Oracle EPM -kehittämispalvelut

Information

02 - Contract notice
Open procedure
1/4/2021 2:18 PM (GMT+01:00)
2/4/2021 2:00 PM (GMT+01:00)

Buyer

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Tom Sundman Tom Sundman
PL 441, HUS (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
FI-00029 Helsinki
Finland
1567535-0

Closing date has passed.

Short description

HUS on siirtänyt konsernilaskennan sekä toiminnan, talouden ja henkilöstön suunnittelun vuoden 2020 aikana Oraclen on-premise-ympäristöstä pilvipalveluun sekä kilpailuttanut järjestelmän teknisen tuen palvelut. Nämä teknisen tuen jatkuvat palvelut eivät pidä sisällään järjestelmän jatko- ja pienkehitystä eivätkä järjestelmän käyttöön liittyvän liiketoiminnan konsultointia, jotka ovat tämän kilpailutuksen kohteena. EPM-tuoteperheen käyttöön liittyy useita kehitystarpeita, joissa tulemme tarvitsemaan konsultoivaa kehittämistä. Tällaisia kehitystarpeita ovat mm. ajoittain tulevat organisaatiomuutokset ja niistä aiheutuvat laskentaan vaikuttavat päivitykset sekä esimerkiksi muutos, jossa kunnat ja kuntayhtymät velvoitetaan vuoden 2021 alusta raportoimaan Tilastokeskuksen sijaan Valtiokonttorille toiminnan ja talouden tiedot Aura-käsikirjan ohjeistuksen mukaisesti (https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-aura/#1af75a5f). Automatisoidun talousraportoinnin käyttöönotto tapahtuu vaiheittain vuoden 2021 aikana Valtiokonttorin edellyttämässä aikataulussa. Näiden lisäksi vuoden 2021 aikana HUSissa kehitetään henkilöstösuunnittelua, sairaanhoidollisen palvelutuotannon ajuripohjaista suunnittelua ja automatisoidaan liittymiä. Sopimuskauden aikana tullee myös muita vastaavia kehitysprojekteja. Hankinnan kohteena ovat Oraclen EPM -tuoteperheen jatko- ja pienkehittäminen sekä EPM-sovellusten käytön liiketoimintakonsultointi siten, että Oraclen EPM -tuoteperheen eri sovelluksia hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Hankinnan kohde ja siihen liittyvät pakolliset vaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä.

Files

Name Size
Oracle EPM -kehittämispalvelut_liitteet.zip 1.68 MB
Oracle EPM -kehittämispalvelut.pdf 214 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00