I0420 EFU-10385 Alvøen idrettshall - Samspillsentreprenør med prosjekteringsgruppe - Trinn 1

Information

02 - Contract notice
Competitive procedure with negotiation
5/10/2021 12:14 PM (GMT+02:00)
6/10/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Etat for utbygging Etat for utbygging
Kjersti Sætre Brændø Kjersti Sætre Brændø
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen kommune, Etat for utbygging innbyr med dette til konkurranse om kontrakt for samspillsentreprise i prosjektet  I0420 Alvøen idrettshall.

Prosjektet organiseres etter modellen «Samspill- til totalentreprise». Etter endt samspillsfase signeres avtale for fase 2 - totalentreprise, basert på en omforent kontraktspris.

Etat for utbygging vil i dette prosjektet utnytte den digitale og teknologiske utviklingen som er økende i bygge -og anleggsnæringen, og teste det ut i praksis under gjennomføringen av prosjektet. Se for øvrig digitaliseringsstrategien vedlagt konkurransen.

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: I0420 EFU-10385 Alvøen idrettshall - Samspillsentreprenør med prosjekteringsgruppe - Trinn 2

Files (click on the file name to download)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00