Dahle
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Vann- og avløpsetaten ønsker å få lagt om eksisterende vannledning i Åsaneveien i fra vannkum med sidnr. 258097 til vannkum med sidnr. 219622. Denne vannledningen er fra ca. 1926 og ligger kritisk til i forhold til brudd. Dette så vi desember 2019 da vannledningsbrudd  stengte nordre innfartsåre inn til Bergen i 2 dager. Ved å legge en ny vannledning i Munkebotn (veien) ifra Amalieskrams vei og frem til Sandviken sykehus kan vi koble ut eks. vannledning i Åsaneveien fra sid. 258097 til 219622
Prosjektet har en utstrekning på ca. 0,5 km, hvor trasen blir i vei.

Følgende arbeider skal utføres:
  • Etablering av ny hovedvannledning (ca.500m)
  • Etablering av nye vannkummer (4 stk.)
  • Etablering av nye stikkledninger (ca.5stk.)

Entreprisen omfatter alle grunnarbeider (for infrastruktur og veg), alle rørleggerarbeider for VA-anlegget.  Entreprisen omfatter også trafikkomlegging/arbeidsvarsling og skilting.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00