NOR 016-2021 Stendafjell høydebasseng borehullsledning

Information

102 - Voluntary contract notice to Doffin
5/26/2021 8:39 AM (GMT+02:00)
6/4/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
5/21/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
6/4/2021 12:00 PM (GMT+02:00)
No

Buyer

Bergen kommune Bergen kommune
Tonje Dahle Tonje Dahle
Serviceboks 7880
Rådhusgt. 10

5020 BERGEN
Norway
964338531

Closing date has passed.

Short description

Det skal utføres 2 stk. grovhullsboringer for trekking av PE Ø710 mm rørledninger.
I forbindelse med bygging av ny E39 mellom Rådal i Bergen kommune og Svegatjørn i Bjørnafjorden kommune er det etablert ny hovedvannledning i Lyshorntunnelen, en ca. 10 km lang tunnel. Vannet hentes fra Kismul vannrenseanlegg i Fana og fordeles på en hovedledning DN500 mot Bjørnefjorden kommune og en hovedledning DN600 mot Rådal i Bergen kommune. Vannforsyningen i store deler av Fana fordeles via Stendafjell høydebasseng, et råsprengt basseng beliggende litt vest for Lyshorntunnelen. Bassenget skal tilknyttes den nye DN600 hovedvannledningen og det er tilrettelagt for dette i Lyshorntunnelen.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00