BV 2021-02 - Fellingskjemikalier (trinn 1)

Information

02 - Contract notice
Competitive procedure with negotiation
6/16/2021 9:22 AM (GMT+02:00)
7/16/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Bergen Vann KF Bergen Vann KF
Johan Hausvik Johan Hausvik
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Bergen Vann KF drifter de kommunale vann- og avløpsanleggene i Bergen- og Bjørnarfjorden kommune. Virksomheten skal sørge for en god og tilstrekkelig vannforsyning og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Virksomheten har ca. 157 årsverk og omsetter for ca. 330 mill. NOK pr år.

Bergen Vann KF er et kommunalt foretak i Bergen kommune. Vi er i dag lokalisert i Spelhaugen 22 og på en rekke vannbehandlings- og renseanlegg. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å utføre leverandørrevisjoner.

ØyVAR er den fremste næringsmiddel- og miljøbedriften i Øygarden kommune. ØyVAR leverer drikkevann, tar hånd om avløpsvannet, tømmer private slamavskillere og drifter va-anleggene til Øygarden kommune. I tillegg samler bedriften inn avfall og legger til rette for gjenbruk av dette. Hele aktiviteten blir finansiert gjennom vann-, avløp- og renovasjonsgebyr.

Anskaffelsen gjelder kjøp av fellingskjemikalier.

EØS-nummer: 008-2021

This is the first step in a two-step tender. If you want to see the second step and access tender documents, please follow this link: BV 2021-02 - Fellingskjemikalier (trinn 2)

Files (click on the file name to download)

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00