BV 2021-09 - Service, ventilasjonsanlegg

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
8/23/2021 3:08 PM (GMT+02:00)
9/24/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
9/16/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
Yes

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Bergen Vann KF Bergen Vann KF
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen Vann KF drifter de kommunale vann- og avløpsanleggene i Bergen- og Bjørnarfjorden kommune. Virksomheten skal sørge for en god og tilstrekkelig vannforsyning og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Virksomheten har ca. 157 årsverk og omsetter for ca. 330 mill. NOK pr år.

Bergen Vann KF er et kommunalt foretak i Bergen kommune. Vi er i dag lokalisert i Spelhaugen 22 og på en rekke vannbehandlings- og renseanlegg. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å utføre leverandørrevisjoner.

Anskaffelsen gjelder service og reparasjon av ventilasjonsanlegg.

Files (click on the file name to download)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00