Tietopyyntö / tekninen vuoropuhelu: Rytmivalvurit ja niihin liittyvät palvelut

Information

01 - Prior information notice
Not applicable
1/18/2021 10:04 AM (GMT+01:00)
1/29/2021 11:00 AM (GMT+01:00)

Buyer

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 441, HUS (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
FI-00029 Helsinki
Finland
1567535-0

Closing date has passed.

Short description

Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö markkinakartoitusta / teknistä vuoropuhelua varten: Rytmivalvurit ja niihin liittyvät palvelut. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) suunnittelee rytmivalvurien ja niihin liittyvien palveluiden kilpailutusta. Kilpailutus tullaan järjestämään kevään 2021 aikana. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus kartoittaa markkinoilla olevia toimittajia ja saada tietoa markkinoilla tarjolla olevista rytmivalvureista: Pyydämme toimittamaan yleiskuvauksen tuotteista (tuote-esite). Pyydämme lisäksi valmistajia toimittamaan relevantit vertaisarvioidut ja julkaistut tieteelliset artikkelit seuraavia asioita koskien: — Tutkimusnäyttö eteisvärinän etsinnässä: diagnostinen tarkkuus, väärät positiiviset jne, — MRI-yhteensopivuus (1,5 T tai 3 T?) — Kesto (takuu) — Etäseuranta: onnistuuko sekä mobiilietäseuranta että perinteinen etäseuranta erillisellä lähettimellä? — Lausuntopalvelu: — Palvelun kuvaus: kuka ja missä lukee lähetykset? — Referenssit: missä palvelu on käytössä, paljonko lähetyksiä on luettu? — Laatu: mahdolliset sertifikaatit — Palvelulupaus: kuinka nopeasti lausunnot saadaan (takuu)? — Tietoturva/GDPR: miten tietoturvariskeihin on varauduttu? Lisäksi pyydämme esimerkkejä, miten neuro-kardiologinen yhteistyö on järjestetty neurologisilla valvuripotilailla sekä miten lausuntopalvelu ja tiedonkulku tällöin on järjestetty.

Tässä ilmoituksessa esitetyt tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa. Tietopyynnön avulla saatua tietoa voidaan hyödyntää hankinnan valmistelussa.

Mahdollista tarkempaa vuoropuhelua varten hankintayksikkö pyytää alalla toimivia yrityksiä ilmoittautumaan ja esittämään kiinnostuksensa osallistua rytmivalvureita ja niihin liittyviä palveluita käsittelevään markkinakartoitukseen / tekniseen vuoropuheluun. Ilmoittautuminen tulee tehdä 29.1.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen logistiikka.kilpailutus@hus.fi Viesti tulee otsikoida "TIETOPYYNTÖ RYTMIVALVURIT HUS 710-2020". Ilmoitukseen tulee liittää kohdassa II.1.4) Lyhyt kuvaus pyydetyt dokumentit sekä edustajan yhteystiedot (nimi, tehtävä, puhelinnumero ja sähköposti).

Tietopyyntöön vastanneille hankintayksikkö voi esittää tarkentavia kysymyksiä ja toimittajien kanssa voidaan sopia etätapaaminen (Teams).

Tällä tietopyynnöllä ei aloiteta tarjouskilpailua. Tässä tietopyynnössä esitetyt ja markkinakartoituksen aikana esitettävät tiedot ovat alustavia ja suuntaa antavia. HUS ei sitoudu hankinnan toteuttamiseen tai tiettyyn toteuttamistapaan, eivätkä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat sitoudu mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiseen. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumiselle.

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00